Urios logo

Urios Stopwatch

Bij het installeren van Urios op uw computer is tegelijkertijd de Urios Stopwatch geïnstalleerd. Deze wordt echter niet automatisch aan uw bureaublad toegevoegd. U kunt deze zelf opzoeken via uw Windows Start knop en eventueel vastmaken aan uw taakbalk.

Door de stopwatch te gebruiken kunt u snel en eenvoudig uw tijd op een bepaald dossier boeken. Door middel van de kleine plus en min icoontjes boven de cijfers kunt u de tijd in de stopwatch makkelijk corrigeren. U kunt direct het betreffende dossier kiezen en een omschrijving van de activiteit invoeren. Wanneer u klikt op Opslaan, wordt de tijd op het gekozen dossier geschreven.

Het is mogelijk om meerdere stopwatches naast elkaar open te hebben. Om te voorkomen dat u uw stopwatch uit het oog verliest, kunt u onderaan 'Altijd zichtbaar' aanvinken. Op deze manier blijft het klokje altijd in beeld staan. U kunt deze makkelijk verplaatsen met uw muis.

Aanzetten van de Stopwatch

U kunt handmatig bij iedere handeling die u begint de stopwacht aanzetten door deze op te starten vanaf uw bureaublad of vanaf uw taakbalk, maar deze kan ook automatisch opgestart worden wanneer u vanuit Urios een opdracht kiest als "Maak brief" of "Stuur email". 

Na afronden van uw brief of mail, klikt u op Opslaan en de geregistreerde tijd wordt als activiteit toegevoegd aan het dossier. De dossiernaam en de omschrijving (Maak brief of Stuur e-mail) zijn al voor u ingevuld. Indien gewenst kunt u dit natuurlijk nog aanpassen. Wanneer u via Urios uw cliënten belt met een Via Voip telefoonabonnement van Netformatie, kan de stopwatch ook automatisch gestart worden.

Instellen van automatisch starten en manier van tijdregistratie

Via het instellingenscherm in Urios kunt u aangeven of het gewenst is de Stopwatch automatisch te laten starten bij de opdrachten Maakt brief, Stuur e-mail of bij telefoongesprekken. In ditzelfde scherm kunt u aangeven hoe u uw tijd wilt noteren. Urios biedt verschillende manieren om uw tijd te registreren. Dit kan in minuten, tikken of in decimale uren en dit kunt u ook aangeven voor de stopwatch. Ook heeft u de optie om geschreven tijd wel of niet naar boven af te ronden. U vindt alle instellingen met betrekking tot de Urios Stopwatch onder Instellingen wijzigen > Activiteiten > Stopwatch.