5/5

5/5 sterren op Google

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Urios Handleiding: Algemeen gebruikDossiers & RelatiesDocumenten & E-mailsTijdschrijvenVerschottenDeclarerenHerinneren & AanmanenAgenda & TermijnenExport/koppeling boekhoudingDerdengeldadministratieRapportenInstallatie & BeheerWeb App

Export/koppeling boekhouding

Declaraties overdragen naar de boekhouding

Urios gaat “tot de boekhouding”. Dat betekent dat u in Urios niet uw boekhouding kunt doen. Urios kan echter wel met veel boekhoudpakketten declaraties/verkoopfacturen uitwisselen.

Om declaraties/verkoopfacturen naar uw boekhoudprogramma over te zetten heeft u heeft u de module “Export naar boekhouding” nodig. Deze module is onderdeel van Urios Plus of los af te nemen bovenop Urios Standaard.

Exportfunctie, e-mailkoppeling of live-koppeling

Urios kan op drie manieren communiceren met uw boekhoudpakket:

 1. Export/Import: In enkele klikken uw declaraties/verkoopfacturen exporteren naar uw boekhoudpakket vanuit Urios. Het algemene formaat FMUTA is ook beschikbaar. Voor Exact Online en SnelStart bieden we ook de mogelijkheid om het debiteurenboek te importeren voor het inlezen van betalingen.
 2. E-mailkoppeling: De meeste boekhoudprogramma bieden tegenwoordig ook een e-mailadres aan waar u uw facturen heen kunt sturen zodat deze worden opgenomen in uw boekhouding. U kunt Urios zo instellen dat elke declaratie die u maak direct ook per e-mail aan uw boekhoudprogramma wordt gestuurd.
 3. Live-koppeling: Voor Exact Online, Twinfield en Yuki bieden wij ook een live-koppeling. Elke declaratie wordt direct als verkoopfactuur in uw boekhouding geboekt. En (indien gewenst) worden één keer per 24 uur de betalingen automatisch opgehaald uit uw boekhouding.

Opties per boekhoudpakket

Hieronder vindt u een overzicht van de boekhoudpakketten waarmee Urios op dit moment een exportfunctie, live-koppeling en/of e-mailkoppeling heeft. De export in FMUTA-formaat wordt, voor zover bij ons bekend, ondersteund door Asperion, Exact Globe, Twinfield, Visma AccountView en Visma eAccounting.

Boekhoudpakket Live-koppeling Exportfunctie Betalingen importeren E-mailkoppeling
Acumulus
AFAS
Banana
e-Boekhouden.nl ✅ rechtstreeks
Exact Online ✅ rechtstreeks, via Basecone, via Lyanthe
iMUIS
KING ✅ rechtstreeks
Minox ✅ rechtstreeks
Moneybird ✅ rechtstreeks
Reviso
Rompslomp ✅ rechtstreeks
SnelStart ✅ rechtstreeks of via Basecone
Twinfield ✅ via Basecone
Unit4 Multivers ✅ via Basecone
Visma AccountView ✅ via Basecone, via Lyanthe
Visma CASH ✅ via Lyanthe
Visma eAccounting
Visma Yuki ✅ rechtstreeks, via Lyanthe
Zoho Books

AVG en data anonimiseren

Om de boekhouding correct te kunnen voeren is het niet noodzakelijk ook de NAW-gegevens van uw cliënten over te dragen aan uw boekhouder, accountant en/of boekhoudsysteem.

In Urios kunt u er voor kiezen de NAW-gegevens van uw cliënten te anonimiseren. Dit kan alleen bij gebruik van de exportfunctie. Bij de e-mailkoppeling of de live-koppeling worden altijd alle NAW-gegevens doorgezet naar uw boekhoudpakket.

Indien de optie “NAW-gegevens anonimiseren” aanstaat, wordt alleen de eerste letter en het debiteurnummer geëxporteerd. Cliënt Jansen met debiteurnummer 1628 wordt dan “J1628” in het boekhoudsysteem. Zo kunt u bij vragen van uw boekhouder of accountant altijd in Urios achterhalen om welke cliënt het exact gaat.

Denk eraan om ook met uw boekhouder, accountant of leverancier van uw boekhoudsysteem een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

De module Boekhouding aanzetten

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Kantoor > Modules.
 3. Vink hier de module Exporteren naar boekhouding aan.
 4. Start hierna Urios opnieuw op om de wijzigingen door te voeren (afsluiten en opnieuw openen).

Instellingen

Debiteurnummers / relatienummers

Conflicten in nummering voorkomen

Boekhoudsystemen werken met debiteurnummers. Elke debiteur dient een uniek nummer te hebben om betalingen te kunnen matchen en openstaande posten te kunnen controleren. Dit nummer wordt ook wel relatienummer of klantnummer genoemd. Het debiteurnummer in Urios dient overeen te komen met het relatienummer in uw boekhoudpakket. Uw huidige en uw toekomstige relaties hebben een debiteurnummer nodig.

Zowel in Urios als in uw boekhoudprogramma worden met regelmaat nieuwe relaties aangemaakt. In Urios maakt u uw cliënten en andere aan het dossier gerelateerde partijen aan. In uw boekhoudsysteem maakt u uw leveranciers aan. Overlappende nummering kan heel vervelend zijn en leiden tot overschrijving van relatiegegevens in uw boekhoudprogramma. Bijvoorbeeld als er in uw boekhoudprogramma een leverancier met nummer 1601 wordt aangemaakt, en in Urios een cliënt met nummer 1601. Dan zal bij het insturen van de declaratie aan deze cliënt de leverancier met hetzelfde nummer worden overschreven.

Om te voorkomen dat er overlap in de nummering ontstaat is het verstandig de nummering in uw boekhoudprogramma hoger te laten starten dan waar de nummerreeks in Urios zal kunnen komen. De meeste boekhoudprogramma’s nummeren automatisch verder vanaf het hoogste nummer. Dus is het vaak een kwestie van opletten bij invoeren van de eerste leverancier.

Om een concreet voorbeeld te geven. Stel u gebruikt vijfcijferige relatienummers. Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat in Urios alle relaties met een 1 (één) beginnen, en in het boekhoudsysteem alle nieuwe relaties met een 2 (twee). Dan heeft u de reeks 10000 tot en met 19999 (in totaal tienduizend nummers) beschikbaar voor uw relaties in Urios. Gebruik dan in Urios nummerpatroon “1[NNNN]”.

Het is aan te raden een nummering van minimaal vijf cijfers te gebruiken. Mocht u een viercijferige nummering hebben, laat dan de relaties in uw boekhoudsysteem beginnen bij 5000 zodat u genoeg ruimte in de nummering overhoudt voor Urios. Gebruik dan in Urios nummerpatroon “[NNNN]” en zo heeft u de reeks 0000 tot en met 4999 beschikbaar in Urios en de reeks 5000 t/m 5999 in uw boekhoudprogramma.

Mocht u met een schoon/leeg boekhoudprogramma beginnen dan is bovenstaande eenvoudig te realiseren. Staan er al veel relaties in uw boekhoudprogramma? Laat Urios dan beginnen in een reeks boven de bestaande nummers, en zorg ervoor dat de nieuwe relaties in uw boekhoudprogramma weer een reeks hoger starten.

Voorbeeld: Weer uitgaande van vijfcijferige nummers. Stel, in uw boekhoudprogramma staan al veel relaties die beginnen allemaal met een 1 (één). Zorg dan dat in Urios alle relaties een nummer krijgen die beginnen met een hoger cijfer, bijvoorbeeld een 2 (twee), patroon “2[NNNN]”. En zorg er dan ook voor dat de eerstvolgende leverancier in het boekhoudprogramma begint met een 3 (drie), zodat alle nieuwe relaties/leveranciers die in het boekhoudprogramma worden ingevoerd een (veel) hoger nummer krijgen dan de nieuwe relaties in Urios.

Automatisch nummeren

Wij raden aan om alle relaties in Urios automatisch een nummer te geven. Gebruik hiervoor de optie ‘GENEREREN’ in het instellingenscherm. Urios geeft dan automatisch het eerstvolgende beschikbare nummer aan uw nieuwe relatie, zodat fouten worden voorkomen.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Kantoor > Nummering.
 3. Scroll naar beneden naar Debiteurnummers.
 4. Zet optie GENEREREN aan.
 5. Geef een nummerpatroon in. Bij de driehoekjes rechts van het tekstvak vindt u een paar voorbeelden. Debiteurnummers voor boekhoudsystemen bestaan alleen uit cijfers. Gebruik bijvoorbeeld code “[NNNN]” voor een viercijferig debiteurnummer. Als het nummer bijvoorbeeld altijd met een 1 moet beginnen, zoals bij iMUIS en sommige Twinfield administraties, kunt u een 1 voor de code typen. “1[NNNN]” geeft bijvoorbeeld een vijfcijferig nummer waarbij het eerste cijfer altijd een 1 is.

De knop Geef alle relaties een debiteurnummer geeft alle bestaande relaties die nog geen nummer hebben met terugwerkende kracht een debiteurnummer.

Zonder debiteurnummers werken

Bij gebruik van de live-koppeling is debiteurnummering altijd noodzakelijk.

Bij gebruik van de e-mail-koppeling zou u ook zonder debiteurnummering kunnen.

Bij gebruik van de export zou u zonder debiteurnummering kunnen werken. Dat kan dan als volgt: Maak in uw boekhoudprogramma één relatie aan, noem deze bijvoorbeeld “Alle klanten” of “Overige klanten”. Deze relatie krijgt dan van het boekhoudprogramma een nummer. Voer dit nummer in als standaard debiteurnummer in Urios, op het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen, in het tekstvak Standaard debiteurnummer. Alle declaraies die vanuit Urios aan een relatie zonder debiteurnummer gestuurd zijn krijgen dan in de export dit debiteurnummer mee.

Grootboekrekeningen en btw-codes

Voor de export en de live-koppeling is het noodzakelijk om de grootboekrekeningen en btw-codes die door het boekhoudsysteem gebruikt worden in Urios in te geven. Bij de e-mailkoppeling is dit niet nodig. In dat geval wordt door het boekhoudprogramma of de factuurherkenningssoftware de boekingen gemaakt.

Werkt u met een externe boekhouder of accountant? Stel dit gedeelte dan samen met hem/haar in.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
 3. Hier kunt u grootboekrekeningen per omzettype en omzetbelasting instellen. Klik bovenin de kolom op “Standaard btw-codes” om de standaard btw-codes van uw boekhoudpakket automatisch te vullen.

Werkt u met toevoegingen? Dan kunt u die specifieke grootboekrekeningen ook in dit scherm invullen.

Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm in Urios, kunt u grootboekrekeningen per onderneming of advocaat instellen.

De e-mailkoppeling instellen

Declaraties die u in Urios definitief maakt worden met deze instellingen automatisch naar uw boekhoudpakket gestuurd per e-mail.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > E-mailkoppeling.
 3. Bij E-mailadres voert u het e-mailadres van uw boekhoudsysteem of factuurherkenningssoftware in. Dit e-mailadres vindt u terug in uw boekhoudsysteem of kunt u opvragen bij uw boekhouder.
 4. Specificatie meesturen. Voor de boekhouding is het niet altijd noodzakelijk ook de specificatie op te slaan in het boekhoudsysteem. Vink deze dus uit als u dat niet wenst. Denk er ook aan dat de specificaties vertrouwelijk informatie kunnen bevatten.
 5. UBL-bestand meesturen. Met het UBL-bestand kan uw boekhoudsysteem of factuurherkenningssoftware de declaraties makkelijker correct boeken.
 6. Onderwerp starten met. Voor zover bij ons bekend alleen relevant voor Basecone. Als u hier de tekst/tag [VRK] invult, informeert u Basecone dat het om een verkoopfactuur gaat.

Rechtstreeks e-mailen naar uw boekhoudpakket

U kunt de e-mailkoppeling in Urios rechtstreeks gebruiken met onderstaande boekhoudpakketten. Klik op de naam van uw boekhoudpakket om naar de uitleg van de specifieke e-mailkoppeling te gaan.

 1. e-Boekhouden.nl
 2. Exact Online
 3. KING
 4. Minox
 5. Moneybird
 6. SnelStart
 7. Yuki

E-mailen via factuurherkenningssoftware

U kunt de e-mailkoppeling in Urios ook gebruiken met de factuurherkenningssoftware van Basecone. Middels een accountspecifiek e-mailadres kunt u uw verkoopfacturen die u genereert in Urios zo automatisch doorsturen naar uw boekhoudpakket. De factuurherkenningssoftware doet suggesties voor de juiste relatie en grootboekrekening. Vervolgens kunt u de facturen in uw boekhoudpakket accorderen of, in geval van foutieve herkenning, zelf nog wijzigen.

Basecone

Werkt met de volgende boekhoudpakketten: Exact Online, SnelStart, Twinfield, Unit4 en Visma AccountView.

In Basecone:

 1. Maak een account aan op https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/basecone.
 2. Maak een administratie-e-mailadres aan voor verkoopfacturen. Deze heeft het patroon <kantoorcode>.<administratiecode>@mailtobasecone.com.
 3. Voor meer informatie over het koppelen van Basecone aan uw boekhoudprogramma, ga naar https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/solutions/basecone/integrations.

In Urios:

 1. Klik op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > E-mail-koppeling.
 3. Vul bij veld E-mailadres het e-mailadres van Basecone in.
 4. Vul bij het veld Onderwerp starten met de tekst/tag [VRK] in. Hiermee informeert u Basecone dat het om een verkoopfactuur gaat.

De live-koppeling instellen

Op dit moment is de live-koppeling beschikbaar voor Exact Online, Twinfield en Yuki.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Live-koppeling.
 3. Afhankelijk van de ingesteld rechtsvorm kunt u hier voor het hele kantoor of per advocaat/onderneming een boekhoudsysteem aanvinken.

Openstaande posten synchroniseren. Afhankelijk van uw wensen kunt ervoor kiezen ook de betalingen automatisch eens per dag in te lezen uit uw boekhoudsysteem. Dit gebeurt op basis van de openstaande-posten-lijst uit uw boekhoudsysteem, niet op basis van het bankboek. Dit betekent dat Urios vanuit het boekhoudsysteem enkel doorkrijgt hoeveel er nog op welke declaratie openstaat, zonder de exacte betaaldatum of soort van afboeking te weten.

Dit betekent dat u in Urios dan geen exacte datum heeft van eventuele betalingen, maar een indicatieve (fictieve) datum; de datum van gisteren. Daarnaast komen declaraties die tegen elkaar worden weggeboekt in Urios te staan als “betaald” i.p.v. “gecrediteerd”.

Deze optie bespaart u dubbel werk en kan erg zinvol zijn als uw boekhouder of accountant de openstaande-posten-lijst secuur dagelijks bijhoudt in het boekhoudsysteem. Als uw boekhouder echter slechts maandelijks de boekhouding bijwerkt, raden wij u aan deze instelling uit te zetten en de betalingen handmatig in Urios in te voeren. Ook met het oog op het versturen van herinneringen vanuit Urios.

De koppeling met Yuki werkt op basis van een API-sleutel. Deze sleutel geeft u eenmalig in Urios in. Daarmee is Urios permanent verbonden met Yuki totdat de sleutel of vanuit Yuki of vanuit Urios wordt verwijderd. Lees meer over het instellen van deze koppeling in het hoofdstuk [Yuki].

De koppeling met Exact Online en Twinfield werkt op basis van OAuth-login. Dit vereist dat u eenmalig vanuit Urios inlogt in Exact Online / Twinfield. Dit inloggen doet u vanuit het instellingenscherm Boekhouding > Live-koppeling. Lees meer over het instellen van deze koppeling in het hoofdstuk Instellen live-koppeling met Exact Online of Instellen live-koppeling met Twinfield. Werkt u met een lokale database? Dan dient u eenmalig de Urios Hub API-sleutel in te voeren. U kunt deze API-sleutel opvragen bij onze helpdesk.

Een export maken

Heeft u de bovenstaande stappen doorlopen? Dan kunt u een export vanuit Urios maken. Dit kan op ieder gewenst moment.

 1. Klik in Urios op Rapport maken.
 2. Klik op Exporteren naar boekhouding.
 3. Kies uw boekhoudpakket.
 4. Voer in voor welke periode u de export wilt maken. Standaard staat deze op afgelopen maand.
 5. Geef de map- en bestandsnaam in voor de export van de declaraties of klik op Bladeren. Typ de gewenste bestandsnaam in van het exportbestand declaraties en klik op Opslaan.
 6. Geef de map- en bestandsnaam in voor de export van de debiteuren of klik op Bladeren. Typ de gewenste bestandsnaam in van het exportbestand debiteuren en klik op Opslaan. Deze optie is niet altijd beschikbaar. Voor sommige pakketten bieden wij geen debiteurenexport of zitten de declaraties en debiteuren in één bestand (bijv. Exact Online).
 7. Vink aan of uit of u de NAW-gegevens wilt anonimiseren. Als anonimiseren aanstaat, bevat de export enkel het debiteurnummer en de eerste letter van de achternaam.
 8. Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm kunt u vervolgens nog selecteren voor welke advocaat of eigen onderneming u de export wilt maken.
 9. Klik op Volgende.

Naamgeving exportbestanden

Handig is om in de bestandsnaam een verwijzing te maken naar de periode en naar declaraties of debiteuren, bijvoorbeeld “Debiteuren kwartaal 1 2020”. Zo voorkomt u verwarring en garandeert u unieke bestandsnamen.

Voor SnelStart-gebruikers is het juist noodzakelijk beide bestanden bij iedere export dezelfde naam te geven. Dit omdat bij het boekhoudprogramma SnelStart eenmalig een Importprofiel met verwijzing naar de bestandsnaam aangemaakt moet worden. Hierbij raden wij aan een algemene naam te kiezen voor uw bestanden zoals “Declaraties” en “Debiteuren” en deze bestanden na iedere export te overschrijven.

De export inlezen in uw boekhoudprogramma

Raadpleeg voor het inlezen van de bestanden de handleiding van uw boekhoudprogramma. Voor enkele boekhoudprogramma’s hebben wij de stappen in onze handleiding hieronder uitgeschreven.

Banana

Btw-codes instellen in Urios

Om correct te kunnen exporteren naar Banana dienen de btw-codes ingevuld te zijn. Standaard gebruikt Banana de codes:

 • V0 (onbelast)
 • V9 (laag 9%)
 • V21 (hoog 21%)
 • VEU (btw verlegd)
 • VX (geen btw buiten EU)

Zo vult u de codes in Urios in:

 1. In Urios, klik op de knop Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
 3. Voer hier handmatig bovenstaande codes in of klik op het blokje Standaard btw-codes en selecteer Banana. Urios vult nu automatisch de standaard codes in voor Banana. U kunt dit altijd nog handmatig aanpassen of aanvullen.

Na het maken van de exportbestanden in Urios moeten deze gegevens worden geïmporteerd in Banana. Volg hiervoor de volgende stappen.

Debiteuren importeren

 1. In Banana, ga naar Acties > Naar boekhouding importeren.
 2. Selecteer Rekeningen en vervolgens Tekstbestand met kolomkoppen (tekstbestand *.txt).
 3. Klik op Bladeren om het juiste exportbestand uit Urios erbij te zoeken. Zorgt ervoor dat het vinkje bij ‘Unicode (Utf-8)’ aanstaat.
 4. Klik vervolgens op OK.
 5. Vink in het volgende scherm alleen ‘Nieuwe rekeningen toevoegen’ en ‘Tekstbeschrijving vervangen’ aan en klik op OK.

Declaraties importeren

 1. In Banana, ga naar Acties > Naar boekhouding importeren.
 2. Selecteer Transacties en vervolgens Tekstbestand met kolomkoppen (tekstbestand *.txt).
 3. Klik op Bladeren om het juiste exportbestand uit Urios erbij te zoeken. Zorgt ervoor dat het vinkje bij ‘Unicode (Utf-8)’ aanstaat.
 4. Klik vervolgens op OK.
 5. In het volgende scherm, zorg dat u het vinkje bij ‘Transacties groeperen op factuurnummer’ ook aanzet en klik op OK.

U ziet de data uit Urios nu terug in uw overzicht in Banana.

e-Boekhouden.nl

Btw-codes instellen in Urios

Om correct te kunnen exporteren naar e-Boekhouden.nl dienen de btw-codes ingevuld te zijn. Standaard gebruikt e-Boekhouden.nl de codes:

 • GEEN (onbelast)
 • 6% (laag 6%)
 • 21% (hoog 21%)
 • BI_EU_VERK_D (btw verlegd)
 • BU_EU_VERK (geen btw buiten EU)

Dit doet u als volgt:

 1. In Urios, klik op de knop Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
 3. Voer hier de codes in:

Relaties inlezen in e-Boekhouden.nl

Kies voor Relaties > Importeren > Bestand kiezen “debiteuren.xlsx” > Import starten.

Facturen inlezen in e-Boekhouden.nl

 1. Ga in e-Boekhouden naar Beheer > Inrichting > Mutaties importeren.
 2. Klik op Bladeren…, selecteer het vanuit Urios geëxporteerde bestand en klik op Volgende.
 3. Kies bij Blad voor Blad1 en klik op Volgende.
 4. Klik op Import starten.

Voor een uitgebreide handleiding zie: Handleiding e-Boekhouden.nl Mutaties importeren

E-mailkoppeling instellen voor e-Boekhouden.nl

⚠ Let op: Voor deze koppeling brengt e-Boekhouden.nl extra kosten in rekening.

 1. In Urios, klik op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > E-mail-koppeling.
 3. Vul bij veld E-mailadres het e-mailadres van administratie in. Deze heeft het patroon [administratienummer]herken@e-Boekhouden.nl. Uw administratienummer vindt u rechtsboven in uw e-Boekhouden.nl-account bij uw profiel.

Lees meer over de kosten en het instellen van de e-mailkoppeling op de pagina Scan & Herken en Mail & Herken van e-Boekhouden.nl.

Exact Online

Importeren in Exact Online

Na het maken van het exportbestand in Urios moeten deze gegevens geïmporteerd worden in Exact Online. Volg hiervoor onderstaande stappen.

 1. In Exact Online, klik rechtsboven op uw onderneming. Er verschijnt een menu.

 2. Klik in het menu op Import/Export.

 3. Klik daarna in het vak Methode op XML.

 4. Klik vervolgens bij de regel Transacties op Import.

 5. Klik op de knop Bladeren en selecteer het exportbestand dat u met Urios gemaakt heeft. Klik vervolgens op Importeren.

Inlezen betalingen uit Exact Online

 1. In Exact Online, volg bovenstaande stappen 1 t/m 3 nogmaals.
 2. Klik vervolgens bij stap 4 op de regel Transacties op Export. Vul de datum/periode in. Kies het Dagboek en klik het vakje aan bij Details.
 3. In Urios klikt u op Rapport maken.
 4. Klik op de (onderste) knop Importeren betalingen uit boekhouding. Als u deze knop niet ziet, controleer dan of de module Exporteren naar boekhouding aan staat en of u een recente versie van Urios heeft, minimaal 2.5.3.
 5. Klik op de knop Exact Online: bankboek.
 6. Selecteer het bestand dat u zojuist in Exact Online heeft gemaakt.
 7. Als alles succesvol is verlopen ziet u een schermpje “Exact Online betalingen zijn ingevoerd.”.

E-mailkoppeling instellen voor Exact Online

Om met Exact Online de e-mailkoppeling te kunnen gebruiken dient u eerst in Exact Online een digitale brievenbus aan te maken. Dit doet u als volgt:

 1. In Exact Online, klik linksboven op de uw administratienummer / bedrijfsnaam.
 2. Klik in het menu dat verschijnt op Stamgegevens.
 3. Op de pagina “Stamgegevens”, klik onder kopje Digitale brievenbus op Genereren: Digitale brievenbussen.
 4. Op de pagina “Genereren | Digitale brievenbussen”, klik op Administraties – Gekoppeld.
 5. Klik op het e-mailadres van de administratie waar de verkoopfacturen in terecht moeten komen.
 6. Op de pagina “Onderhoud | Digitale brievenbus”, kijk in de tabel op de regel “Verkoopfactuur”. Als hier een e-mailadres achterstaat, dan kunt u dit e-mailadres gebruiken om de declaraties heen te sturen. Staat hier geen e-mailadres achter, volg dan volgende stappen:
 7. Op de pagina “Onderhoud | Digitale brievenbus”, klik in de tabel op het linkje Verkoopfactuur.
 8. Op de pagina “Onderhoud | Gekoppelde e-mailadressen“, controleer de”Toegestane afzenders”, zorg ervoor dat hier de zelfde afzender staat als waaruit de declaraties aan uw cliënten worden verstuurd.
 9. Klik op Opslaan.

Nu staat er op de pagina “Onderhoud | Digitale brievenbus” in de tabel op de regel “Verkoopfactuur” een e-mailadres. Dit adres eindigt op “@verkoop.exactonline.nl”.

Ga nu in Urios naar het instellingenscherm Boekhouding > E-mailkoppeling en vul bij het E-mailadres dit e-mailadres in.

Live-koppeling instellen voor Exact Online

Om gebruik te maken van de live-koppeling moet u vanuit Urios inloggen in Exact Online. Dit hoeft alleen bij de allereerste keer dat u inlogt. Deze inlog is automatisch kantoorbreed.

Werkt u met een lokale database? Dan dient u eenmalig de Urios Hub API-sleutel in te voeren. U kunt deze API-sleutel opvragen bij onze helpdesk.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Live-koppeling.
 3. Selecteer Eén koppeling voor het gehele kantoor of Koppeling per advocaat/onderneming.
 4. Selecteer optie Exact Online.
 5. Klik op Inloggen. Uw internetbrowser wordt gestart met het inlogscherm van Exact Online.
 6. Login in Exact Online door gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk de tweestapscode in te vullen.
 7. Bij de eerste keer inloggen in Exact Online vanuit Urios krijgt u het verzoek om Urios toegang te verlenen.
 8. Als alles is gelukt, ziet u in Urios – in het instellingenscherm – in het groen de tekst “Ingelogd” staan.
 9. Klik vervolgens op Administratienummers ophalen.
 10. Selecteer in het veld Administratie het juiste administratienummer.
 11. Klik op de knop Test ingevoerde gegevens om te controleren of de koppeling werkt.

Foutmeldingen bij Exact Online

Onderwerp [GLTransactions] Onbekend: Boekjaar of Topic [GLTransactions] Unknown: Financial year

U probeert nieuwe declaraties te uploaden. Maar het nieuwe boekjaar is in Exact Online nog niet geopend.

Volg de handleiding van Exact Online Een boekjaar openen, bewerken of afsluiten.

 1. Klik op uw bedrijfsnaam linksboven.
 2. Kies in het menu voor Stamgegevens.
 3. Klik op de pagina Stamgegevens, onder het kopje Financieel, op Periode-datumtabel.
 4. Klik op pagina “Overzicht | Boekjaren” op Nieuw.
 5. Controleer op pagina “Aanmaken | Boekjaar” of de velden juist zijn ingevuld.
 6. Klik op Aanmaken.

Journal Verplicht: Grootboekrekening of Journal Mandatory: G/L Account

Het Verkoopboek dat in Urios is ingesteld in instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen komt niet overeen met het verkoopboek in Exact Online. Normaliter is het verkoopboek in Exact Online 70.

 1. Controleer in Exact Online wat de juiste code voor het verkoopboek is.
  1. Klik in Exact Online linksboven op uw bedrijfsnaam / administratienaam.
  2. Klik in het menu op Stamgegevens.
  3. Klik op pagina Stamgegevens, onder kopje Financieel, op Dagboeken.
  4. Zoek op pagina “Overzicht | Dagboeken” in de tabel de code op van dagboek “Verkoopboek”. (meestal code 70)
 2. Voer in Urios het juiste verkoopboek in.
  1. Klik in Urios links in het menu op Instellingen wijzigen.
  2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
  3. Vul bij Verkoopboek de juiste code in.

Onderwerp [GLTransactions] Ongeldig: Btw Grootboekrekeningtype

Het grootboekrekeningnummer dat in Urios is ingevoerd voor “Af te dragen btw” komt niet overeen met het grootboekrekening in Exact Online.

 1. Zoek in Exact Online op wat het juiste grootboekrekening is voor af te dragen btw.
  1. Klik op uw bedrijfsnaam linksboven.
  2. Kies in het menu voor Stamgegevens.
  3. Klik op de pagina Stamgegevens, onder het kopje Financieel, op Grootboekrekeningen.
  4. Type bij Zoeken “btw” en klik op Vernieuwen.
  5. Zoek in de tabel de “Af te dragen BTW hoog” of “Af te dragen BTW 21%” op. Of net hoe de grootboekrekening in uw boekhouding heet.
  6. Onthoud het getal dat in de kolom “Code” staat.
 2. Voer in Urios het juiste grootboekrekening in.
  1. Klik in Urios links in het menu op Instellingen wijzigen.
  2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
  3. Vul bij Af te dragen btw 21% de juiste code in.

Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Betalingsconditie

In de huidige versie van Urios wordt de betalingstermijn niet meegenomen in de export voor Exact Online. In Exact Online moet een standaard betalingstermijn worden ingevoerd.

 1. Klik in Exact Online linksboven op uw bedrijfsnaam / administratienaam.
 2. Kies in het menu voor Instellingen.
 3. U bent nu op het tabje Financieel.
 4. Klik bij Betalingsconditie (verkoop) op het vergrootglas.
 5. Klik in het scherm “Betalingsconditie” op één van de codes. Deze code wordt nu ingevuld in het veld “Betalingsconditie (verkoop)”.
 6. Klik linksboven op Opslaan.

Onderwerp [GLTransactions] Ongeldig: Klant (Type)

Het debiteurnummer van de cliënt aan wie deze factuur is gericht komt in Exact Online overeen met een bestaande relatie dat niet van het type klant is.

Het meest waarschijnlijke is dat het debiteurnummer overeenkomt met een relatienummer van een leverancier in Exact Online. Dan is het verstandig om het debiteurnummer in Urios aan te passen voor de betreffende cliënt naar een nummer dat nog vrij is in Exact Online.

Mogelijk conflicteren de nummeringen van Urios en van uw boekhoudprogramma. Lees zekerheidshalve hoofdstuk Debiteurnummers / relatienummers door, en controleer dat u geen zelfde nummers genereert in beide systemen.

Andere mogelijkheid: misschien is de cliënt ooit eerder in Exact Online aangemaakt. Maar niet als type klant. Belangrijk is dan om in Exact Online bij de relatie status op “Klant” te zetten.

 1. Zoek in Exact Online de betreffende relatie op.
 2. Controleer of je bij Algemeen, regel Type “Klant” ziet staan. Zo niet, ga verder:
 3. Klik op Bewerken.
 4. Onder het kopje Algemeen op de regel Status, kies hier voor “Klant”.
 5. Klik op Opslaan.

Onderwerp [GLTransactions] Property ‘PaymentCondition’ of business component ‘SalesEntryLine’ is mandatory.

Bij de algemene instellingen in Exact Online is geen Betalingsconditie (Verkoop) opgegeven. Vul deze in.

 1. Login in uw Exact Online-omgeving.
 2. Ga via het hoofdmenu naar Instellingen.
 3. Vul bij Betalingsconditie (Verkoop) de gewenste betalingsconditie in.

Vervolgens kunt u in Urios de ontbrekende declaraties opnieuw insturen.

 1. In Urios, ga naar Instellingen wijzigen > Boekhouding > Live-koppeling.
 2. In het geval van meerdere administraties: scrol naar beneden naar uw eigen naam.
 3. Klik op de knop Ontbrekende declaraties opnieuw insturen.

De foutmelding zou nu niet meer moeten verschijnen.

Creation not allowed (topic = ‘Journal’)

De gebruiker waarmee is ingelogd in Exact Online heeft onvoldoende rechten. Geef de gebruiker in Exact Online voldoende rechten op de tabjes Financieel en Verkoop.

KING

E-mailkoppeling instellen voor KING

U vindt meer informatie over deze koppeling op de website van KING: Factuur2KING – scan en herken.

Met Factuur2KING 3.0 kunnen uw verkoopfacturen uit Urios automatisch verwerkt worden in KING. Voor iedere aangeleverde factuur wordt automatisch een boekingsvoorstel gedaan op basis van de door u ingestelde controles. Leveranciers worden automatisch gecontroleerd in het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel en het Europees btw-register. Afwijkingen worden direct geconstateerd.

Het instellen van de KING-e-mailkoppeling in Urios doet u als volgt:

 1. Zorg dat u uw verkoop-e-mailadres van KING bij de hand hebt. Deze heeft het patroon verkoop.KVK-nummer@factuur2king.nl. KING kan werken met de bestandsformaten UBL, pdf en jpg.
 2. In Urios, ga naar Instellingen wijzigen > Boekhouding > E-mail-koppeling.
 3. Vul bij het veld ’E-mailadres‘ het e-mailadres in van stap 1.
 4. Kies of u de specificatie en/of het UBL-bestand wilt meesturen. Standaard worden verkoopfacturen als pdf naar KING verzonden.
 5. Klik op Opslaan & Sluiten. De e-mailkoppeling is nu ingesteld.

Nadat u de factuur heeft aangeleverd, doet KING automatisch een boekingsvoorstel. U kunt ervoor kiezen facturen goed te keuren. Valt de factuur hoger uit dan gebruikelijk is bij de betreffende debiteur? Of is de factuur ouder dan bijvoorbeeld 100 dagen? Dan kan de eindverantwoordelijke de factuur goedkeuren voordat deze wordt verwerkt in de administratie.

Komt de factuur door alle controles heen? Dan hoeft u niets meer te doen. De factuur wordt namelijk automatisch verwerkt. U kunt nu met één druk op de knop alle facturen verwerken.

Minox

Voor Minox zijn twee opties beschikbaar.

 1. Het insturen van de verkoopfacturen naar Scan & Herken.
  Zie ook: FAQ’s: Scan en Herken in het Minox Helpcentrum.
 2. Het exporteren van journaalposten.
  Zie ook: Import Module in het Minox Helpcentrum.

E-mail-koppeling instellen voor Minox

 1. Ga in Minox naar Onderhoud > Algemeen > Scan & Herken / UBL.
 2. Maak hier een extra e-mailadres aan en selecteer dat het om verkoopfacturen gaat.
 3. Klik in Urios op Instellingen wijzigen en ga naar pagina Boekhouding > E-mail-koppeling.
 4. Vul als e-mailadres het adres dat in stap 2 is aangemaakt in. Dit adres eindigt op @minoxscan.nl

Moneybird

Handleiding van Moneybird: Externe omzet verwerken in je administratie

U kunt op twee manieren verkoopfacturen vanuit Urios inlezen in Moneybird: uploaden in bulk of via een e-mailkoppeling.

Uploaden in bulk

 1. In Urios, zorg ervoor dat u een map heeft gedefinieerd, bijvoorbeeld ‘Declaraties’, waarin u alle definitieve declaraties opslaat als pdf. U kunt in Urios naar deze map verwijzen via Instellingen wijzigen > Documentenbeheer > Declaraties en herinneringen. Hier ziet u ‘Declaraties opslaan als pdf’ > in algemene map.
 2. In Moneybird, wanneer u meerdere externe facturen tegelijk wilt uploaden, kiest u in Moneybird voor ‘Uploaden’. U selecteert meerdere bestanden tegelijk, dan zet Moneybird meerdere externe facturen voor u klaar.

E-mailkoppeling instellen voor Moneybird

 1. In Moneybird, zoek het e-mailadres op voor externe facturen. Deze vindt u onder de knop met het apenstaartje (@) via Facturen > Externe facturen. Let op: Dit adres verschilt van het speciale e-mailadres voor inkoopfacturen. Zo kan Moneybird het onderscheid maken tussen verkoopfacturen en inkoopfacturen.
 2. In Urios, klik op Instellingen wijzigen en ga naar Boekhouding > E-mail-koppeling.
 3. Vul bij veld E-mailadres het e-mailadres voor externe facturen in.
 4. Klik op Opslaan & Sluiten. De e-mailkoppeling is nu ingesteld.

In beide gevallen selecteert u in Moneybird het juiste contact, waarna u de factuurregels kunt invullen. De bijlage staat naast het formulier, u kunt daardoor de gegevens één op één overnemen.

Let er op dat u de bedragen uit de externe facturen direct op de juiste categorie boekt door deze op de factuurregel in te geven. Geeft u geen categorie mee, dan vindt u de omzet uit uw externe facturen terug onder ‘Ongecategoriseerde inkomsten’. Er is dan nog geen man overboord, u kunt de factuurregels naderhand nog aanpassen.

Reviso

Btw-codes instellen in Urios

Handleiding van Reviso: What VAT Options Reviso Offers?

De bedragen in de export zijn allemaal inclusief btw. De btw-codes in Reviso zijn standaard van het type Gross (bruto), dus inclusief btw. Standaard zijn de volgende codes van belang/toepassing bij Urios:

 • S-EXM of S-ZER (onbelast) Overleg met uw accountant welke code te gebruiken voor onbelaste verschotten.
 • S-RED (laag 9%)
 • S-STD (hoog 21%)
 • S-EUS (btw verlegd)
 • S-ABR (geen btw buiten EU)

Zo vult u de codes in Urios in:

 1. In Urios, klik op de knop Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
 3. Voer hier handmatig bovenstaande codes in of klik op het blokje Standaard btw-codes en selecteer Reviso. Urios vult nu automatisch de standaard codes in voor Reviso. U kunt dit altijd nog handmatig aanpassen of aanvullen.

Inlezen relaties

Handleiding van Reviso: How Can I Import My List of Customers?

 1. In Reviso, klik rechtsboven op het tandwieltje (Settings).
 2. Kies in het menu voor All settings.
 3. Klik linksboven in het menu op Company.
 4. Kies in het menu voor Import data.
 5. Klik op Customers.
 6. Klik op Choose file, blader naar het csv-bestand en klik Open.
 7. Klik op Load file.
 8. Zet Skip lines op 1.
 9. In de tabel onder het kopje Load, gebruik de volgende instellingen.
Customer no. Load from: Column 1 Voor inlezen van debiteurnummer.
Customer group

Load from: Fixed value, Fixed value: 1

of Load from: Column 2

Klanten zijn in Reviso ingedeeld in customer groups. Makkelijkst is om één customer group te hebben. Als in Urios relatiecategoriën worden gebruikt dan staan deze in kolom 2.
Name Load from: Column 3 Bedrijfsnaam of persoonsnaam.
Addr. 1 Load from: Column 4 Straatnaam en huisnummer.
Addr. 2. Load from: – None –
Postcode Load from: Column 5 Postcode.
Town/City Load from: Column 6 Plaatsnaam.
Country Load from: Column 7 ISO landcode.
Tel./fax Load from: Column 8 Telefoonnummer.
E-mail Load from: Column 9 E-mailadres.
Website Load from: – None –
Zone Load from: Column 11 BTW zone. 1 binnenland, 2 EU btw verlegd, 3 buiten EU
Currency Load from: Column 12 Munteenheid. Altijd EUR.
Co. reg. no. Load from: Column 13 Nummer Kamer van Koophandel .
Our reg. Load from: – None –
Layout Load from: – None – Tenzij uw accountant andere instructies geeft.
Payment terms Load from: Fixed value Betalingstermijn. Kan niet worden uitgelezen uit Urios.
Access Load from: Column 10 Altijd 1.
Discount group Load from: – None –

Inlezen declaraties

Handleiding van Reviso: Importing Accounting Years

 1. In Reviso, klik rechtsboven op het tandwieltje (Settings).
 2. Kies in het menu voor All settings.
 3. Klik linksboven in het menu op Company.
 4. Kies in het menu voor Import data.
 5. Klik op Entries.
 6. Klik op Next.
 7. Klik op Select file, blader naar het csv-bestand en klik Open.
 8. Klik op Next.
 9. Klik op Close.

SnelStart

Vanaf SnelStart inKaart kunt u .csv-bestanden importeren in SnelStart.
Zie hiervoor ook de website van SnelStart: https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/importeren-in-snelstart-12

Importprofiel maken voor SnelStart

Om in het boekhoudprogramma SnelStart bestanden te kunnen importeren, heeft u een importprofiel nodig. In dit profiel wordt gedefinieerd welk bestand er wordt geïmporteerd, het technische formaat en hoe de gegevens worden gekoppeld.

Om in SnelStart een importprofiel aan te maken, moet u onderstaande stappen doorlopen. U heeft twee importprofielen nodig, een voor de klanten/debiteuren en een voor de verkoopfacturen/declaraties. U dient de stappen derhalve tweemaal te doorlopen.

 1. In SnelStart 11 klikt u in het menu op Programma > Importeren gegevens > Nieuw importprofiel maken.
  In SnelStart 12 gaat u naar werkbalk BOEKHOUDEN en klikt u op de knop Importeren, in het menu kiest u voor Nieuw importprofiel maken.
 2. Voor het importprofiel voor het inlezen van de debiteuren/klanten kiest u bij in SnelStart bij Tabel voor Klanten.
  Voor het importprofiel voor het inlezen van de declaraties/verkoopfacturen kiest u voor Boekingen.
  Beide importprofielen zijn nodig.
 3. Klik op Volgende.
 4. Bij Te importeren bestand zoekt u via de Bladeren functie het eerder door Urios gegenereerde csv-bestand op, klik op Openen om het bestand te kiezen en klik daarna op Volgende.
 5. Klik op de knop Velden definiëren.
 6. U bent nu in het scherm Brontabel definiëren.
  • Kies bij Scheidingsteken voor puntkomma (;).
  • Vink Veldnamen op regel 1 aan.
  • Indien u in de eerste kolom Velden in SnelStart Veld1, Veld2, … ziet staat. Vink dan Veldnamen op regel 1 uit en weer aan.
  • Zet bij het declaratiebestand het Veldtype voor de velden Debet en Credit op “Bedrag (Currency)”.
  • Bij de import voor de relaties kunt u hier ook alvast de standaardwaarde voor uw betalingstermijn invoeren. Bijvoorbeeld “14” bij het veld fldKrediettermijn.
  • Klik op OK en daarna op Volgende.
 7. Nu wordt gepresenteerd hoe de gegevens uit het bestand worden gekoppeld aan de gegevens van SnelStart. U kunt direct weer op Volgende klikken.
 8. De laatste stap in het maken van het importprofiel bestaat uit het opslaan van uw profiel en mogelijk uitvoeren van de boekingen als u daarvoor gekozen heeft. In dat geval worden de exportbestanden ook daadwerkelijk geïmporteerd. Zie volgende paragraaf voor de stappen.

Bestanden importeren

Nu beide importprofielen zijn aangemaakt, kunt u deze steeds hergebruiken en kunt u vanaf nu gegevens importeren in het boekhoudprogramma. Om gegevens in te lezen, dient u de onderstaande stappen te doorlopen. Denk eraan om altijd eerst de klanten/debiteuren in te lezen en daarna pas de verkoopfacturen/declaraties.

 1. In SnelStart 11 klikt u in het menu op Programma > Importeren gegevens > Start importeren.
  In SnelStart 12 gaat u naar de werkbalk BOEKHOUDEN, klikt u op Importeren en kiest u voor Start importeren.
  Kies nu het importprofiel. Lees eerst de klanten in, daarna de boekingen.
 2. Na importeren vraagt SnelStart u of u de gegevens definitief wilt verwerken. Kies voor Ja.
 3. Als laatste verschijnt de melding “Er zijn NNN boekingsregels verwerkt”. Indien u een andere melding krijgt, kijk dan hieronder bij de paragraaf Foutmeldingen bij Importeren.

Foutmelding bij importeren SnelStart

Relatiecode NNNN bestaat niet

Dit betekent dat SnelStart geen relatie/debiteur heeft met het genoemde nummer. Waarschijnlijk heeft u het debiteuren-/klantenbestand nog niet ingelezen. In Urios wordt per declaratie gekeken of bij de betreffende cliënt een debiteurnummer is ingevuld. Dit nummer wordt gebruikt voor de export naar SnelStart. Mocht dit nummer ontbreken dan wordt het standaard debiteurnummer gebruikt zoals ingesteld in het instellingenscherm van Urios op pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.

Grootboekrekening NNNN is onbekend

Dit betekent dat het ingestelde grootboekrekening in SnelStart niet bestaat. In het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen van Urios kunt u de nummers voor export instellen. Voor een lijst van de beschikbare grootboekrekeningen kijkt u in SnelStart in het menu Overzicht > Grootboekrekeningen > Grootboekrubrieken.

Op het factuurnummer ‘NNNN’ zijn reeds betalingen geboekt. Wilt u toch opslaan?

Waarschijnlijk heeft u deze factuur (of het gehele bestand) reeds eerder geïmporteerd. Waarom het woord “betalingen” in de foutmelding is genoemd is ons onbekend.

Kan brontabel niet openen

Als deze foutmelding optreedt bij het importeren of bij het aanmaken van het importprofiel dan heeft u het .csv-bestand waarschijnlijk openstaan in een andere applicatie. Mogelijk heeft u het .csv-bestand geopend in Microsoft Excel. Sluit het bestand en probeer het in SnelStart opnieuw.

Inlezen betalingen uit SnelStart

U kunt betalingen die in SnelStart staan inlezen in Urios. Dit scheelt u tijd omdat u voortaan de inkomende betalingen slechts eenmaal hoeft in te voeren. Voor deze functie heeft u Urios Plus of Urios Standaard met Module Exporteren naar boekhouding nodig.

Exporteren mutatiekaart grootboekrekening Debiteuren in CSV

 1. In SnelStart 11 gaat u naar menu Overzicht > Grootboekmutatiekaarten.
  In SnelStart 12 gaat u naar werkbalk BOEKHOUDEN en klikt u op de knop Grootboekmutatiekaarten.
 2. U bent nu in het scherm Grootboekmutatiekaarten.

 3. Selecteer een periode in de velden Vanaf datum en tot en met.
 4. Selecteer grootboekrekening 1300 Debiteuren in Van grootboekrekening en in tot en met.
 5. Klik op de knop Exporteer.
 6. U bent nu in het scherm Exporteren.
 7. Kies bij Bestandstype voor Csv (*.csv).
 8. Kies een locatie/map en een bestandsnaam.
 9. Klik op knop Opslaan.

Inlezen CSV-bestand in Urios

 1. In Urios klikt u op Rapport maken.
 2. Klik op de (onderste) knop Importeren betalingen uit boekhouding. Als u deze knop niet ziet controleer dan of de module Exporteren naar boekhouding aan staat.
 3. Klik op de knop SnelStart: debiteurenboek.
 4. Selecteer het bestand dat u zojuist in SnelStart heeft gemaakt.
 5. Als alles succesvol is verlopen ziet u een schermpje “SnelStart betalingen zijn ingevoerd.”.

E-mailkoppeling instellen voor SnelStart

⚠ Let op: Het instellen van een mailbox kan alleen in SnelStart Web i.c.m een online administratie. Werkt u in SnelStart 12 in een online administratie dan moet u de mailbox eenmalig instellen in Web en kunt u er daarna ook in SnelStart 12 gebruik van maken.

In SnelStart:

Als eerste stelt u het e-mailadres voor uw mailbox in. Deze mailbox is voor zowel uw inkoopfacturen als verkoopfacturen. De mailbox kan niet worden ingesteld voor administraties die lokaal staan.

 1. Ga naar www.snelstart.nl en klik bovenin op Inloggen. Log hier in met uw inloggegevens van SnelStart.
 2. Open uw administratie en klik rechtsboven op de drie verticale boekjes. Ga naar de optie Mailbox instellen.
 3. U komt in het overzicht waar u de mailbox kunt instellen. Het eerste gedeelte van dit e-mailadres kunt u zelf invullen. U kunt hier bijvoorbeeld de naam van uw administratie zetten. Het e-mailadres wordt dan: [administratienaam]@boekhouding.nl. Selecteer welke bestanden u wilt sturen; in het geval van Urios ‘verkoopfacturen’. Als alles staat ingevuld klikt u op Mailbox activeren.

In Urios:

 1. Klik op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > E-mail-koppeling.
 3. Vul bij veld E-mailadres het e-mailadres uw SnelStart-e-mailadres voor verkoopfacturen in. Deze heeft het patroon [administratienaam]@boekhouding.nl.
 4. Vink het hokje ‘UBL-bestand meesturen’ uit. SnelStart ondersteund alleen pdf-facturen.

Twinfield

Btw-codes instellen in Urios

Voor zowel de live-koppeling als de export dienen de btw-codes ingevuld te zijn. Standaard gebruikt Twinfield de codes:

 • VN (onbelast)
 • VL (laag 6%)
 • VH (hoog 21%)
 • ICP (btw verlegd)

Deze codes kunt u als volgt in Twinfield opzoeken:

 1. Klik in Twinfield in het linkermenu op de knop Instellingen (drie tandwieltjes).
 2. Klik vervolgens op Administratie-instellingen.
 3. Klik op de knop Btw.
 4. Vervolgens ziet u een lijst van btw-codes voor “Verkoop” en “Inkoop”. Alleen de codes voor verkoop zijn voor ons relevant.

Vervolgens dient u deze codes in te stellen in Urios. Dit doet u als volgt:

 1. In Urios, klik op de knop Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
 3. Voer hier de codes in:

Nieuwe btw-code invoeren

Dit kan nodig zijn als u nu nog declaraties uitstuurt met 19% btw omdat u nog uren te declareren hebt van voor 1 oktober 2012.

 1. In Twinfield, klik in het linkermenu op het tandwieltjes, de knop Instellingen.
 2. Klik op Administratie-instellingen > Btw.
 3. Klik in het rechter menu op Nieuwe btw-code.
  • Code, vul bijvoorbeeld “VH19” in.
  • Type, kies hier voor “Verkoop”.
  • UBL SI mapping, kies hier voor “H – Higher rate”.
  • Naam, vul bijvoorbeeld “Btw hoog 19%” in.
  • Verkorte naam, vul bijvoorbeeld “Btw 19%” in.
 4. Klik op knop Opslaan & tarief toevoegen.
 5. Vul Tariefgegevens in:
  • Datum, ingangsdatum “01/01/2001” voor 19%.
  • Percentage, het percentage, in ons voorbeeld “19”.
  • Naam, vul bijvoorbeeld “Btw hoog 19%” in.
  • Verkorte naam, vul bijvoorbeeld “Btw 19%” in.
 6. Vul Boekingsregels in:
  • Rekening, bijvoorbeeld “1530 – Te betalen OB hoog”, of mogelijk heeft u een aparte rekening “1531 – Te betalen OB 19%” aangemaakt.
  • Kostenplaats, leeg laten.
  • Percentage, 100 procent.
  • Btw-groep, kies voor “Leveringen/Diensten belast met hoog % (Nederland, NL1A)”
 7. Klik op Opslaan

Voor deze btw-code ook in Urios in.

 1. Klik in Urios, in het linkermenu op de knop Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Grootboekrekeningen.
 3. Vul bij Btw-code voor …% (in ons voorbeeld “Btw-code voor 19%”) de nieuwe code in. In ons voorbeeld “VH19”.
 4. Klik op Opslaan en Sluiten

Live-koppeling instellen voor Twinfield

Om gebruik te maken van de live-koppeling moet u vanuit Urios inloggen in Twinfield. Dit hoeft alleen bij de allereerste keer dat u inlogt. Deze inlog is automatisch kantoorbreed.

Werkt u met een lokale database? Dan dient u eenmalig de Urios Hub API-sleutel in te voeren. U kunt deze API-sleutel opvragen bij onze helpdesk.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Live-koppeling.
 3. Selecteer Eén koppeling voor het gehele kantoor of Koppeling per advocaat/onderneming.
 4. Selecteer optie Twinfield.
 5. Klik op Inloggen. Uw internetbrowser wordt gestart met het inlogscherm van Twinfield.
 6. Login in in Twinfield door Gebruiker, Wachtwoord en Omgeving in te vullen. Klik vervolgens op Inloggen.
 7. Bij de eerste keer inloggen in Twinfield vanuit Urios krijgt u het verzoek om Urios toegang te verlenen. Zorg ervoor dat alle opties zijn aangevinkt en klik op Yes, Allow.
 8. Als alles is gelukt, ziet u in Urios – in het instellingenscherm – in het groen de tekst “Ingelogd” staan.
 9. Klik vervolgens op Administratienummers ophalen.
 10. Selecteer in het veld Administratie het juiste administratienummer.
 11. Klik op de knop Test ingevoerde gegevens om te controleren of de koppeling werkt.

Export-bestanden uploaden naar Twinfield

Op dit moment worden de Microsoft Excel-bestanden (.xlsx) die Urios genereert niet direct geaccepteerd door Twinfield. U dient de bestanden te openen in Microsoft Excel en vervolgens opnieuw op te slaan. Hierna kunt u de bestanden inlezen in de Classic-weergave van Twinfield.

 1. Maak de export-bestanden aan met Urios. Zie hoofdstuk Een export maken.
 2. Open beide bestanden (debiteuren en declaraties) in Microsoft Excel.
 3. Klik in Excel op Bestand > Opslaan. Herhaal dit voor beide bestanden.
 4. Sluit Microsoft Excel.
 5. Klik in Twinfield in het blauwe menu boven op de knop voor bestandsbeheer:
 6. Klik op de oranje knop Uploaden ….
 7. Zoek het debiteurenbestand op en klik op Openen.
 8. In Twinfield verschijnt een tabel “Geselecteerde bestanden”.
 9. Herhaal dit voor het declaratiebestand.
 10. De tabel “Geselecteerde bestanden” toont nu beide bestanden. Klik Uploaden om beide bestanden te versturen naar Twinfield.
 11. De bestanden zijn nu zichtbaar in de tabel “Mijn bestanden”.

Inlezen debiteurenbestand

 1. Klik op de blauwe knop voor het debiteurenbestand en kies voor Importeren.

 2. Controleer dat het sjabloon “Debiteuren SEPANL (CSV, FLV, XLS)” is geselecteerd.

 3. Klik op de oranje knop Verwerken.

 4. Klik nogmaals op de blauwe knop voor het debiteurenbestand en kies nu voor Info bekijken.

 5. Onderin ziet u een logbestand. Klik deze open en controleer op eventuele foutmeldingen. Het logbestand hoort twee regels te tonen:

  Regel 1: kolomhoofden.
  Regel 2 - XX: Opgeslagen.

  Eventuele foutmeldingen worden behandeld in hoofdstuk Foutmeldingen. Mocht u nog geen logbestand zien, dan is Twinfield nog bezig met de verwerking van het bestand. Klik in dat geval op “< Terug” en kies opnieuw voor “Info bekijken”.

 6. Klik op de oranje knop < Terug om terug te keren naar Bestandsbeheer.

Inlezen declaratiebestand

Het is uitermate belangrijk om altijd eerst het debiteurenbestand in te lezen alvorens het declaratiebestand in te lezen. Het declaratiebestand verwijst naar debiteuren die dan uiteraard wel aanwezig moeten zijn in Twinfield.

 1. Klik op de blauwe knop voor het declaratiebestand en kies voor Importeren.

 2. Kies bij sjabloon voor “Journaalposten (Inkoop/verkoop) (CSV, FLV, XLS)”.

 3. Klik op de oranje knop Verwerken.

 4. Klik nogmaals op de blauwe knop voor het debiteurenbestand en kies nu voor Info bekijken.

 5. Onderin ziet u een logbestand. Klik deze open en controleer op eventuele foutmeldingen. Het logbestand hoort twee regels te tonen:

   Regel 1: kolomhoofden.
   Regel 2 - XX: Opgeslagen.

  Eventuele foutmeldingen worden behandeld in hoofdstuk Foutmeldingen bij importeren. Mocht u nog geen logbestand zien, dan is Twinfield nog bezig met de verwerking van het bestand. Klik in dat geval op “< Terug” en kies opnieuw voor “Info bekijken”.

Debiteurnummer voor Twinfield instellen in Urios

Het nummerpatroon in Twinfield en Urios moeten met elkaar overeenkomen.

Nummerpatroon in Twinfield

 1. Log in bij Twinfield.
 2. Klik in het menu links op de drie tandwieltjes (Instellingen).
 3. Klik in het instellingenmenu op “Administratie-instellingen”.
 4. Kies voor “Dimensietypen”.
 5. Klik vervolgens op “DEB – Debiteuren”.
 6. Hier ziet u een veld “Formaat”.

Het formaat kan er bijvoorbeeld uitzien als “1[0-9][0-9][0-9][0-9]”. Dit definieert een vijfcijferig nummer waarbij het eerste cijfer altijd een 1 is. Code “[0-9]” is een oplopend cijfer.

Nummerpatroon in Urios.

 1. Klik in Urios op “Instellingen wijzigen”.
 2. Ga naar pagina Kantoor > Nummering.
 3. Scroll naar beneden en kijk in het vak “Debiteurnummer”.
 4. Hier ziet u een veld “Nummerpatroon”.

Stel u heeft in Twinfield formaat “1[0-9][0-9][0-9][0-9]” dan moet u in Urios patroon “1[NNNN]” instellen. Het aantal N-en bepaalt het aantal cijfers en moet overeenkomen met het aantal “[0-9]” codes in Twinfield.

Oplossen foutmeldingen

Foutmelding: Dit dagboek bestaat niet in deze administratie. / This transaction type does not exist for this company.

In het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen is bij Verkoopboek de verkeerde code ingevoerd. Voor Twinfield is dit standaard “VRK”.

Foutmelding: De naam mag niet worden aangepast omdat de dimensie in gebruik is.

In het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen is bij Verkoopboek de verkeerde code ingevoerd. Voor Twinfield is dit standaard “VRK”.

Foutmelding: It is not allowed to post in a template company

In het instellingenscherm Boekhouding > Live-koppeling is de verkeerde administratie gekozen. Klik in het instellingenscherm op de knop Administratienummers ophalen. En kies vervolgens uit het drop-downmenu het juiste klantnummer. De foutmelding “It is not allowed to post in a template company” treedt op indien bijvoorbeeld het klantnummer van de demo data is gekozen.

Foutmelding: Er bestaat geen periode voor datum …

Controleer de datum in de melding. Dit is de datum van de nieuw gemaakte declaratie. Mogelijk is er een vreemde typfout gemaakt in de datum. Als de datum juist is, is er mogelijk een nieuw boekjaar begonnen en is dit nieuwe boekjaar nog niet aangemaakt in Twinfield.

Instructies voor het aanmaken van een nieuwe periode in Twinfield:

 1. In Twinfield, klik in het linkermenu op de tandwieltjes, de knop Instellingen.
 2. Klik op Administratie-instellingen.
 3. Klik op Perioden.
 4. Klik op de knop Nieuw.
 5. Voer het aantal perioden in. Standaard is dit 12 voor de twaalf maanden.
 6. Klik op OK.
 7. Wijzig indien nodig de periodenamen en klik op Opslaan.

Foutmelding: Btw … bestaat niet of is (nog) niet actief.

De btw-codes zoals in Urios ingesteld moeten overeenkomen met de codes die in Twinfield zijn ingesteld. Controleer de btw-codes in Urios in het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen. De btw-codes in Twinfield vindt u in het instellingenscherm Administratie-instellingen > Btw.

Foutmelding: Dimensie 1 moet worden ingevuld tijdens opladen declaraties.

Bij de ingestelde btw-codes in Twinfield zijn geen grootboekrekeningen ingevuld.

Foutmelding: Ongeldige XML – het element vattotal mag niet worden aangeleverd als er geen relatie aanwezig is op de totaalregel.

Deze foutmelding kan optreden voor debiteuren waarbij geen (of een ongeldig) debiteurnummer is ingevoerd. Zoek in Urios, op het tabblad Relaties, de betreffende relatie op en controleer / corrigeer het debiteurnummer.

Foutmelding: De code voldoet niet aan het formaat. / Code does not comply with format …

Deze foutmelding treedt op voor debiteuren waarbij een debiteurnummer is ingevoerd dat niet door Twinfield wordt ondersteund. Zie ook hoofdstuk Debiteurnummer voor Twinfield instellen in Urios

Foutmelding: Dimensie …. komt niet voor in administratie …

Dit dimensienummer kan duiden op een debiteurnummer of een grootboekrekening.

Voor een overzicht van alle grootboekrekeningen ga in Twinfield naar rapporten.

 1. Ga via de staafdiagram icoon in het linker menu naar Rapporten.
 2. Klik op de knop Rapporten.
 3. In Rapportcategorieën select Category bekijken onder Grootboek.
 4. In Rapporten – Grootboek select Grootboekrekeningoverzicht.
 5. Klik de knop Volgende om het overzicht van alle grootboekrekeningen in te zien.

Dimensienummer is -1

Voor de betreffende omzet is geen grootboekrekening ingesteld in Urios. De foutmelding bevat ook een regelnummer. Open het declaratiebestand in Excel en zoek deze regel op.

Dimensienummer begint met 15 en is een niet bestaand btw-grootboekrekening

Voorbeeld: De foutmelding zegt “Dimensie 1530 komt niet voor in administratie”. Dit nummer ziet u niet terug in het declaratiebestand. De regels in het Excel-bestand met deze foutmelding tonen bijvoorbeeld btw-code VH. VH staat voor “Verkoop btw Hoog”.

 1. Ga in Twinfield naar de Administratie-instellingen.
 2. Ga via de tandwieltjes in het linkermenu naar Administratie-instellingen.
 3. Klik hierna op Btw.
 4. Klik in de lijst op de btw-code die de fout gaf, in ons voorbeeld VH.
 5. Klik daarna op het btw-boek, bijvoorbeeld “BTW hoog”.

U bent nu in het scherm “Btw-tarief bewerken”. Hier ziet u een sectie “Boekingsregels”. Controleer hier of “Rekening” is ingevuld en of hier de juiste btw-grootboekrekening is ingevuld.

Dimensienummer is een grootboekrekening

Zoek in Urios op het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen dit rekeningnummer op. Controleer of dit nummer in Urios gewijzigd moet worden of dat er in Twinfield een extra rekening moet worden aangemaakt.

Dimensienummer is een debiteurnummer

Als u het nummer herkent als zijnde een debiteurnummer, komt de debiteur met dit nummer nog niet voor in Twinfield. Er zijn enkele mogelijke oorzaken:

 • Mogelijk bent u vergeten eerst het debiteurenbestand in te lezen. Lees in dat geval eerst het debiteurenbestand in.
 • Er is een foutmelding opgetreden bij het importeren van het debiteurenbestand. Los in dat geval eerst de foutmelding op.
 • De betreffende relatie heeft in Urios geen debiteurnummer. In dat geval heeft Urios de declaratie geëxporteerd met het standaard debiteurnummer zoals ingesteld in het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen in het veld “Standaard relatiecode”. U kunt het op twee manieren oplossen. 1) U zorgt ervoor dat de relatie een debiteurnummer krijgt in Urios en maakt een nieuwe export. 2) U voert in Twinfield een nieuwe klant in genaamd “Overig” met als debiteurnummer het in de foutmelding genoemde nummer.
 • Het betreft een declaratie aan de Raad voor Rechtsbijstand. De RvR dient eenmalig handmatig als klant te worden ingevoerd in Twinfield. De debiteurcode voor de RvR kan in Urios worden ingesteld in het instellingenscherm Boekhouding > Grootboekrekeningen in het veld “Relatiecode Raad voor Rechtsbijstand”.

Foutmelding: Dit is geen geldig Microsoft Excel 97 of hoger bestand.

Bij het importeren van een bestand. Waarschijnlijk heeft u stap 2 in bovenstaande stappenplan overgeslagen. Open het bestand in Microsoft Excel. Sla het bestand op enn upload het bestand opnieuw naar Twinfield.

Foutmelding: Uitvoerings btw-nummer heeft een ongeldig formaat.

Bij het inlezen van het declaratiebestand. Het bestand bevat declaraties waarbij de btw verlegd is naar de debiteur. Het in Urios ingevulde btw-nummer bij deze relatie is niet correct of niet correct geformatteerd. Wijzig het btw-nummer in Urios voor de betreffende relatie en maak een nieuwe export.

Foutmelding: De grondslag (0.00) moet gelijk zijn aan de som van de detailregels met de btw-code VN.

Bij het inlezen van het declaratiebestand. Waarschijnlijk staat de verkeerde btw-code ingesteld voor btw verlegd. Hier staat “VN” ingevuld terwijl hier “ICP” zou moeten staan. Zie voor details Btw-codes instellen in Urios hierboven.

Foutmelding: U hebt geen toegang tot dimensietype Debiteuren (DEB).

De gebruiker waarmee u inlogt in Twinfield heeft geen rechten om debiteuren aan te maken of te wijzigen. Alleen uw accountant of een collega met alle rechten (Level 1 of Level 9) kan de rechtenstructuur aanpassen.

In Twinfield:

 1. Klik links in het menu op het tandwieltje (knop Instellingen).
 2. Klik in het menu op Administratie-instellingen.
 3. Klik op de knop Dimensie-typen.
 4. Klik in de lijst op de regel “DEB Debiteuren”.
 5. Controleer hier het geselecteerde niveau achter Financieel.

Als u bijvoorbeeld Level 6 heeft, kunt u alleen meekijken en heeft u geen rechten tot het aanmaken of wijzigen van debiteuren. Waarschijnlijk kunt u het niveau hier niet zelf aanpassen.

Nu zijn er twee mogelijkheden.

 1. Uw accountant kan u op een hoger niveau zetten, zodat u meer rechten heeft.
 2. Uw accountant kan aan het rechtenniveau waar u nu op zit het beheren van debiteuren toevoegen.

Handleiding van Twinfield: Beheer gebruikers – Rollen

Visma AccountView

AccountPlus COM Talk

Om de geëxporteerde gegevens in te kunnen lezen in AccountView heeft u de AccountPlus COM Talk module nodig van de Account Software Group. Meer informatie over deze module vindt u op de website van Account Software Group, pagina AccountPlus COM Talk.

Visma CASH

Voor het inlezen van bestanden dient u of uw boekhouder / accountant te beschikken over CASH Financieel, CASH Compact of CASH Compact Pro.

Grootboekrekeningen

Voor een lijst van de beschikbare grootboekrekeningen kijkt u in CASH in het menu FINANCIEEL > Stamgegevens > Grootboekrekeningen. Klik op de knop 2 Zoek (of druk op F2) en klik in het nieuwe scherm S0411 op de knop Verder. Nu verschijnt er een (waarschijnlijk niet complete) lijst van grootboekrekeningen. Klik op de link Alle gegevens rechts onderin om de gehele lijst te zien.

Bestandsformaat

Voor CASHWin worden de exportbestanden vanuit Urios aangeleverd als een ASCII-tekstbestand. In dit bestand worden de volgende waarden opgenomen:

Veldnummer Waarde
301 Om aan te geven dat het om grootboekmutaties gaat.
302 Datum van declaratie in het formaat DDMMJJJJ
901 Naam verkoopboek, in te stellen in het instellingenscherm. Standaardwaarde VERKF
303 Transactienummer om bij elkaar horende regels te groeperen. Alle regels die behoren bij een declaratie hebben hetzelfde transactienummer. Een nummer bestaande uit zes cijfers zonder verdere betekenis.
309 De laatste zes cijfers van het declaratienummer. Het is dus van belang dat alle declaratienummers uniek zijn.
201 Grootboekrekening. Het rekeningnummer zoals is ingesteld in Urios.
307 Het bedrag in centen.
345 Het volledige declaratienummer plus een korte omschrijving van de regel. Bijvoorbeeld; honorarium, voorschot, kantoorkosten etc.
101 Debiteurnummer zoals ingevuld bij cliënt of debiteur. Indien er geen nummer is ingevuld wordt het standaard nummer uit het instellingenscherm gebruikt. 
306 Dossiernummer en debiteur.

Foutmeldingen bij importeren CASHWin

Aantal verplicht invullen

Waarschijnlijk bestaat een van de in Urios ingestelde grootboekrekeningen niet in CASHWin. Controleer in het .err-bestand de waarde voor veld 201.

Veldlengte te groot

In een van de velden is een te lange waarde opgenomen. Controleer welk veldnummer en welke waarde er wordt genoemd.

Visma eAccounting

Export maken vanuit Urios

Zie Een export maken voor het stappenplan voor het maken van een export vanuit Urios.

Voor eAccounting is het nodig zowel een export van de debiteuren als van de declaraties te maken. Hierna gaat u verder in uw eAccounting-omgeving.

Importeren in Visma eAccounting

Debiteurenbestand importeren

Het is belangrijk dat u eerst het debiteurenbestand uploadt in eAccounting. Zo weet eAccounting vervolgens aan welke debiteuren het de declaraties moet koppelen. Dit dient u bij iedere nieuwe export opnieuw te doen, zeker als er nieuwe debiteuren zijn bijgekomen.

 1. Ga naar https://eaccounting.vismaonline.com/.
 2. Log in op uw account als u nog niet bent ingelogd.
 3. Ga in het linkermenu naar Instellingen > Import en export.
 4. Klik op ‘Importeer of exporteer debiteurenbestand’.
 5. Klik op Nieuwe import.
 6. Importeer het CSV-bestand voor debiteuren dat u eerder uit Urios heeft geëxporteerd of heeft ontvangen van het kantoor.
 7. Klik op Volgende.
 8. Het het Controlescherm ziet u importinformatie en eventuele foutmeldingen. Met de importinformatie hoeft u niets te doen. Los eventuele importfoutmeldingen op en maak de import opnieuw. Als u geen foutmeldingen ziet, klikt u op Import.
 9. In het Resultaatscherm ziet u hoeveel debiteuren zijn geïmporteerd.
 10. Klik op Sluit.

Declaratiebestand importeren

Het importeren van het declaratiebestand doet u in een andere omgeving dan het debiteurenbestand.

Let op: als u een bestand met dezelfde naam twee of meer keer inleest, krijgt u een waarschuwing. Als u maandelijks een bestand inleest met dezelfde naam (bijv. Declaraties.csv), en dus zeker weet dat dit een nieuw bestand is, kunt u deze melding negeren. Om dit te voorkomen kunt u ook een jaar en maand voor ieder nieuw bestand zetten (bijv. 202209Debiteuren.csv).

 1. Ga naar https://import.eaccounting.nl/.
 2. Klik bij het bedrijf waarvoor u de import wilt doen op de knop onder Importeren.
 3. Kies bij ‘Import type’ voor Verkoop.
 4. Kies bij ‘Bestandstype’ voor Template bestand.
 5. Laat het hokje ‘BTW specificeren in deze import’ open. Dus niet aanvinken. Urios heeft dit al gespecificeerd naar aanleiding van de door u ingevulde grootboekrekeningen in Urios.
 6. Klik op Klik hier om een bestand te selecteren….
 7. Importeer het CSV-bestand voor declaratie dat u eerder uit Urios heeft geëxporteerd of heeft ontvangen van het kantoor.
 8. Klik op Naar stap 2. eAccounting controleert nu op eventuele fouten. Corrigeer deze indien nodig.
 9. Alles correct? Klik op Importeer dit bestand.

U ziet nu de verkoopfacturen uit Urios (van de geselecteerde periode) in uw Visma eAccounting-omgeving.

Visma Yuki

E-mailkoppeling instellen voor Yuki

 1. In Urios, klik op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > E-mail-koppeling.
 3. Vul bij veld E-mailadres het e-mailadres van uw domein in. Deze heeft het patroon <domeinnaam>@yukiworks.nl. Indien gewenst kunt u de naam van uw domein aanpassen. Lees hierover meer op de website van Yuki bij het gedeelte Documenten naar administratie mailen.

Live-koppeling instellen voor Yuki

Feature ‘Yuki Sales webservice’ in Yuki aanzetten

Om gebruik te kunnen maken van de live-koppeling tussen Urios en Yuki heeft u de ‘Yuki Sales webservice’ nodig. Uw accountant kan deze feature toevoegen in de beheerdersomgeving in Yuki via de knop Contract > Yuki Sales webservice.

 1. In Yuki, klik op de knop Contract.
 2. Klik op Accountant feature toevoegen.
 3. Vink feature ‘Yuki Sales webservice’ aan.
 4. Klik op Bewaren.

API-sleutel aanmaken

Om de rechtstreekse koppeling aan te kunnen zetten, dient u eerst in Yuki een zogenaamde API-sleutel aan te maken.

 1. Log in bij Yuki.
 2. Klik links in het menu op de knop Instellingen.
 3. Klik in het vak Domein op de link Mijn domein.
 4. Klik in de lijst Administraties op de naam van de betreffende administratie.
 5. Klik in het linker menu onder Instellingen op Webservices.
 6. Hier vindt u de API-sleutel en het administratie-id. Mocht de tabel leeg zijn, kunt u deze hier aanmaken door te klikken op de plus-knop linksboven.
 7. Laat het scherm met de bewuste codes open staan. Deze heeft u straks nodig.

In Urios:

 1. Klik op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Boekhouding > Live-koppeling.
 3. Selecteer Eén koppeling voor het gehele kantoor of Koppeling per advocaat/onderneming.
 4. Scroll naar beneden en selecteer optie Yuki.
 5. Kopieer de API-sleutel (Toegangssleutel) en administratie-id uit Yuki naar Urios.
 6. Klik op de knop Controleer bovenstaande codes.

Foutmeldingen

Sales taxcode with percentage “0.00” and type “0” cannot be found.

De declaratie heeft factuurregels zonder btw. Bijvoorbeeld eigen bijdrage of onbelaste verschotten. Waarschijnlijk is in Yuki ingesteld dat voor het betreffende grootboek wel btw gerekend moet worden. Zorg ervoor dat bij het betreffende grootboek in Yuki het vinkje “Btw van toepassing” is uitgevinkt.

The domain is not licensed for this functionality

Om declaratie/verkoopfacturen middels de live-koppeling te kunnen insturen naar Yuki heeft u de feature ‘Yuki Sales webservice’ nodig. Vraag uw boekhouder om deze module in te schakelen. Instructies staan in deze handleiding hierboven onder het kopje Feature ‘Yuki Sales webservice’ in Yuki aanzetten