Urios logo

Elektronisch factureren

Met Urios factureert u net zo eenvoudig digitaal als op papier. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun cliënten per e-mail de factuur voor de geleverde werkzaamheden toe te sturen. Ook steeds meer klanten vragen om een digitale factuur. Zo verzoeken gemeenten steeds vaker dat facturen digitaal worden ingediend. Sommige klanten eisen zelfs dat u digitaal factureert. Met onze module Elektronisch factureren kunt u per cliënt aangeven of deze de factuur op papier per post, in PDF-formaat per e-mail of in UBL-formaat via eVerbinding ontvangt.

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren per e-mail

Instellingen | Standaard e-mailbericht | Testen | Facturatiemethode Relaties | Declareren | Aanpassen van de begeleidende e-mail | Vragen om leesbevestiging | Gebruik iDEAL betaalknop

Urios Plus en Urios Standaard met de module Elektronisch factureren bieden u de mogelijkheid om direct bij het maken van uw declaratie deze als pdf- en xml-bestand per e-mail te versturen aan uw cliënten/debiteuren. U geeft op relatieniveau aan of de cliënt de factuur per e-mail wil ontvangen en op welk e-mailadres. Indien u geen keuze maakt is de standaard facturatiemethode per post. De declaraties worden dan dus automatisch geprint. U kunt in Urios beide methoden van factureren door elkaar heen gebruiken, zelfs in één dossier. Elektronisch factureren is een losse module als aanvulling op Urios Standaard. Deze module heeft u met vier postzegels in de maand terugverdiend.

Stap 1: Instellen van de module

U dient eenmalig uw e-mailinstellingen in te voeren. Het is makkelijk dit samen met uw systeembeheerder te doen. Indien u zelf uw systeembeheerder bent: u kunt de benodigde informatie vinden in de opleveringsbrief van uw internetprovider (ISP) of in uw Microsoft Outlook accountinstellingen.

Ga naar Instellingen wijzigen > Declaraties > E-factuur.

In dit instellingenscherm vindt u de volgende velden:

E-mail
Van Voer hier uw eigen e-mailadres in. Dit is het e-mailadres dat de ontvangers (uw cliënten) zien als afzender. Dit is tevens het adres waarop antwoorden (replies) van de ontvangers op terugkomen.
U kunt hier alleen uw adres invoeren, bijvoorbeeld 'info@uwkantoor.nl', of ook de naam zoals u wenst dat deze zichtbaar is voor uw cliënten, bijvoorbeeld 'Onze Kantoornaam <info@uwkantoor.nl>'.
CC De e-mails worden door Urios verzonden en komen derhalve niet in de Verzonden items van Microsoft Outlook terecht. Daarom raden wij aan van de e-facturen ook een kopie (CC) aan uzelf te sturen. Het adres waarop u de kopie wilt ontvangen kunt u hier invoeren. Eventueel kunt u in overleg met uw systeembeheerder hier een aparte e-mailbox voor aanmaken.
Onderwerp Type hier het onderwerp van de e-mail. Indien u de Talen module aan heeft staan kunt u per taal een onderwerp invoeren.
Uitgaande e-mailserver
Server (SMTP) Voer hier de uitgaande e-mailserver / SMTP-server van uw internetprovider (ISP) in. Een lijst van SMTP-servers van bekende Nederlandse providers is te vinden op: Networking4All, Helpdesk > Email > SMTP Servers. Mocht u Microsoft Office 365 gebruiken, vul hier dan 'smtp.office365.com' in.
Encryptie Laat deze op Geen staan tenzij uw systeembeheerder of ISP u andere instructies geeft. Mocht u Microsoft Office 365 gebruiken, kies hier dan voor 'TLS'.
Poort Laat deze op 25 staan tenzij uw systeembeheerder of ISP u andere instructies geeft. Mocht u Microsoft Office 365 gebruiken, gebruik dan poort 587
Gebruikersnaam Laat deze leeg tenzij uw systeembeheerder of ISP u andere instructies geeft. Mocht u Microsoft Office 365 gebruiken, vul hier uw e-mailadres in.
Wachtwoord Laat deze leeg tenzij uw systeembeheerder of ISP u andere instructies geeft. Mocht u Microsoft Office 365 gebruiken, vul hier uw wachtwoord voor Office 365 in.
E-factuur opslaan als PDF Geef hier aan in welke map u de facturen wilt opslaan. Dit is een vaste, gedeelde map voor het gehele kantoor. De declaraties krijgen als bestandsnaam het declaratienummer, cliëntnaam en dossiernaam met de extensie .pdf.
Naast een pdf-bestand wordt het ook als XML-bestand opgeslagen (en meegestuurd). Dit XML-bestand is in het UBL-formaat dat door uw (zakelijke) cliënten eenvoudig direct in hun boekhoudprogramma kan worden ingelezen. Dit bespaart uw cliënten veel overtype werk.
E-factuur samenvoegen met briefpapier Mocht u van uw grafisch ontwerper of van uw drukker een PDF-bestand met uw briefpapier hebben ontvangen, dan kunt u dit bestand hier gebruiken om als achtergrond te dienen voor uw declaraties. Als uw cliënt de factuur afdrukt, komt deze er precies zo uit te zien als wanneer u de declaratie zelf zou afdrukken. Indien u voor vervolg bladen een ander blad gebruikt, zonder logo bijvoorbeeld, kies hier dan voor een PDF-bestand met twee pagina's waarbij pagina 1 het briefpapier voor de declaraties is en pagina 2 het vervolgbriefpapier voor de specificatie. Indien uw specificatie meerdere bladen nodig heeft, gebruikt Urios hiervoor meerdere vervolgbladen. Indien u geen PDF bestand van uw briefpapier in bezit heeft, kunt u dit zogenaamde drukbestand opvragen bij uw ontwerper of drukker.

Stap 2: Standaard e-mailbericht

Op het tabblad E-mail (met opmaak) kunt u het begeleidende e-mailbericht invoeren dat wordt meegezonden bij de facturen die elektronisch worden verstuurd. Om het declareren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het aan te raden deze e-mail zo algemeen mogelijk te houden. Indien gewenst kunt u deze mail op declaratieniveau op een later moment alsnog aanpassen. Als u kiest voor E-mail met opmaak kunt u uw kantoorlogo of iDEAL-betaalknop toevoegen aan de begeleidende e-mail. In dit begeleidende e-mailbericht kunt u dezelfde codes gebruiken als voor inleidende en afsluitende zinnen. Zo kunt u er voor zorgen dat bijvoorbeeld de aanhef altijd gepersonaliseerd wordt weergegeven. Zie voor een lijst van de beschikbare codes "Codes voor declaraties en herinneringen" op de Help-pagina.

Voorbeeld tekst:

[%client.aanhef%]

Hierbij ontvangt u van ons declaratie [%declaratie.nummer%] voor recent verrichte werkzaamheden. De declaratie is bijgevoegd in zowel PDF- als UBL-formaat. Het PDF-bestand kunt u openen met een PDF-programma zoals bijvoorbeeld Acrobat Reader of Foxit Reader. Het XML-bestand is in het UBL-formaat. Dit bestand kunt u direct in uw boekhoudprogamma inlezen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Voor het sturen van een credit nota kunt u het standaard e-mail bericht aanpassen via de knop Bewerken. Op het tabblad e-mail kiest u voor "Bewerk e-mailbericht voor deze declaratie/herinnering"

Voorbeeld tekst: voor credit e-mail:

[%client.aanhef%\]

Per abuis heeft u vandaag een factuur ontvangen voor ... Deze factuur is niet correct en kunt u als niet verzonden beschouwen. Bijgevoegd de creditfactuur voor [%declaratie.debetnummer%] van [%declaratie.debetdatum%].

Of:
Hierbij ontvangt u van ons een credit nota \[%declaratie.nummer%\] voor de per abuis gefactureerde uren op factuur [%declaratie.debetnummer%] van [%declaratie.debetdatum%].

Wij willen u hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Stap 3: Testen

Nadat u de e-mailinstellingen en het e-mailbericht heeft ingevoerd kunt u de instellingen testen. Klik op het eerste tabblad Instellingen op de knop Verzend test e-factuur aan test@urios.nl. Deze test stuurt een voorbeeld declaratie naar het testadres van Urios en naar het door u opgegeven CC-adres. Op deze manier kunt u controleren of de testfactuur aan komt. Als zowel u als wij deze testfactuur hebben ontvangen, weet u zeker dat alle instellingen goed staan en dat u gebruik kunt maken van Elektronisch factureren per mail.

Stap 4: Per relatie de facturatiemethode aangeven

Per relatie kunt u aangeven of hij/zij uw facturen per mail wil ontvangen in plaats van een papieren factuur per post. Dit stelt u op de volgende manier voor uw cliënten in:

 • Zoek op het tabblad Relaties de betreffende relatie op.
 • Dubbelklik op deze relatie. U komt nu in het Relatie bewerken scherm terecht.
 • Ga naar het blad Btw en facturatie.
 • Hier kunt u E-factuur aanvinken en het mailadres voor de cliënt invullen. Dit kan een ander mailadres zijn dan het correspondentieadres. Hier kunt u ook een CC en BCC adres invoeren. Deze adressen ontvangen precies dezelfde factuur en begeleidende mail.

Mocht u het veld E-factuur niet zien, dan staat de module nog niet aangevinkt. De module Elektronisch factureren kunt u aanzetten in middels de knop Instellingen wijzigen > Kantoor > Modules. Vink de module aan en start daarna Urios opnieuw op.

Stap 5: Declareren

Het declareren verloopt hetzelfde als u gewend bent en u kunt uw elektronische en papieren declaraties tegelijkertijd opmaken. Bij het definitief maken van de declaratie(s) wordt u gevraagd of u de declaratie(s) wilt afdrukken of e-mailen. Als de module Elektronisch factureren aan staat, is de standaard het e-mailen van de facturen. Bij meerdere facturen sorteert Urios zelf op dat moment uit welke facturen per mail worden verzonden en welke facturen moeten worden uitgeprint. Dit hangt af van de facturatiemethode die is ingesteld bij uw relaties.

Als u kiest voor Afdrukken dan wordt de declaratie afgedrukt. In geval van meerdere declaraties worden ze allemaal afgedrukt, ook de facturen die anders per e-mail verzonden zouden moeten worden. De handmatige printopdracht overschrijft op dat moment de instellingen van het elektronisch factureren. Belangrijk is dat Specificatie afdrukken altijd staat aangevinkt als u uw facturen als PDF wilt versturen met daarbij dus een specificatie. Als u Specificatie afdrukken uitzet,worden de specificaties niet automatisch gegenereerd door Urios en daardoor dus ook niet per mail naar uw relatie verzonden. De specificatie zal, in geval van Elektronisch factureren, niet ook fysiek worden afgedrukt.

Aanpassen begeleidend schrijven e-mail

Wanneer u de declaratie heeft opgemaakt en in concept hebt staan, ziet u aan de rechterzijde de knop Bewerken. Door middel van deze knop kunt u vrijwel alle onderdelen in uw facuuropmaak wijzigen, zo ook de tekst van de e-mail die wordt verzonden naar uw cliënt. Tevens kunt u middels deze knop een bijlage toevoegen aan de declaratie die u per mail naar uw cliënt zal gaan versturen. Bijvoorbeeld eerdere, nog openstaande, declaraties kunt u op deze manier nogmaals onder de aandacht brengen zonder een officiële herinnering uit te sturen.

Leesbevestiging ontvangen per e-mail

Wanneer u uw facturen per mail naar uw cliënten verstuurt, kunt u aangeven of u een leesbevestiging wilt ontvangen wanneer de e-mail met daarbij de factuur door de ontvanger geopend wordt.

Dit doet u door te gaan naar Instellingen wijzigen > Declaraties > E-factuur > Rechts van het e-mailadres kunt u aanvinken Vragen om leesbevestiging.

Zodra de ontvanger uw mailbericht heeft geopend, zal er bij de ontvanger een pop-up verschijnen die vraagt om een leesbevestiging te versturen. Als de ontvanger hierbij ja aangeeft, wordt in de mailbox die is opgegeven als 'Van adres' de leesbevestiging ontvangen. Houdt u er rekening mee dat uw ontvanger er ook voor kan kiezen geen leesbevestiging te sturen of de pop up gewoon weg te klikken. Het feit dat u geen leesbevestiging heeft ontvangen betekent niet dat uw factuur niet is aangekomen.

Gebruik van iDEAL-betaalknop

Als u gebruik maakt van het Elektronisch factureren vanuit Urios, kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid een iDEAL-betaalknop in uw begeleidende e-mail op te nemen. Uw cliënt kan door middel van deze knop direct uw declaratie voldoen met een online betaling via zijn of haar eigen bank. Hiervoor heeft u ook een account bij internetkassa Mollie nodig. Hoe u een account kunt aanvragen en deze kunt koppelen aan Urios, staat verderop in deze handleiding omschreven.

Het toevoegen van de betaalknop aan de begeleidende e-mail doet u op de volgende manier.

 1. Klikt u in Urios op Instellingen wijzigen > Declaraties > E-factuur. Daarna kiest u voor het rechter tabbblad 'E-mail met opmaak'.
 2. In het tabje 'E-mail met opmaak' staat uw standaard e-mailbericht wat wordt verzonden wanneer u uw declaraties vanuit Urios definitief heeft gemaakt. Op de onderste rij, helemaal rechts, ziet u een knopje genaamd 'iDEAL knop'. Gaat u met uw cursor van de muis op de plek in uw mailbericht staan waar u de knop wilt invoegen. Klikt u vervolgens op de knop.
 3. De standaard tekst in de knop is "Betaal € [%declaratie.tebetalen%] direct online". De code in de knop toont het bedrag van de declaratie. Indien gewenst kunt u de tekst in de knop aanpassen. Ook de kleur van de tekst kunt u veranderen als u wilt.
 4. Als u de iDEAL betaalknop heeft toegevoegd en uw begeleidende tekst heeft aanpast, slaat u de wijzigingen op en zal dit mailbericht het nieuwe standaard mailbericht zijn dat automatisch wordt meegestuurd bij het definitief maken van de declaratie. De betaalknop zal niet worden getoond wanneer u een creditfactuur naar uw cliënt verzendt.

Mollie als internetkassa

Om online betalingen te kunnen accepteren voor uw kantoor/onderneming, dient u gebruik te maken van een zogenaamde internetkassa. Er zijn vele verschillende internetkassa's, maar Urios is gekoppeld met internetkassa Mollie. Naast de module Elektronisch factureren heeft u dus ook een contract bij internetkasse Mollie nodig om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit. U kunt kosteloos een account aanvragen bij Mollie via https://www.mollie.com/nl/ en u betaalt enkel een vast tarief van maximaal € 0,29 per ontvangen transactie. Hoe meer transacties Mollie voor u verwerkt, hoe lager de kosten kunnen worden. Tevens kunt u via Mollie, naast dus iDEAL betalingen, ook betalingen via een creditcard of vanuit het buitenland accepteren. Hiervoor worden wel andere kosten in rekening gebracht.

U kunt zelf instellen wanneer u wilt dat Mollie de ontvangen betalingen aan u over maakt. Dit kan wekelijks, maar ook dagelijks. Begin van de maand ontvangt u een overzichtelijke factuur waarop is aangegeven hoeveel betalingen er zijn verwerkt en wat de kosten hiervan zijn geweest. Om een account bij een internetkassa aan te vragen, heeft u wel een geldig Kamer van Koophandel nummer en een zakelijke bankrekening nodig. Een prive-bankrekening kan niet dienen als ontvangende rekening.

Urios koppelen aan Mollie

Zodra u een goedgekeurde account heeft bij Mollie, heeft u een uniek klantnummer. Dit klantnummer heeft u nodig om de iDEAL betaalknop in de begeleidende mail te laten werken, omdat deze knop moet verwijzen naar uw Mollie account voor het accepteren van de betalingen. Hiervoor is het noodzakelijk éénmalig deze koppeling in Urios te maken. Dit doet u op de volgende manier:

 1. Gaat u in Urios naar Instellingen wijzigen > Koppelingen > iDEAL
 2. Vink aan Mollie en voer uw klantnummer, enkel de cijfers, in. Dit klantnummer kunt u terugvinden in uw mollie account. Logt u in zodat u terecht komt op uw Mollie Dashboard. Uw klantnummer, als volgt getoond ID 12345678, staat rechtsboven in de hoek van uw Dashboard.
 3. Sla de instellingen op en controleer of uw kantoornaam correct is ingevuld.
 4. U kunt nu betalingen accepteren via de betaalknop in de begeleidende e-mail bij uw declaraties.

Factureren in LEDES-formaat

Grote internationaal opererende bedrijven of bedrijven met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten vereisen soms dat u in LEDES-formaat declareert. Dit declareren in LEDES-formaat verloopt via een platform zoals Kluwer TyMetrix 360. Urios ondersteunt deze facturatiemethode, maar het factureren in LEDES-formaat heeft veel technisch maatwerk per klant nodig. Daarom kan deze functionaliteit helaas niet als standaard facturatiemethode in deze module door ons worden aangeboden. Mocht u willen / moeten factureren in LEDES-formaat, neemt u dan contact met ons op voor meer informatie.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 072 - 512 22 05 of per e-mail op info@urios.nl.

Elektronisch factureren met eVerbinding

Inleiding eVerbinding

Elektronisch factureren middels eVerbinding maakt het mogelijk om uw declaraties rechtstreeks in het administratiepakket van uw debiteur / cliënt af te leveren. Op deze wijze heeft de ontvangende partij nagenoeg geen werk meer van uw declaratie. Deze hoeft namelijk niet te worden overgetypt en er worden geen handmatige overschijvingen meer gedaan. Betalingen zullen automatisch plaatsvinden. Dit is sneller, goedkoper en nauwkeuriger. Als uw debiteur geen gekoppeld boekhoudpakket gebruikt, wordt een e-mail verzonden met daarin een link naar de declaratie. Zodra de declaratie wordt geopend kunt u dit in uw account van eVerbinding terug zien, maar ook in de kolom Status in Urios op het tabblad Declaraties. Als de factuur is afgeleverd in het boekhoudpakket van de ontvanger, kunt u uw factuur volgen aan de hand van de kolom Status: afgeleverd, gelezen, verwerken, goedgekeurd. Als de ontvanger een e-mail met een linkje heeft ontvangen, zal de status blijven staan op Gelezen. Verdere informatie qua status kan niet in Urios weergegeven worden.

Om deze functie te kunnen gebruiken heeft u de module Elektronisch factureren nodig plus een account bij onze partner eVerbinding. Dit account kunt u dan ook gebruiken in uw eigen boekhoudsysteem om zo uw binnenkomende facturen in te lezen. Boekhoudsystemen die u op dit moment aan uw eVerbinding account kunt koppelen zijn AFAS Software, Exact Online, iMUIS, RADAR Software, SnelStart en Visma AccountView. Bekijk everbinding.nl/koppelingen/ voor een actueel overzicht.

Ook uw boekhouder / accountant kan hier baat bij hebben. Alle door u verzonden declaraties kunnen dan automatisch door hem / haar worden ingelezen.

Instellen koppeling

De volgende stappen dient u eenmaal te doorlopen om uw Urios te koppelen aan uw eVerbinding account.

 1. Ga naar de website everbinding.nl
 2. Klik boven op de groene knop INLOGGEN.
 3. Voer uw loginnaam (is waarschijnlijk gelijk aan uw e-mailadres) en uw wachtwoord in.
 4. Klik in de eVerbinding omgeving links in het menu op Mijn account.
 5. Open tabblad Softwarekoppelingen.
 6. Klik op de knop Nieuwe koppeling.
 7. Kies voor Urios en klik op de blauwe knop Bevestigen.
 8. Geef de koppeling een naam en beschrijving. Bijvoorbeeld 'Urios'.
 9. Klik op de blauwe knop Sleutel genereren.
 10. Er zijn nu twee codes verschenen, Klant key en Klant geheim. Deze twee codes dient u te kopiëren naar Urios. U kunt deze stuk voor stuk kopiëren. Klik met de rechter muisknop op de code en kies in het pop-up menu voor Alles selecteren. Klik nogmaals met de rechter muisknop op de geselecteerde code en kies voor Kopiëren.
 11. Klik in Urios op Instellingen wijzigen > Koppelingen > eVerbinding .
 12. Plak hier de codes in de juiste vakken. Plakken doet u door met de rechter muisknop in het betreffende vak te klikken en in het pop-up menu te kiezen voor Plakken.
 13. Vul in dit instellingenscherm ook het e-mailadres van uw eVerbinding login in.
 14. Vul bij Verzender het Bedrijfs-ID van eVerbinding in. Als u uw kantoornaam heeft ingevuld instellingenblad Kantoor > Naam en adres kunt u klikken op de knop Zoek. U kunt de Bedrijfs-ID ook overnemen uit eVerbinding. Als u de Zoek knop heeft gebruik, controleer dan of het juiste Bedrijfs-ID is ingevuld.
 15. Klik in eVerbinding in het menu onder Mijn bedrijven op het bedrijf van waaruit u wenst te declareren.
 16. Kopieer of controleer het Bedrijfs-ID.
 17. Nadat u alle velden heeft ingevuld kunt uw instellingen testen. Klik hiervoor op de knop Test login. Als alles in orde is krijgt u de melding 'Login succesvol'.

Aanvinken per relatie

In Urios kunt u per relatie (cliënt, debiteur) instellen hoe u wenst te declareren. Open de relatie en ga naar het tabje Btw en facturatie. Kies hier voor E-factuur verzenden via eVerbinding. Vul bij E-mailadres het adres in waaraan u wenst te factureren. Indien u aan een bedrijf wenst te factureren, klik dan bij Ontvanger op de knop Zoek. Op basis van de ingevoerde bedrijfsnaam en het ingevoerde KvK-nummer wordt één of meerdere bedrijven getoond. Klik op de juiste bedrijfsnaam om de Bedrijfs-ID van de ontvanger in te voeren.

Aflevering bij cliënt per e-mail

Zoals in de inleiding geschreven zal de cliënt de declaratie ontvangen in zijn boekhoudsysteem. Particulieren klanten, en klanten zonder een gekoppeld boekhoudsysteem ontvangen de volgende e-mail:

Zodra de ontvanger op de knop 'Direct naar factuur' klikt kunt u zien dat de factuur ontvangen is.

Uiteraard is de PDF geheel opgemaakt naar uw wensen, en ziet deze er hetzelfde uit zoals u deze in Urios heeft gemaakt.

Elektronisch factureren aan de overheid

De nieuwe Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat alle overheden die diensten aanbesteden verplicht worden om e-facturen te kunnen ontvangen. Tevens heeft onze rijksoverheid in de Rijksinkoopvoorwaarden opgenomen dat leveranciers e-facturen moeten aanleveren. Tot voor kort was het enkel mogelijk om middels Digipoort e-facturen aan de overheid te sturen. Gelukkig heeft het Ministerie van Economische Zaken een koppeling laten ontwikkelen tussen het Simplerinvoicing-netwerk en Digipoort. Hiermee wordt het nu ook voor het mkb en zzp'ers mogelijk om e-facturen aan de overheid te sturen.

Urios kan middels haar partner eVerbinding e-facturen versturen met het Simplerinvoicing-netwerk en zodoende kunt u met Urios ook elektronisch factureren aan de overheid. Hieronder vindt u wat u hiervoor nodig heeft en hoe u dit doet.

Benodigdheden

 1. Urios Plus of Urios Standaard met de module Elektronisch factureren. Mocht u deze module nog niet hebben, neem gerust contact op voor een proefabonnement.
 2. Urios versie 2.6.1 of nieuwer. Linksonder ziet u in Urios welke versie u gebruikt. Als dit 2.6.0 of ouder is, klik dan op Start Update of vraag uw systeembeheerder de update uit te voeren.
 3. Een eVerbinding-account. Om met Urios declaraties via het Europese PEPPOL Simplerinvoicing-netwerk te kunnen versturen heeft u een account nodig bij eVerbinding. Dit account kunt u aanvragen op https://platform.everbinding.nl/
 4. Uw eVerbinding-account moet worden gekoppeld aan Urios. Instructies hiervoor vindt u op onze pagina Elektronisch factureren met eVerbinding of op http://everbinding.nl/urios/
 5. Het overheidsidentificatienummer (OIN) van de partij aan wie u de declaratie wenst te sturen. De overheidsidentificatienummers (OIN) van alle gemeentes, waterschappen, ministeries en overige overheidsinstellingen zijn te vinden in het OIN-register: https://register.digikoppeling.nl/overview/index

OIN-nummer instellen bij relatie

In Urios:

 1. Ga naar het tabblad Relaties.
 2. Zoek de betreffende overheidsorganisatie op.
 3. Dubbelklik op de betreffende relatie, u komt nu in het scherm Relatie bewerken.
 4. Ga naar het tabje Btw en facturatie.
 5. In het vak E-factuur, selecteer de optie E-factuur verzenden via eVerbinding. (Mocht u het vak E-factuur niet zien, dan heeft u mogelijk de module Elektronisch factureren niet in gebruik of niet aanstaan.)
 6. Vul het E-mailadres en het Overheidsidentificatienummer (OIN) in.
 7. Klik op Opslaan.

Declaratie elektronisch verzenden

Zodra u uw concept declaratie in Urios definitief maakt, verschijnt voor u een scherm waarin Elektronisch factureren als standaard staat aangemerkt. Zodra u op OK klikt wordt de factuur definitief gemaakt en direct verzonden. Hier hoeft u verder geen extra handelingen voor uit te voeren.