Urios logo

Extra velden

U kunt Urios eenvoudig zelf uitbreiden met extra velden. Handig om speciaal voor uw praktijk relevante gegevens per dossier of relatie op te slaan.

Extra velden instellen voor dossiers of relaties

In Urios is het mogelijk om extra velden / kolommen te definiëren voor uw dossiers en/of relaties. Dit kan soms handig zijn voor uw kantoorspecifieke wensen. Deze handleiding laat u zien hoe u de extra velden aanmaakt en gebruikt. Naast extra velden heeft Urios ook een mogelijkheid om dossiers en relaties te labelen / taggen, zie hiervoor de handleiding Labels instellen.

Instellen van extra velden

Voor gegevens die u bij dossiers of relaties wilt opslaan, maar nu niet netjes kwijt kan in één van de bestaande velden kunt u als volgt extra velden definiëren:

 1. Ga naar het instellingenscherm door te klikken op Instellingen wijzigen (links in het hoofdscherm van Urios).
 2. Ga naar instellingenpagina Dossiers > Extra velden of Relaties > Extra velden.
 3. Hier ziet u een tabel met extra velden die al gedefinieerd zijn. De tabel is nu waarschijnlijk nog leeg.
 4. Klik op de knop Invoeren.
 5. Geef het nieuwe veld een naam. Maak deze naam beschrijvend, doch kort. De naam komt terug op het voorblad en op het relaas, als kolomkop en in het scherm "Dossier bewerken".
 6. Geef het nieuwe veld een sjablooncode. Deze code mag geen spaties bevatten. De sjablooncode kunt u gebruiken in uw documentsjablonen, zie hiervoor de handleiding Module Documentenbeheer.
 7. Kies het soort gegeven dat u wilt opslaan in dit nieuwe veld. Is het een datum, getal, bedrag, percentage of tekst?
 8. Als dit het enige / laatste veld is dat u wilt invoeren, klik dan op Opslaan & Sluiten. Wilt u nog een veld invoeren, klik dan op Opslaan & Doorgaan, en ga weer verder bij punt 5.
 9. Na het sluiten van het scherm "Extra dossierveld invoeren" ziet u weer de tabel met extra velden. Als ze hier staan, dan zijn ze correct ingevoerd. Klik op Opslaan en Sluiten om het instellingenscherm te sluiten.

Gebruik van extra velden

De aangemaakte extra velden kunt u vullen in het scherm "Dossier bewerken".

 1. Ga naar het tabblad Dossiers.
 2. Dubbelklik op een dossier waar u gegevens wilt invoeren of wijzigen.
 3. Ga naar het tabje Extra velden.
 4. Hier ziet u de in de vorige paragraaf aangemaakte extra velden staan.
 5. Vul de gewenste waarde(n) in en klik op Opslaan.

De velden die u heeft ingevuld ziet u nu ook terug komen op het voorblad en het relaas. Klik bijvoorbeeld op Print voorblad en zie dat de gegevens boven in vermeld zijn.

Extra velden tonen als kolom

Voor sommige velden wilt u de ingevulde waarden misschien makkelijk in de tabel met dossiers kunnen bekijken. Als u net velden heeft aangemaakt, herstart dan Urios.

 1. Om de nieuw ingestelde extra velden als kolom te kunnen tonen moet Urios eerst herstart worden. Klik op Afsluiten en start Urios vervolgens weer op.
 2. Ga naar het instellingenscherm door te klikken op Instellingen wijzigen (links in het hoofdscherm van Urios).
 3. Ga naar instellingenpagina Dossiers > Kolommen.
 4. Hier ziet u een lijst van alle beschikbare kolommen voor de tabel met dossiers.
 5. Vink de gewenste kolommen aan.
 6. Klik op Opslaan en Sluiten.
 7. Ga naar het tabblad Dossiers.
 8. En zie nu dat de extra kolommen zichtbaar zijn in de tabel.

Of klik met de rechtermuisknop in de gele titelbalk op het tabblad dossiers en klik op de kolomnaam om deze te tonen.