5/5

5/5 sterren op Google

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw in versie 2021.2

Controle tegenstrijdig belang

Helpt bij het uitvoeren van gedragsregel 15: belangenverstrengeling. Als u een nieuw dossier aanmaakt en daarin een relatie toevoegt in de rol ‘wederpartij’ krijgt u een melding als deze partij reeds voorkomt in de rol van ‘cliënt’ in uw relatiebestand. Dit gebeurt op basis van herkenning van de achternaam. 

Login voor ondersteunend personeel

Voor Urios Plus of Urios Standaard met module Gebruikersrechten.

Mogelijkheid tot aanmaken van secretariaatlogins. Deze logins hebben alle rechten, maar kunnen niet tijdschrijven op eigen naam. Het grote voordeel is dat het secretariaat of de accountant kan inloggen onder eigen naam en niet meer het wachtwoord van de advocaat nodig heeft.

U heeft geen extra licentie(s) nodig voor deze login.

Nieuwe codes voor sjablonen

Word codes

Voor Urios Plus of Urios Standaard met module Documentenbeheer.

Codes voor gebruik van geslacht van de Urios-gebruiker

geb_geslachtOm te kunnen verwijzen naar “man” of “vrouw”.
geb_dhr_mevrOm te kunnen ondertekenen met de afkorting “Dhr.” of “Mevr.”.
geb_deheer_mevrouwOm te kunnen ondertekenen met de “De heer” of “Mevrouw”.
geb_geslacht_MMM_VVV
geb_geslacht_MMM_VVV_OOO
Om te kunnen verwijzen naar de mannelijke of vrouwelijke vorm van de gebruiker. Vervang de MMM door de mannelijke, VVV door de vrouwelijke en OOO door de onbekende (of onzijdige) variant. Bijvoorbeeld geb_geslacht_advocaat_advocate en geb_geslacht_medewerker_medewerkster. U kunt elke gewenste variatie toevoegen.

Codes voor gebruik van geslacht van de geadresseerde

tav_geslachtOm te kunnen verwijzen naar “man” of “vrouw”.
tav_dhr_mevrOm te kunnen aanschrijven met de afkorting “Dhr.” of “Mevr.”.
tav_deheer_mevrouwOm te kunnen aanschrijven met de afkorting “De heer” of “Mevrouw”.
tav_geslacht_MMM_VVV
tav_geslacht_MMM_VVV_OOO
Om te kunnen verwijzen naar de mannelijke of vrouwelijke vorm van de geadresseerde. Vervang de MMM door de mannelijke, VVV door de vrouwelijke en OOO door de onbekende (of onzijdige) variant. Bijvoorbeeld geb_geslacht_voogt_voogdes en geb_geslacht_cliënt_cliënte. U kunt elke gewenste variatie toevoegen. 

Outlook, declaraties en begeleidende e-mail codes

Voor Urios Standaard en volledig beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met module Documentenbeheer.

Codes voor gebruik van informatie over de advocaat

Hiermee kunt u e-mails / declaraties ondertekenen met de naam van de dossiereigenaar.

[%advocaat.naam%] en [%advocaat.naam_zonder_titels%]Om de naam van de dossiereigenaar te kunnen uitlezen. Bijvoorbeeld “G.D. Janssen”.
[%advocaat.telefoon%] en [%advocaat.email%]Om de (directe) contactgegevens van de dossiereigenaar te kunnen uitlezen. Bijvoorbeeld “020 123 45 67” en “g.d.janssen@uriosadvocatuur.nl”.
[%advocaat.code%]Om de afkorting van dossiereigenaar uit te lezen. Bijvoorbeeld “GJ”.
[%advocaat.bar%]Om het BAR-nummer van de dossiereigenaar uit te lezen. Bijvoorbeeld “A12345”.

Codes voor gebruik van informatie over de Urios-gebruiker

Hiermee kunt u de e-mails of declaraties ondertekenen met de naam van de huidige gebruiker / persoon die de e-mail / declaratie heeft aangemaakt.

[%gebruiker.naam%] en [%gebruiker.naam_zonder_titels%]Om de naam van huidige gebruiker uit te lezen. Bijvoorbeeld “mr. F.T. van Oorschot” en “F.T. van Oorschot”.
[%gebruiker.telefoon%] en [%gebruiker.email%]Om de (directe) contactgegevens van huidige gebruiker uit te lezen. Bijvoorbeeld “06 123 456 78” en “f.t.vanoorschot@uriosadvocatuur.nl”.
[%gebruiker.code%]Om de afkorting van huidige gebruiker uit te lezen. Bijvoorbeeld “FO”.
[%gebruiker.dhr_mevr%] en [%gebruiker.deheer_mevrouw%]Om op basis van geslacht van huidige gebruiker “dhr.”, “mevr.”, “de heer” of “mevrouw” uit te lezen.

Koppeling boekhouding

Twinfield

Voor Urios Plus of Urios Standaard met module Export/koppeling Boekhouding en Twinfield live-koppeling.

 • Mogelijkheid tot ingeven kostenplaats voor Twinfield. (#2823)
 • Ondersteuning voor “geen btw” optie van Twinfield. (#3105)

SnelStart

Voor Urios Plus of Urios Standaard met module Export/koppeling Boekhouding.

De kolom ‘land’ is aangepast. Hiervoor dient u het importprofiel in SnelStart aan te passen.

1. Maak een export voor SnelStart vanuit Urios

Dit doet u op de gebruikelijke wijze, via Rapport maken > Exporteren naar boekhouding > SnelStart. Sla de bestanden voor declaraties en debiteuren op.

2. Wijzig het importprofiel in SnelStart

 1. In SnelStart 11 klikt u in het menu op Programma > Importeren gegevens > Importprofiel wijzigen.
  In SnelStart 12 gaat u naar werkbalk BOEKHOUDEN en klikt u op de knop Importeren, in het menu kiest u voor Importprofiel wijzigen.
 2. Klik op de knop Velden definiëren.
 3. U bent nu in het scherm Brontabel definiëren.
  1. Vink Veldnamen op regel 1 uit en weer aan.
  2. Nu zou moeten opvallen dat achter veld fldLandID de volgende waarde staat “LandNaamOfCodeOfCbsNaarID([fldLandCode])”.
  3. Klik op OK.
  4. Klik op Volgende en volg verder instructies op het scherm om het importprofiel op te slaan

Hulp nodig? Bel of mail ons dan gerust: 072 512 22 05 of info@urios.nl.

Lees meer over de SnelStart-export

Nieuwe opties voor Stopwatch

 • Mogelijkheid tot automatisch starten van stopwatch bij openen bestand (beschikbaar met module Documentenbeheer). (#3104)
Deze instellingen kunt u wijzigen via Instellingen wijzigen > Tijdregels > Stopwatch.

Knop ‘Nieuwe relatie invoeren’ weg uit hoofdmenu

De knop ‘Nieuwe relatie invoeren’  is vanaf deze versie niet meer zichtbaar in het hoofdmenu aan de linkerzijde. Uiteraard is het nog wel mogelijk om los een nieuwe relatie in te voeren op het tabblad Relaties via Opdrachten > Nieuwe relatie invoeren.

Bovendien wordt bij het aanmaken van een nieuw dossier direct gevraagd hoeveel relaties u wilt toevoegen. Dit kunnen zowel bestaande als nieuwe relaties zijn. Om verwarring te voorkomen, tussen de definitie van ‘relatie’ en  van ‘dossier’, hebben we daarom de knop ‘Nieuwe relatie invoeren’ aan de linkerzijde verwijderd.

Overige wijzigingen

Relaties

 • Mogelijkheid om meerdere adressen in één keer te kopiëren. Handig voor sommige label printers. (#2897)
 • Standaard adressering voor relaties met titel “mr.” wordt automatisch “De weledelgestrenge heer/vrouwe”. 
 • Postcode invoer is verbeterd. Invoer van 1000AA wordt nu automatisch 1000 AA.
 • Waarschuwing bij ongeldig postcodeformaat voor Nederland, België, Duitsland en VK.

Dossiers

 • Mogelijkheid om bij Dataselectie te selecteren op Wwft-dossiers. (#3041)
 • Controle op dubbele invoer verbeterd bij het aanmaken van een dossier. Als het achternaamveld is ingevuld en deze al voorkomt, krijgt u direct melding ‘bedoelde u niet… [bestaande relatie].

Declaraties

 • Nieuwe kolom “Dossiereigenaar”. (#3058)
 • Bij het afdrukken van conceptdeclaratie staat de optie “Kopie opslaan als pdf” voortaan standaard uit. (#3048)

Documentenbeheer

Voor Urios Plus of Urios Standaard met module Documentenbeheer.

 • Mogelijkheid om declaraties en herinneringen op te slaan in in submappen. (#3033)
  • Geef via Instellingen wijzigen > Documentenbeheer > Declaraties en herinneringen de hoofdmap voor declaraties aan. De meest gebruikelijke manier is om te bladeren en zo de juiste map, bijvoorbeeld ‘Declaraties’, te selecteren.
  • De geselecteerde hoofdmap zal een pad hebben dat lijkt op C:\UriosCloudDrive\Declaraties.
  • Als u in de map ‘Declaraties’ submappen wilt aanmaken, bijvoorbeeld per jaar of per kwartaal, kunt u hierachter een patroon toevoegen. Dit doet u door een \ achter het woord Declaraties te zetten en vervolgens het gewenste patroon toe te voegen.
  • Als u bijvoorbeeld wilt dat uw declaraties worden opgedeeld in kwartalen per jaar, voegt u de code [JJJJ]K[K] toe achter de \. Dus C:\UriosCloudDrive\Declaraties\[JJJJ]K[K]. Dit wordt dan vertaald naar C:\UriosCloudDrive\Declaraties\2021K2 als u de declaratie definitief maakt in 2021 in kwartaal 2.
  • De volgende codes zijn beschikbaar:
   • [JJJJ] voor jaar. Als u [JJ] gebruikt, toont hij alleen de laatste twee cijfers van het jaartal.
   • [K] of [Q] voor kwartaal.
   • [M] voor maand.

Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.