5/5

5/5 sterren op Google

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Urios Handleiding: Algemeen gebruikDossiers & RelatiesDocumenten & E-mailsTijdschrijvenVerschottenDeclarerenHerinneren & AanmanenAgenda & TermijnenExport/koppeling boekhoudingDerdengeldadministratieRapportenInstallatie & BeheerWeb App

Installatie en beheer

Heeft u vragen over installatie van bepaalde onderdelen? Als u of uw systeembeheerder er niet uitkomt, bel of mail ons dan gerust.

Urios installeren op een werkplek

Systeemvereisten

Urios is een Windows-desktopapplicatie gebouwd op het Microsoft .Net Framework. Om de nieuwste versie van Urios te kunnen draaien heeft u Windows 10 of nieuwer of Windows Server 2016 of nieuwer nodig. Gebruikt u een oudere versie van Windows, gebruik dan een van de oudere versies van Urios. Zie onze downloads-pagina voor de actuele versies.

Database

Urios slaat de door de gebruiker ingevoerde gegevens op in een database. Dit kan onze Urios Cloud Database zijn of een lokale database. Urios ondersteunt MySQL Server en Microsoft SQL Server. Als u gebruik maakt van de Urios Cloud Database heeft u zelf geen databaseserver nodig.

MariaDB 10.10 en nieuwer wordt NIET ondersteund. Mocht u gebruik maken van MariaDB op een NAS, update deze dan niet.

Installeren op Windows

 1. Ga naar de Downloads-pagina op onze website.
 2. Onder het kopje Urios Downloaden ziet u de laatste versie van Urios met daaronder de link Urios Installatie.
 3. Klik op deze link, waarmee het bestand InstallatieUriosWerkstation.exe wordt gedownload.
 4. Als de download is voltooid kunt u dit bestand uitvoeren. (de manier waarop kan per browser verschillen)
 5. Geef toestemming om deze app wijzigingen aan uw apparaat te laten aanbrengen.
 6. In het volgende scherm kunt u aangeven welke opties u wilt installeren. (als u het niet zeker weet laat dan alles aanstaan)
 7. Klik op Volgende en wacht totdat de installatie is afgerond. Klik op Voltooien.
 8. Op uw bureaublad ziet u nu de snelkoppelingen Urios en Urios Stopwatch.
 9. Dubbelklik op de snelkoppeling Urios om de applicatie te starten.
 10. Voer de gegevens in voor connectie met de database.

Parameters voor installatie

Indien gewenst kan de installatie aangepast worden middels enkele argumenten / parameters. Dit is vooral handig voor systeembeheerders die Urios willen uitrollen op meerdere systemen of op andere locaties willen installeren.

De installer is gemaakt met Inno Setup. Alle te gebruiken argumenten zijn te vinden in de Inno Setup documentatie, pagina Setup Command Line Parameters. De handigste argumenten worden hieronder benoemd.

/dir=“X:\LOCATIE” Hiermee geeft u aan in welke map Urios moet worden geïnstalleerd. Standaard wordt Urios geïnstalleerd in: “C:\Program Files (x86)\UriosClient”
/components=“comp1,comp2”

Hiermee geeft u aan welke componenten wel/niet geïnstalleerd moeten worden. Beschikbare componenten zijn:

 • UriosClient (vereist) het programma Urios
 • UriosStopwatch (optioneel) de Urios Stopwatch
 • OutlookAddin (optioneel) de Urios Outlook Add-In
 • WordAddin (optioneel) de Urios Word Add-In
 • PhoneHelper (optioneel) programma om bij inkomende VoIP gesprekken de naam van de cliënt / relatie en dossiers te tonen
 • NetFramework (vereist) Microsoft .Net Framework
 • PdfPrinter (optioneel) nodig voor genereren van pdf-bestanden vanuit Urios. Installeert tevens Ghostscript.

Met bijvoorbeeld /components=“UriosClient” voorkomt u dat de extra componenten worden geïnstalleerd, zoals de Outlook Add-In en de pdf-printer.

/silent Voert de installatie uit zonder dat de gebruiker op Volgende en Voltooien hoeft te klikken. De installatie toont wel de voortgang.
/verysilent Voert de installatie uit zonder dat een scherm wordt getoond. De gebruiker hoeft dus niet op Volgende en Voltooien te klikken.
/nocancel Voorkomt dat de gebruiker de installatie kan onderbreken, handig in combinatie met /silent.

Licentiebestand inlezen

Bij de eerste installatie en na elke jaarbetaling ontvangt u van ons een nieuw licentiebestand. Dit bestand heeft u nodig om Urios te kunnen gebruiken. Elk bestand heeft een expiratiedatum waarna het bestand verloopt. Het bestand ontvangt u per e-mail als bijlage. Deze korte handleiding legt uit hoe u het bestand opslaat en inleest.

Vanuit Microsoft Outlook

 1. In Outlook bij de e-mail met het licentiebestand ziet u de bijlage die eindigt op “.urioslicense”.
 2. Dubbelklik op deze bijlage. Deze is meestal te herkennen aan het Urios pictogram.
 3. Klik op de knop “Openen”.
 4. U ziet de melding “Licentiebestand is toegevoegd.”
Licentiebestand Outlook

Als u voor verschillende kantoren of zelfstandig advocaten werkt kan het zijn dat uw werkplek aan meerdere Urios-databases is verbonden. Dan heeft u meerdere Urios pictogrammen op uw Windows bureaublad. In dat geval dient u het licentiebestand vanuit Urios in te lezen.

 1. In Outlook bij de e-mail met het licentiebestand ziet u de bijlage die eindigt op “.urioslicense”.
 2. Klik met de rechter muisknop op deze bijlage.
 3. Kies in het menu voor Opslaan als.
 4. Onthoud waar u het bestand hebt opgeslagen.
 5. Klik in Urios op de knop Instellingen wijzigen.
 6. Ga naar pagina Kantoor > Licentie.
 7. Klik op de knop Licentiebestand inlezen.
 8. Zoek het opgeslagen licentiebestand op en klik op Openen.
Licentiebestand Outlook

Vanuit Gmail (Google)

Houd de muisaanwijzer boven de “.urioslicense” bijlage. Er verschijnen nu enkele knoppen. Een daarvan is een pijl-naar-beneden met een streepje er onder . Klik op deze knop. Afhankelijk van je internet-browser instellingen wordt het bestand nu direct gedownload in de map “Downloads” of wordt er gevraagd in welke map u dit bestand wilt opslaan.

Zie ook de handleiding in Gmail Help: Bijlagen openen en downloaden in Gmail.

Bij eerste gebruik

Indien u voor de eerste keer gaat werken met Urios en Urios opstart, komt u in het Welkom in Urios scherm terecht. Na het instellen van de juiste database heeft u de mogelijkheid om het licentiebestand in te lezen.

 1. Klik op de knop Bladeren en zoek het opgeslagen licentiebestand op uw computer op.
 2. Klik daarna op Openen en Volgende.
 3. Er verschijnt nu een lege Urios voor u en u kunt nu beginnen met het instellen en invoeren van dossiers in het programma.

Na ontvangst van een nieuwe jaarlicentie

Indien u Urios al langer in gebruik heeft, en nu uw nieuwe jaarlicentie heeft ontvangen, dient u deze jaarlicentie eveneens in te lezen in het programma. Ook deze licentie is per e-mail aan u verzonden.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen en ga naar Kantoor > Licentie. In het groen ziet u staan wat de vervaldatum is van uw huidige licentie.
  1. Heeft u Urios versie 2018.1 of nieuwer en heeft u dubbelgeklikt op de “.urioslicense” bijlage? Dan ziet u uw nieuwste jaarlicentie hier al bij staan.
  2. Werkt u nog in versie 2017.1 of ouder? Dan kunt u onder de tabel op de knop Licentiebestand inlezen klikken. Zoek hier het opgeslagen licentiebestand op. Als u gebruiktmaakt van webmail – zoals Gmail, Outlook.com of het portaal van Office 365 – en bij het downloaden van de bijlage geen map heeft gekozen, staat het licentiebestand hoogstwaarschijnlijk in de map Downloads.
 2. Selecteer het bestand en klik daarna op Openen.

Nu is uw nieuwe jaarlicentie ingelezen. Ter controle kunt u zien of de vervaldatum (in het groen) is aangepast. Oude en nieuwe licenties zijn allen zichtbaar in de tabel in het scherm Kantoor > Licentie. Oude licenties worden niet automatisch verwijderd.

Updates van Urios

Inschrijven voor nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van nieuwe versie van Urios raden wij u ten zeerste aan zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Op deze pagina vindt u ook de belangrijkste wijzigingen per update.

Vanuit de Urios-applicatie

 1. Start Urios.
 2. Linksonder in Urios vindt u de knop Start Update.
 3. Klik op deze knop en download het update-bestand. (de Urios-applicatie sluit vanzelf af)
 4. Na volledige download kunt u dit bestand uitvoeren. (manier waarop kan per browser verschillen)
 5. Geef toestemming om deze app wijzigingen aan uw apparaat aan te laten brengen.
 6. In het volgende scherm kunt u aangeven welke opties u wilt installeren. (als u het niet zeker weet laat dan alles aanstaan)
 7. Klik op Volgende en wacht totdat de installatie is afgerond.
 8. Klik op Voltooien.
 9. U kunt Urios nu weer starten.

Van de Urios-website

 1. Sluit eerst de Urios-applicatie af.
 2. Ga naar de pagina met Downloads.
 3. Onder de kop ‘Urios downloaden’ ziet u de laatste versie van Urios met daaronder de link voor de Urios Update.
 4. Klik op deze link. Het bestand UpdateUriosWerkstation.exe wordt nu gedownload.
 5. Na volledige download kunt u dit bestand uitvoeren. (manier waarop kan per browser verschillen)
 6. Geef toestemming om deze app wijzigingen aan uw apparaat aan te laten brengen.
 7. In het volgende scherm kunt u aangeven welke opties u wilt installeren. (als u het niet zeker weet laat dan alles aanstaan)
 8. Klik op Volgende en wacht totdat installatie is afgerond.
 9. Klik op Voltooien.
 10. U kunt Urios nu weer starten.

Database: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server installeren

Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem kunt u Microsoft SQL Server 2012 of 2017 installeren.

Windows-versie SQL 2012 SQL 2017
Windows 11 nee ja
Windows 10 nee ja
Windows 8 of 8.1 ja ja
Windows 7 ja nee
Windows Server 2019 nee ja
Windows Server 2016 nee ja
Windows Server 2012 or 2012 R2 ja ja

Links voor direct downloaden:

De installatie installeert Microsoft SQL Server Express met de vereiste configuraties zoals SQL-authenticatie, TCP toegang, eigen instantienaam URIOS_SQL2012 of URIOS_SQL2017, en een lege database (genaamd Urios2). Tevens voegt de installer regels toe aan de Windows Firewall voor lokaal toegang tot deze databaseserver.

Accepteren van TCP verbindingen

Mocht u zelf Microsoft SQL Server Express geïnstalleerd hebben, en dus geen gebruik gemaakt hebben van onze geprepareerde installer, dan kan het zijn dat u uw databaseserver niet kunt benaderen vanaf een andere pc in uw netwerk. Dit omdat standaard TCP niet staat ingeschakeld.

 1. Start de SQL Server Configuration Manager. Zoek in de Windows start balk op “configuration manager”.
 2. In de boomstructuur links, ga naar SQL Server Network Configuration
 3. In de boomstructuur links, selecteer Protocols for SQLEXPRESS (waarbij SQLEXPRESS de instantienaam is van uw SQL server).
 4. In de lijst rechts, controleer de status van TCP/IP.
 5. Zet TCP/IP op Enabled.
 6. Herstart de SQL Server:
 7. In de boomstructuur links, selecteer SQL Server Services.
 8. In de lijst rechts, selecteer SQL Server (SQLEXPRESS) (waarbij SQLEXPRESS de instantienaam is van uw SQL server).
 9. Klik Restart. Bijvoorbeeld middels menu Actie > Restart.

Accepteren van SQL authenticatie

Mocht u zelf Microsoft SQL Server Express geïnstalleerd hebben, en dus geen gebruik gemaakt hebben van onze geprepareerde installer, dan kan het zijn dat u niet kunt inloggen op uw database middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard wordt Microsoft SQL Server geïnstalleerd zonder SQL authenticatie.

 1. Start SQL Server Management Studio. Zoek in de Windows Start balk op “management studio”.

 2. Log in op de betreffende server.

 3. In de boomstructuur links, klik met de rechter muisknop op de server / instantienaam, bijvoorbeeld “.\SQLEXPRESS”.

 4. Kies in het pop-up menu voor Properties. U komt dan in het scherm “Server Properties”.

 5. Ga naar pagina Security.

 6. Selecteer hier bij “Server authentication” de optie SQL Server and Windows Authentication mode.

 7. Klik op OK.

 8. Herstart de service SQL Server (SQLEXPRESS). Bijvoorbeeld vanuit het standaard Services-scherm van Windows.

 9. Zet gebruiker “sa” aan middels het volgende script:

  alter login sa enable
  go
  
  alter login sa with password='/g*sQ)uj'
  go

Een Microsoft SQL database verhuizen

Dit hoofdstuk is geschreven voor systeembeheerders en heeft niet de intentie reguliere gebruikers te helpen bij een databaseverhuizing. Wij gaan hier uit van technische kennis die niet alle reguliere gebruikers beheersen.

Dit hoofdstuk leidt u door de stappen voor het verhuizen van een Microsoft SQL database, i.c. de Urios2 database. De stappen zijn gebaseerd op Microsoft SQL Server 2005 en 2012, maar ook te gebruiken voor andere versies van Microsoft SQL Server.

Stap 1: De database van de oude server halen

In principe kunt u gewoon de bestanden Urios2.mdf en Urios2_log.ldf van de oude computer kopiëren. Vergewis u ervan dat de bestanden niet in gebruik zijn, dus zorg ervoor dat of de service gestopt is of dat de database ontkoppeld is. Deze bestanden bevinden zich normaal gesproken in de Data map van uw SQL instantie.

Ontkoppelen van de database

 1. Start op de oude server de opdrachtprompt “Als administrator”

 2. Login op de database:

  osql -E -S .\URIOS_SQL2012

  Waarbij URIOS_SQL2012 de instantienaam is van uw SQL server.

 3. Ontkoppel de database:

  sp_detach_db 'Urios2'
  go
 4. Sluit osql:

  exit

Kopieer data naar nieuwe server

Zoek op uw oude server de bestanden Urios2.mdf en Urios2_log.ldf op. Deze staan bijvoorbeeld in de map:

 • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.URIOS_SQL2017\MSSQL\DATA
 • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.URIOS_SQL2012\MSSQL\DATA
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data

Kopieer de bestanden Urios2.mdf en Urios2_log.ldf naar de nieuwe server.

Stap 2: Verwijder lege database op de nieuwe server

Indien u gebruik heeft gemaakt van onze geprepareerde SQL 2012 server installatie (zie hoofdstuk Microsoft SQL Server installeren) staat er nu op de server een lege Urios2 database. Deze dient eerst verwijderd te worden alvorens we de gevulde database van de oude server kunnen plaatsen.

Database verwijderen

 1. Start op de nieuwe server de opdrachtprompt “Als administrator”

 2. Login op de database:

  sqlcmd -E -S .\URIOS_SQL2012

  Waarbij URIOS_SQL2012 de instantienaam is van uw SQL server.

 3. Controleer of de database daadwerkelijk leeg is:

  use Urios2
  select LawyersName from Lawyers
  go

  Dit zou “(betreft 0 rijen)” moeten retourneren.

 4. Verwijder de database:

  use master
  drop database [Urios2]
  go
 5. Sluit osql:

  exit

Stap 3: Koppel de oude database aan de nieuwe server

Het is gebruikelijk alle databasebestanden in de Data map van Microsoft SQL Server te zetten.

 • Voor SQL 2005 is dit C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
 • Voor SQL 2012 is dit C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.URIOS_SQL2012\MSSQL\Data\
 • Voor SQL 2017 is dit C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.URIOS_SQL2017\MSSQL\DATA\

Technisch gesproken kunt u ze ook ergens anders plaatsen, zolang ze maar niet op een netwerkshare worden geplaatst.

Kopieer de bestanden Urios2.mdf en Urios2_log.ldf van de oude server naar de juiste map op de nieuwe server. Hierbij worden geen bestanden overschreven, mochten de bestanden al bestaan controleer dan of stap 2 correct is uitgevoerd.

Na het plaatsen van de bestanden moeten deze gekoppeld worden aan de SQL Server.

Koppelen van database aan een server:

 1. Start op de nieuwe server de opdrachtprompt (cmd) “Als administrator”

 2. Login op de database:

  sqlcmd -E -S .\URIOS_SQL2017

  Waarbij URIOS_SQL2017 de instantienaam is van uw SQL server.

 3. Maak en koppel de database: (pas waar nodig de mapnamen aan)

  sp_attach_db 'Urios2', 
  'C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\Urios2.mdf', 
  'C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\Urios2_log.ldf'
  go
 4. Test of u bij de database kunt:

  use Urios2
  select LawyersName from Lawyers
  go

  Dit moet een lijst van alle actieve en oud medewerkers geven.

 5. Sluit sqlcmd:

  exit

Stap 4: Herdefinieer de SQL gebruikers

SQL Server kent twee soorten logins: Windows Authenticatie en SQL Authenticatie.
Qua rechtenstructuur is de SQL Authenticatie het eenvoudigst in te richten.
Verder kent SQL Server een gelaagde manier van definiëren van gebruikers. Op instantieniveau worden “logins” gemaakt, op databaseniveau “users”.  Na het verplaatsten van de database heeft de database een user die niet gekoppeld is aan een login en kunt u niet inloggen met SQL Authenticatie.
Wij raden aan de login en de user te verwijderen en opnieuw te maken.

Verwijderen en aanmaken login en user

 1. Start op de nieuwe server de opdrachtprompt.

 2. Login op de database:

  sqlcmd -E -S .\URIOS_SQL2017

  Waarbij URIOS_SQL2017 de instantienaam is van uw SQL server.

 3. Maak Urios2 de actieve database:

  use Urios2
  go
 4. Verwijder de bestaande login en user:

  drop user urios2
  go
  drop login urios2
  go
 5. Maak de nieuwe login en user aan:

  create login urios2 with password = '_urios2_', check_policy=off
  go
  create user urios2 for login urios2
  go
  sp_addrolemember 'db_owner', 'urios2'
  go
 6. Sluit sqlcmd:

  exit
 7. Controleer dat u kunt inloggen met de SQL account:

  sqlcmd -U urios2 -P _urios2_ -S .\URIOS_SQL2017

  Waarbij URIOS_SQL2017 de instantienaam is van uw SQL server.

 8. Sluit sqlcmd:

  exit

Back-up van database maken

Indien u geen gebruikmaakt van onze Urios Cloud Database dan bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups. Het is uitermate belangrijk uw back-ups met enige regelmaat te testen.

Back-up database middels (online) backup-software

Bijna alle professionele back-up-software heeft speciaal ingebouwde opties voor het back-uppen van SQL-databases. Zoek in de handleiding van uw back-up-software op hoe dit in te stellen.

Voor Mindtime Backup, lees hoofdstuk 7 uit de Handleiding Mindtime Online Backup Manager.

Zelf back-ups maken van Microsoft SQL database

U kunt ook back-ups maken met onderstaand script en de Windows Taakplanner. Mocht u niet bekend zijn met Batch-script of de Windows Taakplanner, ook wel “Geplande taken” genoemd, dan is het verstandig iemand met wel deze kennis te vragen om de back-up in te stellen.

Onderstaand het script voor het maken van back-ups en het kopiëren van de back-up naar een veilige locatie. Van belang is om de variabele destDir te wijzigen in een locatie gelegen op een fysiek andere schijf. Zorg er ook voor dat de directory bestaat. Het script kan alleen gebruikt worden vanaf de server (computer waar SQL Server is geïnstalleerd). Het script bewaart de laatste drie back-ups.

rem SQL versie 2005
rem set path=%path%;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn
rem set sourceDir=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup
rem set instanceName=SQLEXPRESS

rem SQL versie 2012
set path=%path%;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\
set sourceDir=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.URIOS_SQL2012\MSSQL\Backup
set instanceName=URIOS_SQL2012

rem Indien de backup in een gedeelde map moet worden opgeslagen die (nog)
rem niet als netwerkschijf benaderbaar is, dan dient er tijdelijk een
rem netwerkschijf te worden aangemaakt.
net use X: \\server\share
set destDir=X:\UriosBackup

rem Voorkom opstapeling van backups in het bestand.
del "%sourceDir%\UriosBackup.bak"

osql -E -S .\%instanceName% -Q "BACKUP DATABASE Urios2 TO DISK = 'UriosBackup.bak'"

del "%destDir%\UriosBackup3.bak"
move "%destDir%\UriosBackup2.bak" "%destDir%\UriosBackup3.bak"
move "%destDir%\UriosBackup1.bak" "%destDir%\UriosBackup2.bak"
move "%destDir%\UriosBackup.bak" "%destDir%\UriosBackup1.bak"

copy /Y "%sourceDir%\UriosBackup.bak" "%destDir%\UriosBackup.bak"

rem Ontkoppel netwerkschijf
net use /delete X:

Kopieer bovenstaande code en plak deze in Kladblok (Notepad), wijzig de set destDir= en sla het bestand op onder de naam BackupUrios.bat. Test het bestand eerst met de hand om te controleren of het probleemloos draait.

Geplande taak maken in Windows 7

 1. Klik in het Windows Start menu op Alle programma’s > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Geplande taken (All Programs > Accessories > System Tools > Scheduled Tasks).
 2. Dubbelklik op Een nieuwe taak toevoegen (Add Scheduled Task).
 3. Klik op Volgende (Next).
 4. Klik op Bladeren (Browse) en zoek de locatie van het script op en klik vervolgens op Openen (Open).
 5. Kies bijvoorbeeld voor Dagelijks (Daily) en klik op Volgende (Next).
 6. Zet de gewenste Starttijd (Start time) bijvoorbeeld op 19:00 om de gegevens van volledige werkdag op te slaan.
 7. Stel de gebruiker in die de juiste rechten heeft voor het uitvoeren van het script en klik op Volgende (Next).
 8. Klik op Voltooien (Finish).

U kunt de taak nu testen door met rechts te klikken op de taak en te kiezen voor Uitvoeren (Run).

Geplande taak maken in Windows 10

Klik op de Windows startknop en start Taakplanner. Klik bij Acties (rechterkant van het scherm) op Basistaak maken… Het volgende scherm verschijnt:

Naam: Vul hier een toepasselijke naam in voor deze taak, bijvoorbeeld “Back-up Urios database” Klik op Volgende. U komt in het scherm Taaktrigger:

Kies voor Dagelijks of Wekelijks en klik op Volgende. Vul de tijd in dat de taak moet worden uitgevoerd en selecteer bij de keuze Wekelijks ook de gewenste dagen:

Klik op Volgende. Selecteer Een programma starten.

Klik op Volgende.

Voer bij Programma/script het programma of script in dat moet worden opgestart. Voer bij Beginnen in (optioneel) de map in waar het script staat dat gestart moet worden. Het is optioneel, maar als de map niet is ingevuld kan het de reden zijn waarom uw taak niet wordt uitgevoerd.

Klik op Volgende en daarna op Voltooien. Controleer vervolgens alle tabbladen en pas eventueel de instellingen aan op het tabblad Voorwaarden, Instellingen of Geschiedenis. Standaard zijn er geen aanpassingen nodig.

De taak is nu aangemaakt en zal op de gewenste dagen en tijd deze taak uitvoeren. Sluit de Taakplanner.

Instellen uitgaande e-mail

Voor het elektronisch factureren en het versturen van betalingsherinneringen is het van belang om uitgaande e-mail goed in te stellen en te testen. Urios biedt drie manieren aan om e-mails te versturen.

 • Via een SMTP server.
 • Via lokaal geïnstalleerde Microsoft Outlook.
 • Via lokaal geïnstalleerde Mozilla Thunderbird.

Overleg met uw systeembeheerder wat voor u de beste optie is. Indien tweestapsverificatie (ook wel 2FA of MFA genoemd) of OAuth2 voor uw e-mailaccount is ingesteld dan kunt u niet via SMTP e-mailen en heeft u een lokaal geïnstalleerde Microsoft Outlook of Thunderbird nodig. Dit werkt zowel voor Gmail als voor een Microsoft 365 account.

Vereisten en voor- en nadelen van SMTP versus via Outlook

Beide opties hebben hun eigen voor- en nadelen.

Via lokaal geïnstalleerde Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird

Als u reeds Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird geïnstalleerd heeft op al uw pc’s waar ook Urios staat dan is deze optie de eenvoudigste en makkelijkste om in te stellen en te gebruiken.

 • Vereisten: U heeft Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird geïnstalleerd staan in uw Windows omgeving.
 • Geen opslag van uw e-mail wachtwoord in Urios. Geen noodzaak bij wijzigen van wachtwoord om dit ook in Urios opnieuw in te stellen.
 • Als u graag nog elke e-mail persoonlijk aanpast kunt u het zo instellen dat Outlook elke e-mail met factuur of herinnering opent en u zelf op Versturen klikt.
 • Werkt ook als tweestapsverificatie (2FA / MFA) of OAuth2 is ingesteld op uw e-mailaccount.
 • Verzonden e-mails worden opgeslagen in de Verzonden items map van Microsoft Outlook.
 • Werkt NIET als u met meerdere Outlook-profielen werkt. Niet te verwarren met meerdere accounts in één profiel. Dat werkt wel.

Via een SMTP server

 • Werkt rechtstreeks, zonder noodzaak om Microsoft Outlook geïnstalleerd te hebben.
 • U kunt facturen sturen vanuit een account waartoe de gebruikers in Outlook geen toegang hebben.

E-mailen via Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird instellen

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Geavanceerd > E-mail.
 3. Scroll in dit scherm helemaal naar beneden. Hier ziet u de opties ‘SMTP-server’, ‘Microsoft Outlook’ en ‘Thunderbird’.
 4. Kies voor ‘Microsoft Outlook’ of ‘Thunderbird’.
 5. Indien u ‘Microsoft Outlook’ gebruikt kunt u kiezen voor …
  1. E-mails direct wilt versturen zonder tussenkomst van de gebruiker.’ Dit is aanbevolen als u grote batches van declaraties of herinneringen tegelijk verstuurt.
  2. E-mails eerst wilt openen als concept.’ Dit is handig als u de e-mail nog wilt bewerken voordat u de declaratie of herinnering verzendt. Let er op dat u wel op Versturen klikt om de e-mail daadwerkelijk te versturen.
 6. Klik op Opslaan & Sluiten.

E-mailen via SMTP instellen

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Geavanceerd > E-mail.
 3. Scroll in dit scherm helemaal naar beneden. Hier ziet u de opties ‘SMTP-server’ (standaard geselecteerd) en ‘Microsoft Outlook’.
 4. Kies voor SMTP-server.
 5. Vul samen met uw systeembeheerder de gegevens onder het kopje SMTP-server voor uitgaande e-mail in.

Testen van de e-mailinstellingen

Nadat u middels bovenstaande stappen de uitgaande e-mail heeft ingesteld is het verstandig deze instellingen als volgt te testen.

 1. Op instellingenpagina Geavanceerd > E-mail.
 2. Helemaal bovenaan, voer een eigen e-mailadres in bij Cc.
 3. Klik op de knop Verzend test e-mail aan test@urios.nl.

Controleer of je geen foutmeldingen krijgt en of de e-mail wordt ontvangen op het bij Cc opgegeven e-mailadres.

Probleemoplosser voor SMTP-verbinding

Foutmelding: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required.

Deze melding geeft Google Gmail indien de SMTP niet is open gezet.

Oplossing 1: Schakel SMTP voor Gmail in. SMTP aanzetten voor Gmail doet u als volgt:

 1. Ga naar https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.
 2. Schakel minder veilige apps in, zodat u vanuit alle apps kunt inloggen.

Dit is niet mogelijk indien tweestapsverificatie aanstaat. Stap in dat geval over op e-mailen via Outlook.

Oplossing 2: Gebruik e-mailen via lokaal geïnstalleerde Microsoft Outlook of Thunderbird.

Foutmelding: 5.7.57 Voor SMTP-server is een beveiligde verbinding vereist of de client is niet geverifieerd

Er zijn verscheidene foutmeldingen die met deze tekst beginnen.

Volledige foutmelding:

Het verzenden van de e-mail is niet gelukt. Foutmelding: Voor SMTP-server is een beveiligde verbinding vereist of de client is niet geverifieerd. Het serverantwoord is: 5.7.57 Client not authenticated to send mail. [AM3PR05CA0142.eurprod05.prod.outlook.com]

Mogelijke oorzaken:

 • Het wachtwoord van het betreffende Outlook / Microsoft 365 account is gewijzigd.
 • Het wachtwoord van het betreffende Outlook / Microsoft 365 account vervalt binnenkort.
 • Er is tweestapsverificatie (2FA) of meervoudige verificatie (MFA) aangezet op het betreffende account.

Oplossing 1: Hoogstwaarschijnlijk is recent het wachtwoord van uw Microsoft 365 account gewijzigd, of vervalt dit wachtwoord binnenkort.

 1. Ga naar https://portal.office.com/
 2. Login met het account dat in Urios is ingesteld.
 3. Controleer goed met welk wachtwoord u hier inlogt, en of deze hetzelfde is als die in Urios is ingesteld.
 4. Mogelijk krijgt u een melding dat uw wachtwoord is verlopen. Als dit het geval is, maak dan een nieuwe wachtwoord aan en stel deze ook in Urios in. Bij de volgende keer opstarten van Outlook moet u dit nieuwe wachtwoord ook invoeren.

Oplossing 2: Gebruik e-mailen via lokaal geïnstalleerde Microsoft Outlook of Thunderbird.

Foutmelding: 5.7.57 met 5.7.139 SmtpClientAuthentication is disabled for the Mailbox

Volledige foutmelding:

Het verzenden van de e-mail is niet gelukt.
Foutmelding: Voor SMTP-server is een beveiligde verbinding vereist of de client is niet geverifieerd.
Het serverantwoord is: 5.7.57 Client not authenticated to send mail.
Error: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Mailbox. Visit https://aka.ms/smtp_auth_disabled for more information.

Oplossing 1: Zorg dat optie “Geverifieerde SMTP” aanstaat voor de betreffende Microsoft 365 gebruiker.

 1. Ga naar https://portal.office.com/.
 2. Login als beheerder van uw Microsoft 365 account.
 3. Klik links in het hoofdmenu op het Beheer pictogram, de grijze A met tandwiel.
 4. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.
 5. Klik op de betreffende gebruiker (klik op de naam in de kolom Weergavenaam).
 6. Rechts verschijnt nu een paneel om eigenschappen van dit account te wijzigen.
 7. Open in dit paneel tabje E-mail.
 8. Klik op linkje E-mailapps beheren.
 9. Vink optie Geverifieerde SMTP aan.
 10. Klik op Wijzigingen opslaan.

Het kan een paar minuten duren voordat de wijziging is doorgevoerd. Probeer vanuit Urios een nieuwe test-e-mail te versturen.

Oplossing 2: Gebruik e-mailen via lokaal geïnstalleerde Microsoft Outlook of Thunderbird.

Foutmelding: 5.2.0 SendAsDeniedException.MapiExceptionSendAsDenied

Volledige foutmelding:

Het verzenden van de e-mail is niet gelukt.
Foutmelding: Transactie mislukt.
Het serverantwoord is: 5.2.0 STOREDRV.Submission.Exception:SendAsDeniedException.MapiExceptionSendAsDenied; Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot submit message.

Oplossing: Zorg dat het Van-adres en de Gebruikersnaam gelijk zijn.

 1. In Urios, ga naar instellingenscherm Geavanceerd > E-mail.
 2. Scroll naar beneden naar het veld Gebruikersnaam.
 3. Scroll weer naar boven en vul Van hetzelfde e-mailadres in als bij Gebruikersnaam.
 4. Klik op de knop Verzend test e-mail aan test@urios.nl om te controleren of het probleem nu verholpen is.

Foutmelding: The SMTP server does not support authentication.

Volledige foutmelding:

System.NotSupportedException: ‘The SMTP server does not support authentication.’

Oplossing: U heeft de mailclient ingesteld op MailKit, wijzig deze naar Microsoft .Net. Zie ook hierboven het kopje E-mailen via SMTP instellen.

Foutmelding: Mailserver ‘smtp.office365.com’ bestaat niet of heeft poort 465 niet open staan.

Volledige foutmelding:

Mailserver ‘smtp.office365.com’ bestaat niet of heeft poort 465 niet open staan.

Oplossing: U heeft de encryptie ingesteld op SSL met poort 465, wijzig deze naar TLS met poort 587.

Foutmelding: 5.7.3 STARTTLS is required to send mail

Volledige foutmelding:

Het verzenden van de e-mail is niet gelukt.
Foutmelding: Er is een fout opgetreden bij het verwerken.
Het serverantwoord is: 5.7.3 STARTTLS is required to send mail.

Oplossing: U heeft de encryptie ingesteld op Geen met poort 25, wijzig deze naar TLS met poort 587. Zie ook hierboven het kopje E-mailen via SMTP instellen.

SharePoint-webkoppeling instellen

Stap 1: SharePoint-koppeling instellen op eerste pc/laptop

De stappen uit stap 1 moeten uitgevoerd worden op de eerste pc/laptop waarop de SharePoint-koppeling wordt ingesteld. Voor het activeren van deze koppeling op de overige pc’s/laptops kijkt u bij Stap 2.

 1. Ga naar uw webomgeving van SharePoint, blader naar de juiste Site en Bibliotheek. Kopieer hier het juiste gedeelte van de Site URL. Zie afbeelding hieronder.
 2. Ga in Urios naar Instellingen wijzigen > Koppelingen > SharePoint.
 3. Plak de site-url die u zojuist heeft gekopieerd in het veld Site URL. Deze is meestal als volgt opgebouwd: https://kantoornaam.sharepoint.com/sites/CompanyDocuments
 4. Klik op de knop Inloggen. Als dit is gelukt krijgt u de groene tekst ‘ingelogd’ te zien. Dit kan een minuutje duren.
 5. Selecteer bij het veld Bibliotheek de gewenste bibliotheek.

Afbeelding

 • Stap 1, punt 1: Kopieer het juiste gedeelte van de Site URL uit de webomgeving van SharePoint.
 • Stap 1, punt 5: Selecteer bij het veld Bibliotheek de gewenste bibliotheek.
 • Stap 3, punt 2 t/m punt 7: Neem in Urios alleen het gedeelte na de Bibliotheek over. In bovenstaand voorbeeld is dit Kantoor\\Outlook-modellen.

Afbeelding

Stap 1, punt 2 t/m 5 en Stap 2: Plak de Site URL in het Instellingenscherm van Urios en klik op Inloggen. Als u de tekst ‘ingelogd’ ziet, kunt u een Bibliotheek kiezen.

Stap 2: SharePoint-koppeling instellen op overige pc’s/laptops

Als u de stappen uit Stap 1 heeft uitgevoerd, hoeft u op de overige pc’s/laptops alleen nog maar in te loggen in de SharePoint-omgeving.

 1. Ga naar Instellingen wijzigen > Koppelingen > SharePoint.
 2. Klik op de knop Inloggen. Als dit is gelukt krijgt u de groene tekst ‘ingelogd’ te zien.

De Site URL en Bibliotheek zouden automatisch ingevuld moeten worden.

Stap 3: Locatie van mappen instellen

Nadat de koppeling is gemaakt, kunt u de locaties aangeven van de verschillende mappen. Hieronder ziet u voor welke mappen u de locatie kunt aangeven en waar u deze kunt instellen.

NB. Deze mappen maakt u eerst aan in uw SharePoint-omgeving. Vervolgens kunt u deze mappen koppelen aan SharePoint. Zie de eerste afbeelding voor de uitleg over hoe u de juiste locatie instelt.

 1. Klik in Urios op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar pagina Documentenbeheer > Dossiermappen voor het instellen van de mappen voor de lopende en archiefdossiers.
  1. Kies hier de map voor de lopende dossiers, bijvoorbeeld Dossiers.
  2. Kies hier de map voor de archiefdossiers, bijvoorbeeld Archief.
 3. Ga naar pagina Documentenbeheer > Submappen om de map met standaard submappen in te stellen die bij ieder dossier moeten worden aangemaakt. Lees meer over het instellen van submappen
 4. Ga naar pagina Documentenbeheer > Word-modellen om de map met Word-modellen in te stellen. Hiervoor kiest u de map waarin de Word-modellen van het kantoor (moeten) worden opgeslagen.
 5. Ga naar pagina Documentenbeheer > Outlook-modellen om de map met Outlook-modellen in te stellen. Hiervoor kiest u de map waarin de Outlook-modellen van het kantoor (moeten) worden opgeslagen.
 6. Ga naar pagina Documentenbeheer > Declaraties en herinneringen om de mappen voor declaraties en herinneringen in te stellen.
 7. Ga tot slot naar pagina Relaties > Identificatie om de map in te stellen voor de opslag van identificatiebewijzen.

Nu heeft u voor alle mogelijke opslaglocaties die zijn gekoppeld met Urios een map ingesteld. Gebruikte u hiervoor nog geen Urios en/of de module Documentenbeheer? Dan is het kantoor nu klaar om aan de slag te gaan met Documentenbeheer van Urios.

Gebruikte uw kantoor hiervoor wel al Urios i.c.m. de module Documentenbeheer met een andere opslaglocatie, bijvoorbeeld lokaal? Ga dan naar Stap 4.

Stap 4: Dossiermappen opnieuw koppelen

Had het kantoor voordat het de SharePoint-webkoppeling gebruikte al een andere opslaglocatie/koppeling voor hun dossiers uit Urios? Dan kunt u de bestaande dossiermappen geautomatiseerd opnieuw koppelen aan Urios.

Maakte het kantoor hiervoor handmatig dossiermappen aan? Dan kunnen wij deze mappen potentieel met een script koppelen aan de nieuwe opslaglocatie.

Bel in beide gevallen met onze helpdesk: 072 512 22 05. Wij helpen u graag verder.

Probleemoplosser voor de Outlook Add-In

Hoe maak ik de Urios-knop in Outlook (weer) zichtbaar?

De Urios “Opslaan in dossiermap”-knop verschijnt automatisch rechts bovenin in de Start-balk in Microsoft Outlook. Het kan voorkomen dat de knop wel zichtbaar is, maar grijs blijft – ‘greyed out’ – i.p.v. roze. Dan is waarschijnlijk Outlook meerdere keren gestart. Het helpt dan om Outlook af te sluiten en opnieuw te starten.

Indien de knop helemaal niet zichtbaar is, is de invoegtoepassing (add-in) mogelijk niet geïnstalleerd of niet geactiveerd. Om de knop zichtbaar te maken, kunt u onderstaande stappen doorlopen.

Oplossing 1 – Gebruik de klassieke versie van Outlook

Outlook geeft regelmatig de keuze eerder handmatig over te stappen naar hun nieuwe versie dan de definitieve (automatische) uitroldatum.

Als u het volgende rechtsboven in Outlook ziet:

Klik dan op het schuifknopje, zodat u weer teruggaat naar de klassieke versie. U zult dan deze tekst zien:

Verschijnt de Outlook Add-In niet direct? Herstart Outlook dan.

Oplossing 2 – Activeer de invoegtoepassing

Bij verscheidene klanten hebben we geconstateerd dat de invoegtoepassing wel correct geïnstalleerd was, maar om een of andere reden niet was ingeschakeld. Volg onderstaande stappen om de invoegtoepassing in te schakelen.

 1. Klik in Microsoft Outlook linksboven op Bestand en kies daarna voor Opties.

 2. Kies daarna voor Invoegtoepassingen.

 3. Onderin ziet u een dropdownmenu met de tekst COM-invoegtoepassingen. Klik op de knop Start naast deze keuzelijst.

 4. In deze lijst COM-invoegtoepassingen kunt u de Urios Add-In opzoeken en deze aanvinken. Klik daarna op OK en start Outlook daarna opnieuw op.

Oplossing 3 – Uitzondering maken in “Langzame invoegtoepassingen”

Microsoft Outlook schakelt invoegtoepassingen automatisch uit als deze “veel” tijd innemen bij het opstarten van Outlook. Het kan dus zijn dat de Urios Add-In is uitgeschakeld door Outlook op basis van een lang opstarttijd. U kunt afdwingen dat de Urios Add-In toch wordt opgestart, ongeacht de opstart duur.

 1. In Microsoft Outlook, klik linksboven op Bestand.
 2. Op pagina Info is een geel gemarkeerde knop Langzame en uitgeschakelde COM-invoegtoepassingen zichtbaar. Als deze knop niet zichtbaar is, zijn er geen invoegtoepassingen uitgeschakeld op basis van opstart tijd, en is deze oplossing niet relevant.
 3. Klik op de knop knop Langzame en uitgeschakelde COM-invoegtoepassingen.
 4. Zoek de Urios Add-In, of de UriosOutlookAddIn op en klik op de knop Deze invoegtoepassing altijd inschakelen.

Oplossing 4 – Handmatige installatie van de invoegtoepassing

Indien de Urios Add-In niet zichtbaar is in de lijst met COM-invoegtoepassingen (oplossing 2, stap 4) dan is de invoegtoepassing blijkbaar niet geïnstalleerd. Dit kan voorkomen als de systeembeheerder delen van de installatie heeft geblokkeerd. Volg de volgende stappen om de invoegtoepassing handmatig te installeren.

 1. Zorg dat Microsoft Outlook is afgesloten.
 2. Open Windows Verkenner, bij velen ook wel bekend onder de naam Deze computer of Mijn documenten.
 3. Blader in de linker boomstructuur naar de installatiemap van Urios Outlook Add-In, dit is meestal C:\Program Files (x86)\UriosClient\OutlookAddIn\
 4. Zoek in deze map het bestand setup.exe of UriosOutlookAddIn.vsto (afhankelijk van uw Windows-instellingen worden de extensies .exe en .vsto wel/niet getoond).
 5. Start dit bestand door er op te dubbelklikken. U ziet vervolgens de Microsoft Office Customization Installer. Mocht u een foutmelding krijgen, kijk dan bij oplossing 6, Foutmelding 0x8007007E bij installeren of oplossing 9, opgegeven argument ligt buiten het bereik.
 6. Klik op de knop Installeren of Install en wacht tot de installatie is afgerond.
 7. Start Microsoft Outlook op. U moet nu rechtsboven een Urios-knop Opslaan in dossiermap zien.

Oplossing 5 – Outlook-knoppenbalk bewerken

Als de Urios Add-In is ingeschakeld, zie oplossing 3, stap 4, maar de knop nog niet zichtbaar is, dan is mogelijk de gehele werkbalk waarop de knop zich bevindt niet zichtbaar. De werkbalk in Microsoft Office noemt Microsoft lint.

(5A) Het lint is geheel niet zichtbaar

Als u in het hoofdscherm van Outlook helemaal geen lint / knoppenbalk ziet, dan is deze ingevouwen / verborgen. U kunt deze dan weer uitvouwen / zichtbaar maken door te klikken op het V-knopje naast het vraagteken geheel rechts net onder het afsluitkruisje.

(5B) Lint wel zichtbaar, maar geen Urios-knop

Welke knoppen zichtbaar zijn op het lint kunt u zelf bepalen.

 1. Klik in Microsoft Outlook linksboven op Bestand. Kies voor Opties en vervolgens voor Lint aanpassen.
 2. U ziet nu twee lijsten.
  • Rechts een lijst met beschikbare linten en als u deze uitklapt de groepen met daarin de knoppen op deze linten.
  • Links ziet u een lijst met beschikbare knoppen / opdrachten. Afhankelijk van de keuze in het dropdownmenu bovenaan ziet u hier alle of een selectie van de beschikbare opdrachten.
 3. Kies links bij Kies opdrachten uit voor Alle opdrachten. In deze lijst staat bij de O de Urios-knop Opslaan in dossier.
 4. Klik rechts op het lint Start (e-mail).
 5. Klik op de knop Nieuwe groep.
 6. Selecteer in de rechter lijst de nieuwe groep Nieuwe groep (Aangepast).
 7. Selecteer links de opdracht Opslaan in dossier.
 8. Klik op de knop Toevoegen >>.

Oplossing 6 – Foutmelding 0x8007007E bij installeren

Foutmelding 0x8007007E

Als de installatie van de Urios Outlook Add-in direct de bovenstaande foutmelding toont kunt u dat oplossen door handmatig Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) te downloaden en te installeren.

 1. Ga naar: https://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=48217.
 2. Klik op de rood-oranje knop Downloaden
 3. Download en start het bestand vstor_redist.exe.
 4. Nadat VSTO is geïnstalleerd gaat u verder met de stappen uit oplossing 3, Handmatige installatie van de invoegtoepassing.

Oplossing 7 – Register aanpassen bij “Laadgedrag: verwijderd”

Als de Urios Outlook Add-In niet geladen kan worden en er staat bij Laadgedrag: verwijderd

Laat deze stappen uitvoeren door uw systeembeheerder.

 1. Start de opdrachtprompt (cmd) “Als administrator”.
 2. Kopieer een van onderstaande regels en voer deze uit in de opdrachtprompt. Let hierbij op het versienummer in de regel.
  • Voor Microsoft Outlook 2010: reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems /va
  • Voor Microsoft Outlook 2013: reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems /va
  • Voor Microsoft Outlook 2016, Microsoft Outlook 2019 of Microsoft Outlook voor Microsoft 365: reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Resiliency\DisabledItems /va
 3. Hierna gaat u verder met de stappen uit oplossing 3, Handmatige installatie van de invoegtoepassing.

Oplossing 8 – Runtimefout tijdens laden van COM-invoegtoepassingen

Als in het COM-invoegtoepassingen scherm in Outlook bij Laadgedrag de volgende foutmelding staat “Niet geladen. Er is een runtimefout opgetreden tijdens het laden van de COM-invoegtoepassingen.” kan het zijn dat delen van een oudere versie van de add-in worden geladen uit de cache.

Wij raden aan om de volgende twee cache mappen leeg te gooien.

 • C:\Users\GEBRUIKERSNAAM\AppData\Local\assembly\dl3
 • C:\Users\GEBRUIKERSNAAM\AppData\Local\Apps\2.0

Sluit Outlook eerst af, leeg de twee bovengenoemde mappen, en start Outlook opnieuw. Probeer hierna de add-in opnieuw in te schakelen.

Oplossing 9 – Fout tijdens installatie, opgegeven argument ligt buiten het bereik van geldige waarden, parameter entryValue

Tijdens het installeren van de Urios Outlook Add-In krijgt u de volgende melding te zien:

Er is een fout opgetreden tijdens de installatie.
Het opgegeven argument ligt buiten het bereik van geldige waarden.
Parameternaam: entryValue

Oplossing:

 1. Sluit Microsoft Outlook af.
 2. Maak de volgende twee mappen leeg:
  • C:\Users\GEBRUIKERSNAAM\AppData\Local\assembly\dl3
  • C:\Users\GEBRUIKERSNAAM\AppData\Local\Apps\2.0
 3. Probeer opnieuw de add-in te installeren.

Probleemoplosser voor de Word Add-In

Oplossing 1 – Fout tijdens installatie “omdat er momenteel een andere versie is geïnstalleerd”

Tijdens het installeren of updaten van Urios krijgt u de volgende melding te zien:

Er is een fout opgetreden tijdens de installatie.
Naam:
Van: file:///C:/Program Files (x86)/UriosClient/WordAddIn/WordAddIn.vsto
De aanpassing is niet geïnstalleerd omdat er momenteel een nadere versie is geïnstalleerd waarvoor geen upgrade kan worden uitgevoerd vanaf deze locatie. Als u deze versie van de aanpassing wilt installeren, moet u eerst Software gebruiken om het volgende programma te verwijderen: Urios Word Add-In. Installeer vervolgens de nieuwe aanpassing vanaf de volgende locatie: file:///C:/Program Files (x86)/UriosClient/WordAddIn/WordAddIn.vsto

Deze foutmelding kan voorkomen als de Urios Word Add-In eerder vanuit een andere map geïnstalleerd is geweest. Bijvoorbeeld omdat u deze eerder los van onze website heeft gedownload.

Om de Urios Word Add-In dan weer correct geïnstalleerd te krijgen doet u het volgende:

Stap 1: Verwijder de huidige add-in

 1. Gebruik sneltoets Win+X.
 2. Kies in het menu de bovenste optie Apps en onderdelen (of in het Engels Programs and Features).
 3. Zoek in de lijst naar Urios Word Add-In.
 4. Klik op Urios Word Add-In.
 5. Klik op de knop Verwijderen.

Stap 2: Installeer de nieuwe add-In

Er zijn nu twee opties.

 • Voer de Urios Update opnieuw uit.

of

 • Ga naar map C:\Program Files (x86)\UriosClient\WordAddIn en dubbelklik op setup.exe of WordAddIn.vsto.

Ondersteunde pdf-printers

Urios maakt gebruik van een zogenoemde virtuele pdf-printer om pdf-bestanden te maken. Virtuele pdf-printers ontvangen een print-opdracht van een programma en maken daar een pdf-bestand van. Het wordt als het ware afgedrukt op pdf in plaats van op een fysieke printer met papier.

Urios controleert automatisch welke pdf-printer beschikbaar is. In oplopende volgorde worden de volgende vier printers ondersteund:

 1. Als Urios PDF Printer is geïnstalleerd, dan wordt deze gebruikt.
 2. Zo niet, dan als PDFCreator is geïnstalleerd wordt deze gebruikt.
 3. Zo niet, dan als bioPDF / Bullzip PDF is geïnstalleerd wordt deze gebruikt.
 4. Als laatste wordt getracht Microsoft Print to PDF te gebruiken.
 5. Als er geen pdf-printer beschikbaar is kan Urios geen pdf-bestanden maken.

Alternatief voor pdf-printer

Mocht het gebruik van een pdf-printer problemen opleveren dan kan gebruik gemaakt worden van directe pdf generatie. In dat geval wordt het pdf-bestand opgebouwd zonder tussenkomst van printer-logica. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Spire.PDF pdf-bibliotheek.

Nadeel hiervan is dat alleen letters en symbolen van het gekozen lettertype gebruikt kunnen worden. De meeste lettertypes zijn beperkt tot het West-Europese alfabet. Daardoor kan het dus voorkomen dat niet West-Europese letters wegvallen. Bij gebruik van printers (en dus ook pdf-printers) wordt door Windows automatisch voor deze letters een vervangend lettertype gebruikt. Ander nadeel is dat op pixelniveau kleine afwijkingen optreden, wat soms kan leiden tot het anders afbreken van zinnen. Gebruik van een pdf-printer heeft dus onze sterke voorkeur.

Mocht het gebruik van de pdf-printer problemen veroorzaken, bijvoorbeeld zeer traag werken, dan kan het gebruiken van de pdf-bibliotheek een mogelijke oplossing zijn.

Gebruik van de pdf-bibliotheek in plaats van de pdf-printer kunt u instellen in het instellingenscherm Geavanceerd > Overig. Hier vindt u de opties “Gebruik pdf-printer” en “Gebruik pdf-bibliotheek”.

Nog enkele kanttekeningen.

 • Bij het opslaan van managementrapporten als pdf wordt altijd gebruikgemaakt van een pdf-printer.
 • Bij grotere print-opdrachten, bestanden van 10 of meer pagina’s, wordt ook altijd gebruikgemaakt van een pdf-printer.
 • Bij gebruik van de pdf-bibliotheek is het gebruik van een zo volledig mogelijk lettertype aan te raden, bijvoorbeeld “Arial Unicode MS”.

Urios PDF Printer

Standaard wordt Urios PDF Printer samen met Ghostscript op uw systeem geïnstalleerd. Urios PDF Printer is een custom versie van CutePDF. In bijna alle omgevingen is dit de geprefereerde optie.

De printer moet de naam “Urios PDF Printer” hebben, anders wordt deze niet herkend door Urios.

Communicatie tussen Urios en de pdf-printer loopt via het Windows Register. In registersleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Urios PDF Printer

Naam Type Waarde
BypassSaveAs REG_SZ 1
OutputFile REG_SZ volledig pad en bestandsnaam van te maken pdf-bestand
AddBackground REG_SZ 1 bij gebruik van pdf-briefpapier, anders 0
BackgroundFile REG_SZ volledig pad en bestandsnaam van het pdf-briefpapier

Installatiecontrole vindt plaats op basis van printernaam “Urios PDF Printer”.

pdfforge PDFCreator

PDFCreator is te downloaden vanaf https://www.pdfforge.org/pdfcreator

Urios ondersteunt versie 1.9, 2.x en 4.x.

Communicatie tussen Urios en de pdf-printer verloopt via COM.

Installatiecontrole vindt plaats op basis van het bestaan van COM-object “PDFCreator.JobQueue” of “PDFCreatorBeta.JobQueue”.

bioPDF en Bullzip PDF

Bullzip PDF Printer is te downloaden vanaf https://www.bullzip.com/products/pdf/info.php

Communicatie tussen Urios en de pdf-printer verloopt via COM.

Installatiecontrole vindt plaats op basis van het bestaan van COM-object “bioPDF.PDFPrinterSettings” of “Bullzip.PDFPrinterSettings”.

Microsoft Print to PDF

Sinds Windows 10 en Windows Server 2016 levert Microsoft standaard de pdf-printer “Microsoft Print to PDF”. Deze pdf-printer ondersteunt helaas niet het samenvoegen met pdf-briefpapier.

Installatiecontrole vindt plaats op basis van printernaam “Microsoft Print to PDF”.