Urios logo

Wat kan ik met Urios?

Onderstaand vindt u een overzicht van een groot deel van de functionaliteiten die Urios op dit moment te bieden heeft. Het is ook mogelijk om Urios uit te breiden met één of meerdere modules die voor uw kantoor een toegevoegde waarde zullen hebben. De modules waar u een keuze uit kunt maken zijn:

Elektronisch factureren

Documenten genereren en beheren

Management­rapporten

Derden­geld­administratie

Export naar boekhouding

Gegevens­afscherming

Agenda & Termijnen

Abonnementen

Relatie- en dossierbeheer

Standaard

Plus

Module

Eenvoudig dossiers invoeren en beheren
Relaties direct in te voeren bij aanmaken van dossier
Verschillende adressen bij cliënten op te geven
E-mailadressen van cliënten kunnen exporteren voor mailings
Cliëntgegevens exporteren als vCard naar bijvoorbeeld Outlook
Rollen toe kunnen kennen aan een partij - zelf rollen toevoegen aan Urios
Andere taal kunnen aangeven bij cliënt - Urios ondersteunt Engels, Frans, Duits en Spaans
Zelf aanvullende invoervelden kunnen aanmaken voor Relaties en Dossiers zoals huweljiksdatum of startdatum contract
Uw eigen dossiercategoriën en/of rechtsgebieden definiëren
Patroon vooor de dossiernummering zelf te kiezen
Dossiernummers worden door Urios automatisch voor u gegenereerd
Aanmaken van labels t.b.v. cliëntbeheer of prospects
Notities kunnen toevoegen aan uw dossier
Extra fases aan dossiers kunnen toegevoegen
Verdeling van kosten (per tijdregel) als percentage instelbaar - handige functie voor o.a. Mediation en Arbeidsrecht
Elektronisch factureren op cliëntniveau
Beheren en verwerken van Toevoegingen
Export naar Mijn RvR
Eenvoudig opstellen van Tijdregistratieverslagen voor Raad van Rechtsbijstand
Urenmelders voor toevoegingszaken instellen
Urenmelders op basis van honorarium instellen
Koppeling met Split Online - geen dubbele invoer meer van cliëntgegevens
Derdengeldenadministratie op dossierniveau

Insolventies

Standaard

Plus

Module

Insolventie dossiers gemakkelijk invoeren in Urios
Tijdregistratierapporten simpel op te stellen volgens Recofa Richtlijnen
Verzoek voorschot op salaris opmaken vanuit Urios
Rapport Onderhanden werk geeft u direct inzicht in nog te verzoeken en reeds verzochte uren

Uren invoeren

Standaard

Plus

Module

Eenvoudig en snel uw tijdregels invoeren
Verschillende mogelijkheden m.b.t. tijdseenheden - in tikken of minuten
Gebruik maken en zelf samenstellen van lijsten met afkortingen van veel voorkomende werkzaamheden
Factor en verdeling per tijdregel aan kunnen passen
Voorgaande invoer reperteren met pijltjestoets
Gemaakte kilometers direct opgeven bij uw tijdregels en snel in rekening te brengen
Gebruik maken van Urios Stopwatch

Declareren

Standaard

Plus

Module

Simpele en complete verschotten administratie voeren
Ingevoerde verschotten automatisch declareren op honorarium of toevoeginsnota
Enkel verschotten declareren op aparte nota
Voorschotten administratie voeren in Urios
Keuze uit vele declaratie- en specificatiesjablonen
Zelf uw teksten op de verschillende declaraties kunnen vormgeven
Declaratienummers worden door Urios automatisch gegeneerd
Declareren per dossier en/of cliënt -  net wat u handig vindt
Meerdere dossiers aan één cliënt in één keer declaren op een verzamelnota
Declareren in Engels, Frans, Duits of Spaans
Btw op declaraties verleggen of zonder btw declareren
Labels kunnen geven aan declaraties
Batch facturatie - in één keer al uw nota's gegenereerd door Urios
Elektonisch facturen per e-mail
iDEAL-betaalknop in e-mail bij elektronisch factureren
Elektronisch facturen met eVerbinding
Export verkoopfacturen en debiteuren naar boekhoudpakket
Importeren van ontvangen betalingen uit het boekhoudpakket naar Urios
Live koppeling tussen boekhoudpakket Yuki en Urios
Gemakkelijk zelf creditnota's maken of bedragen crediteren
Korting geven op declaraties
Reeds ontvangen bedragen, derdengeld en/of doorbetaalde bedragen verrekenen bij het opmaken van uw nota
Declaraties met terugwerkende kracht verrekenen met ontvangen derdengeld waarna saldo wordt bijgewerkt
Simpel declareren van Abonnementen - per maand, kwartaal of jaar

Debiteurenbeheer

Standaard

Plus

Module

Meerdere ontvangen betalingen in één keer invoeren in Urios
Deelbetalingen makkelijk administreren - ontvangen betalingen worden ook getoond op de herinneringen
Bepaalde declaraties kenmerken als "niet herinneren"
Labels kunnen geven aan herinneringen
Importeren van ontvangen betalingen uit het boekhoudpakket naar Urios
Afwijkende betalingstermijnen hanteren voor bepaalde cliënten of soorten declaraties
Eenvoudig 1e, 2e of 3e herinnering genereren vanuit Urios - meerdere malen dezelfde herinnering sturen is ook mogelijk
Batch herinneringen maken met één druk op de knop
Rente, administratiekosten of incassokosten (WIK) door Urios laten berekenen en in rekening brengen bij cliënt
Elektronisch per e-mail herinnering versturen
iDEAL-betaalknop in e-mail bij elektronisch herinneren
Herinneringen in Engels, Duits, Frans of Spaans opmaken

Documenten genereren en beheren

Standaard

Plus

Module

Simpel brieven en stukken opstellen m.b.v. sjablonen - geschikt voor verschillende tekstverwerkers
Ongelimiteerd zelf maken van sjablonen voor brieven en overige correspondentie
Automatisch nieuwe Dossiermappen door Urios laten generen bij aanmaken van nieuw dossier
Gebruik kunnen maken van submappen onder een dossiermap - automatisch gegeneerd a.d.h.v. een basismap
Direct uw relatie e-mailen vanuit Urios
Stopwatch automatisch laten starten bij verzenden e-mail vanuit Urios
Outlook koppeling - inkomende en uitgaande e-mail opslaan in het dossier met één druk op de knop
Bijlagen van e-mailberichten afzonderlijk opslaan in dossiermap of submap
Stopwatch automatisch laten starten bij opmaken van brieven en stukken of e-mails
Direct tijd kunnen schrijven na verzenden of opslaan van e-mailberichten

Kantoorinrichting

Standaard

Plus

Module

Vele verschillende tariefgroepen zelf in te stellen
Kantoorkosten wel of niet rekenen is aan te geven per tariefgroep
Rechtsvorm van uw kantoor instelbaar in Urios
Bellen met VoIP vanuit Urios
Agenda functie i.c.m. tabblad Weekagenda en Vandaag
Agenda-afspraken en ingevoerde taken direct omzetten naar declarabele uren
Roladministratie en termijnbewaking
Gebruikersrechten - tijdschrijfrechten verlenen op medewerkerniveau
Afschermen van financiële gegevens van medewerkers en/of collega advocaten
Managementrapporten - uitgebreide informatie over de dossier-, uren- en geldstromen binnen uw kantoor
Urios Cloud Database
Gebruik Urios Web App
Urios Cloud Drive