Urios logo

Overstappen naar Urios?
Ja graag!

Stopt uw softwarepakket er mee of bent u niet meer zo tevreden, dan is dat een mooi moment om over te stappen naar Urios. Urios is het meest gebruiksvriendelijke en betaalbare softwarepakket voor de advocatuur zonder in te leveren op functionaliteit.

Hoe het werkt | Kort stappenplan | De kosten |

Hoe het werkt

Uiteraard is het mogelijk om bij een overstap naar Urios uw dossiers en relaties mee te nemen. Dit noemen we een datamigratie. Wij hebben ervaring met het overzetten van data uit vele verschillende pakketten waaronder Legal Eagle, Fidura, Advocaat Centraal, Legal Sense, Basenet, Stichting Advocaten Software (SAS) en CC Law.

Als u overstapt naar Urios kunnen wij al uw relaties, lopende en gearchiveerde dossiers, gedeclareerde en openstaande tijdregels overzetten naar een Urios database. Uren die reeds in rekening zijn gebracht bij uw cliënt worden weergegeven als zijnde ‘gedeclareerd’. Verschotten en/of notities bij een dossier of werklijsten met afkortingen voor vele voorkomende werkzaamheden kunnen wij vrijwel altijd ook migreren.

Helaas is het niet mogelijk om gemaakte declaraties en herinneringen uit een ander pakket over te zetten naar Urios. In de praktijk komt het er dan ook vaak op neer dat men nog enkele weken het oude pakket naast Urios gebruikt om zo het debiteurenbeheer in het oude pakket af te kunnen wikkelen. Nieuwe dossiers en tijdregels worden na het afronden van de migratie in Urios ingevoerd worden en kunnen ook ook vanuit Urios worden gedeclareerd. Op deze manier wordt het oude systeem geleidelijk uitgefaseerd. Omdat er vaak dus nog even tijdelijk met zowel het oude systeem als met Urios gewerkt wordt op een kantoor om toch nog wat lopende zaken af te kunnen handelen, is het niet noodzakelijk om per begin van een nieuw jaar of kwartaal over te stappen. Wat Urios betreft kunt u overstappen op ieder gewenst moment!

Kort stappenplan voor een succesvolle datamigratie

Voor het uitvoeren van de migratie van de data van het oude naar het nieuwe pakket is een goede voorbereiding het halve werk. Een aantal zaken die van belang zijn voor het soepel laten verlopen van een migratie;

  • Goed plannen wanneer de migratie wordt uitgevoerd | Er wordt een kopie gemaakt van de bestaande database van uw oude pakket en deze wordt gemigreerd naar een Urios database. Daarom kunt u op de dag van de migratie helaas niet meer werken met uw oude pakket, maar ook nog niet met uw nieuwe pakket Urios. Een vrijdag heeft hierdoor vaak de voorkeur.
  • Voorbereidend onderzoek | Omdat wij een kopie maken van uw database nemen wij op voorhand contact op met u, dan wel met uw systeembeheerder om zeker te weten dat wij via TeamViewer toegang hebben tot uw database. Zo komen we op de dag van de migratie niet voor verrassingen te staan.
  • Migreren van de data | De data uit uw oude pakket wordt overgezet naar een Urios database.
  • Verbinden van nieuwe database | Wanneer de migratie is afgerond nemen wij contact met u op om éénmalig verbinding te leggen tussen uw werkplek en de nieuwe Urios database. Dit kan een lokale database zijn, dus op uw eigen PC of server, of een Urios Cloud Database.
  • Instellen | Nadat de data in Urios is gezet heeft u weer toegang tot al uw dossiers en relaties. Nu kan er begonnen worden met het instellen van Urios, zodat het pakket optimaal werkt voor uw kantoor. Denkt u hierbij aan het instellen van de nummering, de standaard teksten en het kiezen van een declaratiesjabloon bijvoorbeeld. Er zijn diverse handleidingen die u hiermee op weg kunnen helpen, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken en dat wij u assisteren bij het optimaal instellen van Urios voor uw kantoor. De kosten voor installatie en instructie ter plaatse bedragen € 379,- ex btw voor een dagdeel.

Voor het migreren van een database reserveren wij een gehele werkdag. 's Morgens wordt door uw systeembeheerder een kopie van de huidige data uit uw oude pakket aangeleverd of loggen wij zelf in om een kopie van de bestaande data te maken. In de loop van de dag, wanneer de migratie is afgerond, wordt er contact met u opgenomen. Wanneer de database is verbonden met Urios wat op uw computer staat, kunt u met Urios aan de slag. De migratie zelf voeren wij uit op ons eigen kantoor waar we alle benodigde software tot onze beschikking hebben. In de tussentijd kunt u dus wel gewoon op uw eigen PC werken, alleen even geen tijd schrijven in het oude en/of nieuwe pakket.

Kosten datamigratie | Eenmalig € 379,-

De kosten voor het uitvoeren van een datamigratie bedragen éénmalig € 379,- exclusief btw. Dit bedrag wordt achteraf, op de jaarfactuur voor uw Urios abonnement, gefactureerd.