5/5

5/5 sterren op Google

Nieuw in versie 2020.2

Stoppen ondersteuning van Windows 7 en Windows 8

Met ingang van versie 2020.2 heeft u Windows 8.1 of Windows 10 nodig om Urios te kunnen gebruiken. Microsoft heeft met ingang van 14 januari 2020 de ondersteuning van Windows 7 beëindigd. De ondersteuning voor Windows 8 was al eerder beëindigd. Voor gebruikers die nog op Windows 7 of 8 draaien zullen wij Urios 2020.1 het hele jaar beschikbaar houden en blijven updaten waar nodig.

Live-koppeling Twinfield

Sinds vorig jaar (versie 2019.1) bieden wij een live-koppeling met het boekhoudsysteem Yuki. Daar hebben we dit jaar Twinfield aan toegevoegd. Dus mocht u gebruik maken van Twinfield dan wordt het overzetten van data nog eenvoudiger. Elke declaratie die u in Urios maakt wordt direct doorgezet naar Twinfield. Eens per dag wordt in Twinfield de betaalstatus van de ingezonden declaraties opgehaald. Zo is Urios dus automatisch bij met de stand van Twinfield. U hoeft voortaan dus nog alleen de betalingen in Twinfield in te lezen. Daarna verschijnen deze automatisch in Urios.

Overige wijzigingen

Algemeen

 • Upgrade van .Net platform naar versie 4.8. Voortaan heeft u minimaal Windows 8.1 nodig. (#2888)
 • Opgelost: Kleine pictogrammen op knoppen bij gebruik van hoge DPI. (#2775)
 • Spaties aan begin en eind van tekstvelden worden voortaan altijd automatisch verwijderd. (#2779)
 • In de titelbalk wordt voortaan de kantoornaam getoond zoals ingegeven bij Kantoor > Naam en adres. (#2847)
 • Afdrukken van tabellen. Als omschrijvingen lang waren werd in de versies 2019.x en 2020.1 de omschrijving afgekapt met puntjes op het eind. De nieuw print toont weer de volledige tekst zoals ook in versie 2018.x en daarvoor het was. Dit geldt ook voor de export naar pdf. (#2799)
 • Opgelost: Soms verdween Urios spontaan achter andere applicaties, bijvoorbeeld bij het sluiten van andere schermen. (#2849)
 • Opgelost: Foutmelding bij aanmaken van web-app-gebruiker. (#2918)

Dossiers en relaties

 • Opgelost: Scrollen met het muiswieltje op tabje “Contact / Overig” op het scherm “Dossier bewerken”. (#2052)
 • Opgelost: Foutmelding “Given id is not found” op tabje “Contact / Overig” na verwijderen en overschrijven van contact details. (#2688)
 • Waarschuwen gebruiker als aanmaken van dossiermap niet lukt (#2622)
 • In de samenvatting op tabblad Relaties staan dossiers voortaan gesorteerd op naam (#2626)
 • Opgelost: Genereren van debiteurnummers bij nieuwe relaties werd in sommige gevallen overgeslagen (#2899, #2900)

Tijdregels en verschotten

 • Toegevoegd: Dataselectie Relatie aan tabblad Tijdregels. Hiermee kunnen alle tijdregels van een specieke cliënt, ongeacht dossier, worden weergegeven. (#2865)
 • Toegevoegd: Dataselectie Relatie aan tabblad Verschotten. Hiermee kunnen alle verschotten van een specieke cliënt, ongeacht dossier, worden weergegeven. (#2864)
 • Opgelost: Het aantal te declareren verschotten in de samenvatting van een dossier telde abusievelijk ook de geannuleerde verschotten mee. (#2869)
 • De regelhoogte van de tabel tijdregels past zich nu aan aan de lengte van de omschrijving. Als er veel lange omschrijvingen worden gebruikt dan wordt de regelhoogte groter om zo de omschrijving over meerdere regels te tonen en beter leesbaar te maken. (#2930)
 • Nieuwe sneltoets Ctrl+PijlOmhoog om laatste gebruikte afkorting in het veld Omschrijving bij invoeren van tijdregels te herhalen. (#2856)

Declareren

 • Kleine verbetering in het herkennen van de betalingstermijn in de afsluitende tekst. (#2780)

Managementrapporten

 • Rapport “Honorarium: per dossiercategorie op declaratiedatum”. Bij veel dossiercategoriën viel een deel van de gegevens van de pagina. Dit is nu opgelost door meerdere tabellen onder elkaar te tonen. (#2687)
 • Rapport: “Honorarium: per tijdschrijver op declaratiedatum”. Aan de specificatie is een kolom Inzake toegevoegd om de dossiernaam te tonen. (#2362, #2839)
 • Rapport: “Uren: Nog te declareren uren”. Toegevoegd optie om ook abonnementen op te nemen in dit rapport. (#2756)
 • Nieuw rapport: “Honorarium: per dossier” toont gedeclareerd honorariun, eigen bijdrage, etc. voor één geselecteerd dossier (#2362, #2839)
 • Nieuw rapport: “Omzet: Per type omzet (één relatie)” toont alle omzet voor één betreffende cliënt/relatie in de opgegeven periode. (#1917)
 • Rapporten: “Faillissementen: Uren” en “Faillissementen: Onderhanden werk” laten voortaan de geannuleerde uren buiten beschouwing.

Export / live-koppeling boekhouding

 • Live-koppeling Twinfield (#2725, #2805, #2805)
 • Het exporteer scherm onthoudt voortaan de laatst gebruikte bestandsnaam en laatst gebruikte instelling voor anonimiseren. (#2818)

Documentenbeheer

 • Betere foutmelding als dossiermappen of submappen niet aangemaakt kunnen worden of als pdf-facturen of -herinneringen niet opgeslagen kunnen worden. (#2622, #2915)
 • Opgelost: Onterechte poging verhuizen van dossiermap als een gesloten dossier heropend werd. (#2870)

Agenda

 • Op tabblad Vandaag, de muisaanwijzer verandert in een handje in de tabel met totaaluren per dag om duidelijker te maken dat deze aanklikbaar zijn. (#1963)
 • Standaard sortering op tabblad Agenda bij allereerste keer opstarten, voortaan van oud-naar-nieuw (#2668)

Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.