Urios logo

Declareren met Urios

Uw declaraties maakt u gemakkelijk op vanuit Urios en ook kunt u ten alle tijden uw declaraties op verschillende vlakken aanpassen zolang deze nog in de concept-fase zijn. Onderstaand vind u het antwoord op enkele veel gestelde vragen, maar mogelijk staat uw vraag hier niet tussen. Omdat iedere zaak anders is, is het onmogelijk om voor iedere vraag een handleiding te schrijven. Wel kunnen wij elke vraag beantwoorden als u ons even belt. Dus als u vragen heeft, neemt u gerust contact met ons op.

Tariefbeleid

Aanmaken van een tariefbeleid

In Urios kunt u zelf uw tariefbeleid definiëren. U kunt meerdere tariefgroepen invoeren, variërend van verschillende uurtarieven per medewerker, één uurtarief voor alle medewerkers, een Vaste prijs tarief, zakelijk of particulier tarief etc. Een tariefbeleid in Urios aanmaken doet u op de volgende manier.

 1. Gaat u naar Instellingen wijzigen > Kantoor > Tariefbeleid.

 2. Om een nieuw tariefbeleid in te voeren klikt u op de knop Invoeren aan de rechterzijde van het scherm. Er komt nu een nieuw scherm in beeld genaamd Nieuwe tariefgroep invoeren.

 3. Voer de naam van het nieuwe tariefbeleid in. Het is raadzaam om, als u met verschillende uurtarieven werkt, het bedrag in de naamgeving op te nemen. Zo kunt u makkelijker het juiste tariefbeleid bij een dossier kiezen. Bijvoorbeeld; Uurtarief € 180,- of Gereduceerd tarief € 150,- etc.

 4. Bij Soort dient u aan te geven wat voor tariefbeleid het betreft.

  • Eén uurtarief voor alle medewerkers > Voor iedere tijdschrijver wordt hetzelfde uurbedrag gerekend in het dossier.

  • Vaste prijs afspraak > Als u een fixed fee bent overeengekomen met uw cliënt, kunt u deze soort kiezen. Als u verschillende vaste prijsafspraken maakt, raden we u aan om geen bedrag in te vullen. Dit omdat u dan in de loop der tijd vele verschillende vaste prijs tarieven invoert waardoor de lijst met tariefgroepen erg kan vervuilen. Als u het bedrag niet invult bij het aanmaken van dit tariefbeleid, kunt  het bedrag, wat u heeft afgesproken met uw cliënt, invoeren wanneer u het dossier aanmaakt. Hierdoor heeft u slechts één Vaste Prijs tarief, waar u diverse bedragen aan kan koppelen. Eventueel kunt u onderscheid maken tussen Vaste Prijs met kantoorkosten en een tweede tariefbeleid zonder kantoorkosten.
   Indien u echter vaak dezelfde fixed fee hanteert, bijvoorbeeld voor adviesgesprek een bedrag van € 250,- dan is het wel handig om hiervoor een apart vaste prijs tarief te maken.
   Ook kunt u bij het tariefbeleid "Vaste prijs" het vakje aan- of uitvinken voor "declareer en specificeer activiteiten op vaste prijs-nota". Als het hier aangevinkt is, dan staan alle activiteiten op de specificatie van de declaratie ook standaard aangevinkt en worden deze ook op gedeclareerd "ja" gezet. U kunt alsnog bij de declaratie handmatig (via Bewerken) de activiteiten aan- of uitvinken die u op de specificatie wilt tonen. Dit is ook mogelijk als het vakje standaard is uitgevinkt en er standaard geen activiteiten gespecificeerd zijn.

  • Verschillende uurtarieven per medewerker > Dit is de gehanteerde standaard. De uurtarieven kunnen verschillen per advocaat en per advocaat kan het geldende uurtarief worden ingevoerd.

  • Incasso met vergoeding volgens de Wik > Wanneer u dit soort tariefbeleid kiest, kunt u in de dossiers waarvoor u dit tariefbeleid heeft gekozen een bedrag/hoofdsom invoeren. Urios rekent dan automatisch de Wik voor u uit. Dit bedrag wordt ook getoond op tabblad Dossiers, in de kolom Tariefbeleid.

  • Abonnement als tariefbeleid
   Naast Urios Plus of Urios Standaard is er nu een extra additionele module Abonnementen beschikbaar
   Hierin is het mogelijk om een maand-, kwartaal-, of jaarabonnement toe te voegen als tariefbeleid. Deze module is beschikbaar voor € 3,25 per maand naast Urios Plus of Urios Standaard als additionele module.
   Belt u ons gerust indien u hier interesse in heeft of het een maand op proef wilt proberen.

 5. Na het invoeren van de uurtarieven of vaste prijs bedrag, kunt u per tariefbeleid aangeven of u kantoorkosten in rekening wilt brengen. De kantoorkosten bedragen een bepaald percentage wat voor ieder tariefbeleid met kantoorkosten gelijk is. Het is helaas (nog) niet mogelijk om per tariefbeleid een verschillend percentage aan kantoorkosten in rekening te brengen.

 6. Indien gewenst kunt u een reductiepercentage invoeren voor een uurtarief. In plaats van dat u uw uurtarief naar beneden bijstelt, kunt u een percentuele korting opnemen voor dit uurtarief. Op deze manier kunt u aan uw cliënt laten zien wat het reguliere tarief is, maar ook dat daar dus een reductie op wordt toegepast. Ook de kantoorkosten worden hierin meegenomen.

Invoeren van kantoorkosten

U kunt er voor kiezen om een percentage kantoorkosten te rekenen over het honorarium. U kunt dit percentage zelf eenvoudig instellen.

 1. Gaat u naar Instellingen wijzigen > Kantoor > Tariefbeleid.

 2. In de tweede tabel, onderin het scherm, kunt u kiezen voor Invoeren. Er komt nu een scherm op waarin u de ingangsdatum en het percentage kunt ingeven.

 3. Klikt u daarna op Opslaan.

Doordat u een ingangsdatum dient op te geven, kunt u er voor kiezen om per een bepaalde datum, bijvoorbeeld 1 januari, het percentage voor kantoorkosten aan te passen. Urios rekent voor u uit over welk bedrag welk percentage in rekening wordt gebracht.

Hoe verander ik mijn uurtarief?

Er zijn twee manieren mogelijk om uw uurtarief aan te passen in Urios. Indien u uw uurtarief voor nieuwe dossiers wilt aanpassen, kunt u een nieuw tariefbeleid aanmaken waaraan u uw nieuwe uurtarief koppelt. Wanneer u uw uurtarief wilt aanpassen per een bepaalde datum voor al uw dossiers, dan kunt u dit op de onderstaande manier in Urios doen.

 1. Gaat u naar Instellingen wijzigen > Kantoor > Tariefbeleid.

 2. Dubbelklik op het tariefbeleid waarvan u het uurtarief wilt aanpassen. U kunt ook het tarief selecteren en dan klikken op de knop Bewerken.

 3. U komt nu in het Tariefbeleid bewerken scherm terecht. Bovenaan ziet u een tweede tabblad genaamd Uurtarieven. Klik dit open.

 4. Hier ziet u staan welke uurtarieven er op dit moment voor de verschillende medewerkers van toepassing zijn. Voor het aanpassen van het uurtarief per een bepaalde datum, kiest u voor Uurtarief invoeren.

Declareren

Hoe maak ik een declaratie zonder btw?

Voor cliënten in het buitenland dient u soms nota's zonder btw, of met verlegde btw op te stellen. Dit kunt u per relatie instellen. Tevens zou u in een dergelijk geval direct de taal waarin de declaratie wordt opgemaakt kunnen wijzigen. Zie voor meer informatie onderstaande tekst. Om de btw voor uw relatie aan te passen, volgt u onderstaande stappen.

 1. Ga naar het tabblad Relaties en dubbelklik op de betreffende relatie. U komt nu in het Relatie bewerken scherm terecht.
 2. Ga naar het tabblad Btw en facturatie.
 3. Hier kunt u in de tabel Btw kiezen voor:
  • Belasten met btw (standaard) > Dit gebruikt u voor relaties in Nederland en voor particulieren binnen de Europese Unie.
  • Btw verleggen volgens Europese Richtlijn > Dit gebruikt u alleen voor Europese zakelijke klanten buiten Nederland waarvan u het btw-nummer weet. Middels de knop 'Controleer geldigheid" kunt u het btw-nummer controleren in de VAT Information Exchange System (VIES) databank van de Europese Commissie.
  • Geen btw > Deze optie gebruikt u voor uw relaties buiten de EU.

Hoe maak ik declaraties op in een andere taal?

Urios ondersteunt naast het Nederlands ook de talen Engels (zowel Amerikaans als Brits Engels), Frans, Duits en Spaans. Als u de taal voor uw cliënt wijzigt van Nederlands naar één van de andere talen, worden de vaste onderdelen van uw declaratie automatisch door Urios voor u vertaald. Ook wordt er voor gezorgd dat de adressering voldoet aan de richtlijnen van het ontvangende land. Om de taal bij uw cliënt te wijzigen en de opmaak van uw declaratiesjabloon aan te passen volgt u onderstaande stappen.

 1. Ga naar het tabblad Relaties en dubbelklik op de betreffende relatie. U komt nu in het Relatie bewerken scherm terecht.
 2. Open het tabblad Btw en facturatie. De eerste tabel geeft de taal aan, die standaard op Nederlands staat.
 3. Klik op de knop Instellingen wijzigen > Kantoor > Modules > Talen. Controleer of de module Talen (onderdeel van Urios Standaard) aanstaat. Zo niet, vink deze module aan en start daarna Urios opnieuw op.
 4. Uw inleidende en afsluitende zinnen worden niet automatisch door Urios vertaald. Dit is een eenmalige handeling die u zelf zult moeten uitvoeren. Door het aanzetten van de module Talen zijn de benodigde velden hiervoor beschikbaar gemaakt. U kunt de teksten invoeren via de knop Instellingen wijzigen > Declaraties > Standaard teksten > selecteer hier het tabblad voor de gewenste taal. De vaste onderdelen van uw specificatie worden, net als de declaratie, door Urios vertaald maar indien u de geschreven activiteiten ook in het Engels, Duits, Frans of Spaans wilt tonen, zult u deze tijdregels zelf in de betreffende taal moeten invoeren.
 5. Ook uw herinneringen kunt u in een andere taal laten opstellen door Urios maar ook hier zult u zelf uw inleidende en afsluitende zinnen moeten vertalen. Dit kunt u doen middels de knop Instellingen wijzigen > Herinneringen > Standaard Teksten > Voer hier uw vertaalde teksten in.

Hoe maak ik een creditnota?

Het maken van een creditnota gaat in Urios net zo snel en gemakkelijk als het maken van een honorariumnota. Volgt u onderstaande stappen om een creditnota te maken.

 1. Klikt u in Urios op de knop Declaraties maken > Declaratie(s) crediteren. Zoek de betreffende declaratie op die u wilt crediteren door te zoeken in de zoekbalk of door de lijst met declaraties heen te scrollen. U kunt ook eenvoudig de lijst met declaraties sorteren op datum, nummer, dossier etc. door op het dikgedrukte kolomhoofd te klikken. Er verschijnt een klein driehoekig symbooltje naast het kolomhoofd waarmee u van A tot Z of van Z naar A de lijst kunt sorteren.
 2. U selecteert de declaratie die u wilt crediteren door op de betreffende regel te klikken, deze regel is nu blauw. Klikt u daarna op de groene knop OK. Het is ook mogelijk om meerdere creditnota's in één keer te maken door meerdere regels in één keer te selecteren. Dit doet u door de linkermuisknop vast te houden en uw cursor naar beneden te slepen.
 3. Op uw scherm verschijnt exact dezelfde nota, maar dan als creditfactuur. Maak deze nota definitief. Alle uren en verschotten komen, na het definitief maken van de creditnota, weer terug als 'openstaand' in Urios zodat deze op een ander moment opnieuw kunt declareren of annuleren. Ook voorschotnota's kunt u crediteren in Urios.
 4. Om de gemaakte creditnota terug te kunnen zien op uw tabblad Declaraties, is het nodig om uw datafilter aan te passen. Zet in uw Dataselectie (aan de rechterzijde van uw tabblad) het filter 'Betaald > op Alle' en zet het filter Alleen debet > op 'Debet en Credit'. U kunt bovenin in het zoekscherm de naam van het dossier invoeren om zo een duidelijk overzicht te krijgen.

Hoe stuur ik één verzameldeclaratie voor meerdere dossiers van één relatie?

Wanneer één relatie meerdere dossiers heeft en hier een verzamelfactuur voor wilt ontvangen, kunt u dit op de volgende manier verwerken in Urios.

 1. Zoek één van de dossiers op die op de verzamelfactuur moeten komen te staan op uw tabblad Dossiers. Dubbelklik op dit dossier zodat u in het Dossier bewerken scherm terecht komt.
 2. Onderaan ziet u staan 'Dit dossier separaat declareren'. Zet hier het vinkje uit en klik op Opslaan.
 3. Herhaal het uitzetten van het vinkje voor separaat declareren bij alle dossiers voor deze relatie die u op één nota wilt kunnen declareren.
 4. Klik op de knop Declaratie maken en kies voor Een relatie. Zoek hier uw relatie op, u ziet nu dat er meerdere dossiers worden weergegeven, en klik op volgende. Uw concept nota verschijnt op het scherm en geeft een regel met het honorarium voor elk dossier waarin uren te declareren zijn. In de specificatie worden de werkzaamheden op dossierniveau uitgesorteerd. Bij een declaratie van meerdere dossiers van één relatie worden de dossiernamen afgekort naar "diverse dossiers" als het er meer dan 5 zijn. Ook de dossiernummers worden dan niet allemaal genoemd, maar met ... aangeduid dat het er meer betreft.

Hoe kan ik korting geven op de declaratie?

Als u het totaalbedrag aan honorarium op uw nota wilt minderen, zijn er een paar mogelijkheden.

Bedrag als korting invoeren

Om een korting te geven op uw declaratie gaat u, vanuit uw conceptdeclaratie, via de knop Bewerken naar het tabblad Bedragen. Bovenin kunt u in het vak Mutatie een negatief bedrag invoeren, wat zal worden verrekend als een kortingsbedrag op de nota voor uw cliënt.

Activiteiten annuleren en/of factor aanpassen

Het honorarium kunt u eenvoudig naar beneden bijstellen door er voor te kiezen bepaalde tijdregels toch niet in rekening te brengen. Om activiteiten niet in rekening te brengen, kunt u deze uitzetten. Dit doet u door vanuit uw conceptdeclaratie te klikken op de knop Bewerken en te kiezen voor tabblad Activiteiten. Hier ziet u de activiteiten die op uw declaratie in rekening worden gebracht. Eventueel kunt u hier bepaalde regels uitvinken. U kunt ze op een later moment alsnog declareren of u kiest ervoor deze regels te annuleren. In beide gevallen verdwijnen deze activiteiten uit de specificatie op dit moment.

Een andere mogelijkheid is om activiteiten wel in uw specificatie te tonen aan uw cliënt, maar om deze niet in rekening te brengen. Dit kunt u bereiken door de factor die standaard op 1 staat, op 0 te zetten voor bepaalde regels. Dit doet u door vanuit uw conceptdeclaratie te klikken op de knop Bewerken en te kiezen voor tabblad Activiteiten. Selecteer de activiteit die u wilt aanpassen en open deze door er dubbel op te klikken. U komt nu in het Activiteiten bewerken scherm terecht en kunt hier eenvoudig de factor, of andere onderdelen, aanpassen. Uw activiteit wordt wel weergegeven in de specificatie, omdat deze wordt gedeclareerd, maar dus niet in rekening gebracht bij uw cliënt.

Hoe koppel ik activiteiten aan een Vaste prijs declaratie?

In een dossier waarin u een vaste prijs afspraak heeft gemaakt, kunt u uiteraard ook uw tijd invoeren, maar bij het maken van een declaratie voor deze overeengekomen prijs, worden deze tijdregels niet automatisch door Urios aan de declaratie gekoppeld. Dit omdat voor Urios niet duidelijk is welke tijdregels onderdeel zijn van de vaste prijs afspraak. Mogelijk zijn dit alle activiteiten die u heeft ingevoerd, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Omdat u zelf wel weet welke tijdregels er onder het vaste bedrag vallen, kunt u deze zelf handmatig koppelen aan uw declaratie.
Vanaf versie 2018.1 kunt u bij het tariefbeleid "Vaste prijs" het vakje aan- of uitvinken voor "declareer en specificeer activiteiten op vaste prijs-nota". Als u dit bij het tariefbeleid aanvinkt, dan staan alle activiteiten op de specificatie van de declaratie ook standaard aangevinkt en worden deze ook op gedeclareerd "ja" gezet. Maar u kunt alsnog de activiteiten handmatig aan- of uitvinken.

 1. Maak uw declaratie op voor dit dossier zodat u de nota in concept op uw scherm heeft staan.
 2. Klik op de knop Bewerken en ga naar het tabblad Activiteiten.
 3. Selecteer de activiteiten die u middels deze vaste prijs declaratie in rekening wilt brengen door ze aan te vinken. Klikt u daarna op Opslaan.
 4. Nu u activiteiten heeft gekoppeld aan de nota, is er ook een specificatie beschikbaar. Indien u deze niet mee wilt sturen met de declaratie, kunt u dit ook uitzetten. Wanneer u de nota definitief maakt, worden de activiteiten die u aan deze declaratie heeft gekoppeld op uw tabblad Activiteiten op gedeclareerd gezet.

Kan ik een definitieve declaratie nog bewerken?

Als u een nota in Urios eenmaal definitief heeft gemaakt door te kiezen voor de optie Definitief maken kunt u deze achteraf niet meer aanpassen. Wel kunt u de nota of een deel van het bedrag van de nota crediteren.

Declaratie Crediteren:

Klik op de knop Declaraties maken en vervolgens op de knop Declaratie(s)crediteren. U krijgt vervolgens een overzicht te zien van alle nota's die u kunt crediteren. Middels zoeken of selecteren met de muis kunt u de nota(s) selecteren die u wilt crediteren. Klik vervolgens op Ok. U ziet nu de credit nota's in uw scherm staan en kunt deze opslaan, bewerken en definitief maken net als gewone nota's. Als u een nota crediteert vallen de activiteiten die op die nota stonden automatisch weer terug in Urios als 'nog niet gedeclareerde' activiteiten.

Bedrag Crediteren:

Via de knop Declaraties maken en vervolgens de knop Bedrag crediteren kunt u een bedrag crediteren en eventueel verrekenen met eerder gemaakte declaraties. Als u de cliënt, het bedrag en de wijze van btw verrekenen heeft ingevoerd kunt u kiezen of en zo ja hoe u het gecrediteerde bedrag wilt verrekenen. De credit nota is, als deze eenmaal definitief gemaakt is, net als alle andere nota's terug te vinden in het declaratie tabblad. Let er wel op dat de dataselectie van dit tabblad vaak staat op alleen debet declaraties tonen en dat u dit aan moet passen naar debet en credit tonen voordat u de credit nota's terugziet.

Btw-instellingen voor een eigen bijdrage nota

De vraag of de eigen bijdrage nu met of zonder btw is zwerft al ruim een decennium rond. Ons inziens is het altijd helder geweest, en is de door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) opgelegde eigen bijdrage inclusief btw. Maar aangezien de interpretaties per kantoor verschillen is het in Urios mogelijk zelf in te stellen of de btw op de eigen-bijdrage-nota wel / niet wordt gespecificeerd.

Gelukkig heeft de Raad voor Rechtsbijstand in haar nieuwsbrief van september 2014 zich hier nu ook duidelijk over uitgelaten. Zij schrijft "Het antwoord op de vraag of u btw moet afdragen over de opgelegde eigen bijdrage luidt bevestigend. De eigen bijdrage die wordt opgelegd bij toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand is inclusief btw.".

Dus mocht u op het moment nog geen btw specificieren op uw nota eigen bijdrage volg dan de volgende stappen in Urios.

 1. Klik in Urios op de knop Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar instellingenpagina Declaraties > Btw
 3. Kies in het vak Toevoeging voor de optie Btw verdelen over cliënt en Raad voor Rechtsbijstand (aanbevolen).
 4. Klik op Opslaan en Sluiten om het instellingenscherm weer te sluiten.

Totale btw-last wijzigt niet

De totale btw-last voor uw kantoor wijzigt hiermee niet. Het door de RvR gespecificeerde btw-bedrag blijft gelijk. Dus mocht u voorheen dit totaal btw-bedrag boeken bij het toekennen of het uitbetalen door de RvR dan boekt u nu dit bedrag verminderd met het aan de cliënt in rekening gebrachte btw-bedrag.

Om het voor u makkelijker te maken kent Urios de functie om nota's aan de Raad voor Rechtsbijstand op te stellen die het juiste btw-bedrag voor u uitrekent. Bij het declareren van de toevoeging worden standaard twee declaraties opgesteld: een declaratie eigen bijdrage aan de cliënt en een declaratie vergoeding Raad voor Rechtsbijstand. De eerste declaratie stuurt u aan uw cliënt, de tweede is enkel voor de eigen boekhouding.

Declaratie Eigen bijdrage gericht aan cliënt:

Declaratie Vergoeding Raad voor Rechtsbijstand:

De totale btw-last is in dit voorbeeld 34,02 + 175,89 = 210,00 zoals ook vermeld in onderstaande voorbeeld berekening van de RvR.

Kleine zakelijke cliënten kunnen btw aftrekken

Mocht u voor cliënten met een eenmanszaak, die recht hebben op een toevoeging, optreden in een zakelijk conflict dan heeft het vermelden van de btw op de nota eigen bijdrage als voordeel voor deze ondernemer dat hij/zij de btw zakelijk kan aftrekken in zijn eenmanszaak.

Voorschotten

Voorschot met of zonder btw en/of kantoorkosten

Voordat u voorschotnota's gaat sturen dient u in te stellen hoe het voorschot wordt belast. Gaat u hiervoor naar Instellingen wijzigenDeclaraties > Btw > Hier heeft u de volgende drie opties:

 • belasten met btw
 • belasten met btw en kantoorkosten
 • onbelast

Dus als een voorschot voor een bedrag van 1000 euro wordt opgemaakt kan dat de volgende nota's opleveren (uitgaande van 21% btw en 6% kantoorkosten):

belasten met btw belasten met btw en kantoorkosten onbelast

1.000,00
210,00
1.210,00

1.000,00
60,00
222,60
1.282,60
1.000,00

Voor zakelijke cliënten in het buitenland kunt u de btw uitschakelen. Hiermee hoeft u in deze instelling geen rekening te houden.

De onbelaste manier wordt afgeraden. Dit zou de suggestie kunnen wekken dat u de btw-verplichting wilt verplaatsen.

Hoe kan ik een Voorschot in rekening brengen?

U brengt een voorschot in rekening bij een relatie door een voorschotdeclaratie op te stellen.

 1. Klik op Declaraties maken
 2. Klik op 1 relatie
 3. Selecteer de relatie en eventueel het dossier.
 4. Klik op Voorschot declareren
 5. Voer het bedrag in en kies of het bedrag inclusief of exclusief btw is. Eventueel kunt u hier alsnog kiezen om het voorschot onbelast te declareren.
 6. Klik op Volgende

Bij stap 5 kunt u aangeven dat het bedrag inclusief btw is, dit kan handig zijn bij contante betalingen of afspraken waar een totaalbedrag is genoemd.

bedrag is
exclusief btw
bedrag is
inclusief btw
voorschot
zonder btw
1.000,00
210,00
1.210,00

826,45
173.55
1.000,00

1.000,00

Na het definitief maken kunt u bij de relatie de status van het voorschot zien. Open de relatie in het tabblad Relaties en zie het overzicht met voorschotten onder het tabblad Voorschot.

Hoe kan ik een voorschot verrekenen of juist buiten beschouwing laten?

Bij het opmaken van declaraties heeft u de keuze voorschot verrekenen:

 • nee - Dit betekent dat de nota gewoon wordt gemaakt alsof er geen voorschot is.
 • ja, verreken tot 0 - Hiermee wordt het voorschot aangewend, echter beperkt tot de hoogte van de te maken declaratie. Ten voorbeeld; uw honorarium, met eventuele kantoorkosten, verschotten en btw zou neerkomen op een declaratie van 1.500,- euro en er is 2.000,- euro aan voorschot nog niet verrekend. Dat wordt door Urios een declaratie opgemaakt van 0 euro waarop de posten van de declaratie en de verrekening van het voorschot wordt getoond. Het resterende bedrag van het oorspronkelijke voorschot van 2.000,- blijft in depot en zal verder verrekend worden met de daar op volgende nota. Was er echter slechts 500,- euro in plaats van 2.000,- aan voorschot nog niet verrekend, dan komt het bedrag op de declaratie op 1.000,- uit. Zie onderstaande voorbeelden.
 • ja, verreken volledig - Hiermee wordt het volledig voorschot aangewend, mocht dit bedrag hoger zijn dan de op te maken nota dan wordt er een creditnota gemaakt. Zie onderstaande voorbeelden.
voorschot kleiner dan te declareren bedrag
Honorarium 1.000,00
Btw 210,00
  1.210,00
Af: voorschot -/- 500,00
Af: voorschot btw -/- 105,00
Totaal te voldoen 605,00
voorschot groter dan te declareren bedrag met optie verreken tot 0
Honorarium 1.000,00
Btw 210,00
  1.210,00
Af: voorschot -/- 1.000,00
Af: voorschot btw -/- 210,00
Totaal te voldoen 0,00
voorschot groter dan te declareren bedrag met optie verreken volledig
Honorarium 1.000,00
Btw 210,00
  1.210,00
Af: voorschot -/- 1.500,00
Af: voorschot btw -/- 315,00
Credit totaal -/- 605,00

De bovenstaande voorbeelden gaan ervan uit dat er geen kantoorkosten worden gerekend en dat de voorschotnota's waren belast met btw

Voorschot administreren zonder een voorschotnota te maken

Mocht u onlangs zijn overgestapt naar Urios vanuit een ander pakket en dienen er nog voorschotten verrekend te worden, dan kunt u deze voorschotten met de hand (zonder daarvoor weer een voorschotnota te maken) invoeren.

 1. Open de relatie in het tabblad Relaties.
 2. Open het sub tabblad Voorschot.
 3. Klik op de knop Voorschot invoeren.
 4. Voer het nettobedrag (dus zonder kantoorkosten of btw) in.
 5. Voer de percentages in van de toen toegepaste kantoorkostenopslag en btw.
 6. Klik op Opslaan & Stoppen