Wwft voor advocaten in de praktijk

De informatie uit dit artikel is gebaseerd op Handleiding Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn advocaten verplicht bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichtte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te […]