Urios logo

VoIP bellen vanuit Urios

Urios kan aan bijna elke VoIP-telefooncentrale gekoppeld worden indien de juiste software op uw computer is geïnstalleerd.

Uitgaand bellen

Instellen

 • Zorg dat u Urios versie 2.6.2 of nieuwer heeft, u ziet het versie nummer linksonderin. Mocht u een oudere versie hebben, klik dan op de knop Start Update.
 • Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 • Ga naar instellingenscherm Koppelingen > VoIP en vink de juiste software aan. Uw VoIP-aanbieder en/of systeembeheerder kan u hierbij assisteren.
 • Sluit Urios af en start Urios opnieuw op.

Bellen

 • Op het tabblad Relaties ziet u nu een opdracht Bellen met VoIP.
 • Klik op deze opdracht en klik vervolgens op het te bellen nummer.
 • Uw eigen toestel gaat rinkelen. Neem deze op.
 • Vervolgens gaat uw toestel bellen naar het gekozen nummer.

Automatisch stopwatch

Indien gewenst kunt u automatisch een stopwatch laten starten zodra u een telefoongesprek begint.

 • Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 • Ga naar pagina Activiteiten > Stopwatch.
 • Vink in het vak Automatisch starten het vakje "bij bellen" aan.

Inkomende gesprekken

De volgende instructies zijn voor het gebruik van de HIPIN software. Mocht u andere software gebruiken, raadpleeg de handleiding of uw VoIP-aanbieder.

 • Klik in Windows rechtsonder met de rechtermuisknop op het pictogram van HIPIN (rood of groen bolletje).
 • Kies in het menu voor Configuratie / Configuration.
 • Klik onder Algemeen / General op Gebeurtenissen / Events.
 • Klik op de knop Toevoegen / Add.
 • Er verschijnt een nieuw scherm.
 • Kies bij Gebeurtenis voor In gesprek: Rinkelend.
 • Kies bij Richting voor Ink. (inkomend).
 • Kies bij Gesprekken voor Extern.
 • Klik bij Programma op de bladeren knop "..." en blader naar: C:\Program Files (x86)\UriosClient\UriosPhoneHelper.exe
 • Type bij Parameters %Call\CallerContact\Tel% (dus CallerContact tussen de backslashes, en niet "Contact gegevens beller" zoals het scherm aangeeft).
 • Klik op OK.

Nu wordt voortaan bij een inkomend gesprek (indien het telefoonnummer in Urios is gevonden) de naam van de cliënt en de bijbehorende dossiers getoond. Tevens kan vanuit dit scherm direct een stopwatch worden gestart.