Urios logo

Back-up maken

Zorg ervoor dat uw systeembeheerder dagelijks een back-up maakt van uw gegevens.

Middels (online) back-up software

Praktisch alle back-up software heeft speciaal ingebouwde opties voor het back-uppen van SQL databases. Onderstaand een lijst van veel gebruikte back-up software en verwijzing naar de handleiding.

KPN Back-up Online Lees hoofdstuk 5 Microsoft SQL - Back-up en herstellen van databases uit de Back-up Online voor Servers Handleiding.
Mindtime Backup Lees hoofdstuk 7 Configure backup sets uit de Handleiding Mindtime Online Backup Manager.

Zelf back-ups maken

Deze handleiding legt kort uit hoe u automatisch dagelijks een backup kunt laten maken van uw Urios database. Het maken van de backup gaat middels een Batch-script (.bat) dat dagelijks door Windows Taakplanner (Scheduled Tasks) wordt uitgevoerd. Mocht u niet bekend zijn met Batch-script en/of Geplande taken dan is het verstandig iemand met wel deze kennis te vragen om de backup in te stellen.

Het script
Onderstaand het script voor het maken van back-ups en het kopiëren van de back-up naar een veilige locatie. Van belang is om de variabele destDir te wijzigen in een locatie gelegen op een fysiek andere schijf. Zorg er ook voor dat de directory bestaat. Het script kan alleen gebruikt worden vanaf de server (computer waar SQL Server is geïnstalleerd). Het script bewaart de laatste drie back-ups.

rem SQL versie 2005
rem set path=%path%;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn
rem set sourceDir=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup
rem set instanceName=SQLEXPRESS

rem SQL versie 2012
set path=%path%;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\
set sourceDir=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.URIOS_SQL2012\MSSQL\Backup
set instanceName=URIOS_SQL2012
rem Indien de back-up in een gedeelde map moet worden opgeslagen die (nog)
rem niet als netwerkschijf benaderbaar is, dan dient er tijdelijk een
rem netwerkschijf te worden aangemaakt.
net use X: \\server\share
set destDir=X:\UriosBackup

rem Voorkom opstapeling van backups in het bestand.
del "%sourceDir%\UriosBackup.bak"

osql -E -S .\%instanceName% -Q "BACKUP DATABASE Urios2 TO DISK = 'UriosBackup.bak'"

del "%destDir%\UriosBackup3.bak"
move "%destDir%\UriosBackup2.bak" "%destDir%\UriosBackup3.bak"
move "%destDir%\UriosBackup1.bak" "%destDir%\UriosBackup2.bak"
move "%destDir%\UriosBackup.bak" "%destDir%\UriosBackup1.bak"

copy /Y "%sourceDir%\UriosBackup.bak" "%destDir%\UriosBackup.bak"

rem Ontkoppel netwerkschijf
net use /delete X:

Kopieer bovenstaande code en plak deze in Kladblok (Notepad), wijzig de set destDir= en sla het bestand op onder de naam BackupUrios.bat. Test het bestand eerst met de hand om te controleren of het probleemloos draait.

De geplande taak

  1. Klik in het Windows Start menu op Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Geplande taken (All Programs > Accessories > System Tools > Scheduled Tasks).
  2. Dubbelklik op Een nieuwe taak toevoegen (Add Scheduled Task).
  3. Klik op Volgende (Next).
  4. Klik op Bladeren (Browse) en zoek de locatie van het script op en klik vervolgens op Openen (Open).
  5. Kies bijvoorbeeld voor Dagelijks (Daily) en klik op Volgende (Next).
  6. Zet de gewenste Starttijd (Start time) bijvoorbeeld op 19:00 om de gegevens van volledige werkdag op te slaan.
  7. Stel de gebruiker in die de juiste rechten heeft voor het uitvoeren van het script en klik op Volgende (Next).
  8. Klik op Voltooien (Finish).

Je kan de taak nu testen door met rechts te klikken op de taak en te kiezen voor Uitvoeren (Run).

De geplande taak Windows 10

Klik op de Windows startknop en start Taakplanner.
Klik bij Acties (rechterkant van het scherm) op Basistaak maken...
Het volgende scherm verschijnt:

Basistaak maken

Naam: Vul hier een toepasselijke naam in voor deze taak.
Klik op Volgende. U komt in het scherm Taaktrigger:

Backup wekelijks

Kies voor dagelijks of wekelijks en klik op Volgende.
Vul de tijd in dat de taak moet worden uitgevoerd en selecteer bij de keuze Wekelijks ook de gewenste dagen:

Backup dagen van wekelijks

Klik op Volgende.
Selecteer Een programma starten:

Backup programma starten

Klik op Volgende.

Voer bij Programma/script: het programma of script in dat moet worden opgestart.
Voer bij Beginnen in (optioneel): de map in waar het script staat dat gestart moet worden. Het is optioneel, maar als de map niet is ingevuld kan het de reden zijn waarom uw taak niet wordt uitgevoerd.

Klik op Volgende en daarna op Voltooien.
Controleer vervolgens alle tabbladen en pas eventueel de instellingen aan op het tabblad Voorwaarden, Instellingen of Geschiedenis. Standaard zijn er geen aanpassingen nodig.

De taak is nu aangemaakt en zal op de gewenste dagen en tijd deze taak uitvoeren.
Sluit de Taakplanner.