Urios logo

Systeemeisen

Urios draait op elke Windows pc vanaf Vista. Wilt u Urios op een Mac draaien, kijk dan op Urios op Apple Mac OS X.

Urios is een Windows-desktopapplicatie die verbinding maakt met een databaseserver. Het werkstation kan op een virtuele machine op Apple Mac OS X / Linux Ubuntu geïnstalleerd worden, zie hiervoor onze pagina "Werkt Urios ook op de Mac?" of "Werkt Urios ook op Linux?".

Urios Werkstation

Het Urios Werkstation is ontwikkeld op het Microsoft .Net Framework. De systeemeisen voor het werkstation komen derhalve overeen met de systeemeisen van het .Net 4.5.2 Framework, zie ".NET Framework System Requirements". Samengevat komt het hier op neer:

Benodigde computer

Processor: minimaal 1 GHz
Geheugen: minimaal 512 MB RAM
Vrije schijfruimte: minimaal 850 MB voor een 32-bits computer, 2 GB voor 64-bits

Windows-versie

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7, Service Pack 1 aanbevolen
Windows Vista, Service Pack 2 aanbevolen

Databaseserver

Urios kan zijn gegevens opslaan in een standaard SQL database. Op dit moment ondersteunen wij Microsoft SQL Server 2005 en nieuwer en MySQL 5.1 en nieuwer.

Microsoft SQL Server

Voor Windows 7 en ouder en Windows Server 2008 R2 en ouder raden wij Microsoft SQL Server 2005 aan. Voor Windows 8 of nieuwer of Windows Server 2012 of nieuwer hebben wij een Microsoft SQL Server 2012 installer klaar staan. Zie onze downloadpagina.

Minimale aanbevolen systeemeisen voor Microsoft SQL Server 2005 Express: 1 GHz, 512 MB RAM, 1,5 GB vrije schijfruimte en Microsoft .Net 2.0 Framework. Zie ook "Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2005".

Minimale aanbevolen systeemeisen voor Microsoft SQL Server 2012 Express: 2 GHz, 1 GB RAM, 6 GB vrije schijfruimte en Microsoft .Net 3.5 Framework SP1. Zie ook "Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012".

MySQL

Mocht u een Linux of Mac server of een NAS gebruiken, dan kunt u MySQL als databaseserver gebruiken. Niet alle NAS-en hebben MySQL voorgeïnstalleerd, let hier op bij aanschaf. Op sommige NAS-en is the /tmp partitie te klein om als temp-directory voor MySQL op te treden. In dat geval is aan te bevelen om de tmpdir van MySQL te wijzigen.

Controleren welke map als temp-directory wordt gebruikt doet u als volgt:

$ mysql -uroot -p
mysql> show variables like 'tmpdir';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| tmpdir        | /tmp  |
+---------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> exit

Controleren of /tmp op een aparte / kleine partitie staat.

$ df -h

Dit toont je welke partities er zijn, hoe groot deze zijn, en waar deze gemount zijn. Controleer de laatste kolom op "/tmp", en als er een regel is met /tmp, controleer deze regel dan op de grootte. Als er geen aparte regel voor /tmp is dan, dan staat deze op de hoofdpartitie (gemount als "/") en hoeft u niets te veranderen.

Mocht de /tmp partitie (te) klein zijn, dan kunt u MySQL instellen een andere map te gebruiken. Voeg in /etc/my.cnf, in sectie [mysqld] een regel tmpdir=/mijn/temp/dir in en herstart vervolgens de MySQL deamon.