5/5

5/5 sterren op Google

Nieuw in versie 2024.1

Als u de update uitvoert raden wij aan dit te doen op alle pc’s.
Hiermee worden mogelijke conflicten – door verschillen in versies – voorkomen.

In één minuut de updates ontdekken? Bekijk de video!

Nieuwe look & feel

Naast de functionaliteiten die we continu uitbreiden en verbeteren, zorgen we ook dat onze look & feel met de tijd meegaat. De ene keer is dit een wat kleinere visuele aanpassing, de andere keer een wat grotere – zoals nu.

In de basis werkt alles nog steeds zoals u gewend bent. Een aantal aanpassingen:

 • Het uiterlijk.
  Zachtere kleuren en afgeronde knoppen. Op elk tabblad de mogelijkheid om de linkerkant en/of rechterkant te verbergen: voornamelijk handig voor kleine(re) schermen.
 • Meer inzicht in één oogopslag.
  Door Opdrachten en Dataselectie onder te verdelen in twee kolommen komt er onderaan meer ruimte voor de samenvatting. Informatie wordt hier nu ook visueel weergegeven in diagrammen.
 • Overzicht van één relatie of dossier.
  Bij het openen van een relatie of dossier ziet u nu eerst het tabje Overzicht. Hier vindt u de belangrijkste informatie van de specifieke relatie of het dossier, zoals contactgegevens, nummers, partijen en relevante rapporten. Zo hoeft u minder ‘heen en weer’ te klikken.
Tabblad Dossiers - Dossieroverzicht - Urios

Voorkeurstabblad selecteren

Als u Urios opstart, op welk tabblad klikt u dan meestal als eerste? Dat tabblad kunt vanaf deze versie instellen als voorkeurstabblad. Dat betekent dat Urios dat tabblad als eerste laat zien als u Urios opstart. 

U kunt uw voorkeurstabblad als volgt instellen:

 1. Klik op Instellingen wijzigen.
 2. Ga naar Gebruikersinstellingen > Tabbladen.
 3. Selecteer uw voorkeurstabblad in het dropdownmenu.
 4. Klik op Opslaan en Sluiten.

Als u geen voorkeurstabblad instelt, opent Urios automatisch op het meest linker tabblad.

Voorkeurstabblad Urios

Verbetering stopwatch

Reset-knop

Om te voorkomen dat u uw stopwatch onbedoeld reset, en zo uw geklokte tijd kwijt bent, moet u de reset-knop nu langer ingedrukt houden om deze actie uit te voeren.

Stopwatch afsluiten

Om te voorkomen dat u uw stopwatch onbedoeld afsluit, krijgt u nu eerst een waarschuwing als uw stopwatch 2 minuten of langer loopt en u op het kruisje of op de knop Sluiten klikt.

Stopwatch Urios

Nieuwe codes voor Word-modellen

Beschikbaar met de module Documentenbeheer.

Codes voor het uitlezen van identificatiegegevens

De informatie die u invoert bij de relatie, tabje Identificatie, kunt u nu uitlezen in uw Word-modellen. Het gaat om onderstaande informatie:

Maakt u gebruik van de Word Add-In? Start Word dan opnieuw op na het uitvoeren van de Urios-update, zodat deze nieuwe codes ook via de Add-In kunnen worden ingevoegd.

Getallen en bedragen voluit schrijven

Wat al mogelijk was voor datumvelden is nu ook mogelijk voor getallen en bedragen. Waar in de Word Add-In de tekst (voluitgeschreven) staat, schrijft Urios het ingevulde getal voluit in het Word-model.

Voorbeeld
U heeft een extra veld aangemaakt voor ‘huurprijs’ met dezelfde naam voor de code. Hierin vult u het maandbedrag in als getal, bijvoorbeeld ‘900’. Als u het bedrag wilt uitlezen als ‘negenhonderd euro en nul cent’, gebruikt u de code Huurprijs (voluitgeschreven).

Alleen huidig jaartal uitlezen

Voor sommige brieven kan het handig zijn om alleen het huidige jaartal uit te lezen in plaats van de hele datum. Bijvoorbeeld bij een dagvaarding of waarbij de datum bij ondertekening nog ingevuld moet worden. Deze kan zowel als getal, voluitgeschreven tekst en romeins cijfers worden ingevoegd

Nieuwe RvR-formulieren

In Urios is het mogelijk om via het dossier, tabje Toevoeging, een export te maken van relatiegegevens voor de RvR of deze gegevens geautomatiseerd in te vullen in een formulier. Aan deze reeks zijn twee nieuwe formulieren toegevoegd en is één kleine aanpassing gedaan in een bestaand formulier.

Nieuw: mediationformulieren 

 1. Aanvraag toevoeging mediation
 2. Aanvraag mutatie mediationtoevoeging
RvR formulieren Urios

Aanpassing: LAT-formulier

De kleine aanpassing in een nieuwe versie van het Lichte Advies Toevoeging-formulier hebben wij doorgevoerd in het formulier dat in Urios staat.

Toevoegingsaanvragen opslaan in map

Het is nu mogelijk toevoegingsformulieren die u genereert vanuit Urios direct op te slaan in een ingestelde algemene map of in de betreffende dossiermap. U kunt er ook voor kiezen dat Urios altijd de vraag stelt waar u het formulier wilt opslaan.

De instellingen hiervoor vindt u in het instellingenscherm bij Dossier > Toevoegingsaanvragen.

Overige wijzigingen

Relaties

 1. Bij de relatie, tabje Adres kan een adres nu ook als Bezoekadres worden gemarkeerd.
 2. Het KVK-nummer is nu terug te vinden op tabje Relatie bij de relatie.
 3. Op tabblad Relaties kan de kolom geboortedatum nu worden aangezet.
 4. Bij de relatie, tabje Btw en facturatie: als de btw-instelling hier niet overeenkomt met land bij tabje Adres krijgt u een waarschuwing.

Herinneringen

In het overzicht van te maken herinneringen vindt u nu ook de kolom ‘Verlopen’. Hierin ziet u het aantal dagen dat de betalingstermijn van de betreffende declaratie is verstreken. Zo kunt u sneller bepalen of u een herinnering wilt sturen, zeker in het geval dat u verschillende betalingstermijnen hanteert.

U vindt deze kolom in het scherm dat verschijnt als u klikt op Herinneringen maken en dan Eerste, Tweede of Laatste herinnering aanklikt.

Ziet u deze kolom nog niet? Klik dan met uw rechtermuisknop op de kolomkoppen en vink de kolom Verlopen aan.

Previewfunctie bij tabje Documenten

Wanneer u een dossier opent en naar tabje Documenten gaat ziet u aan de rechterkant van dit scherm een preview van uw bestanden. Hierin hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd.

De preview toont nu ook:

 • namen van bijlagen in de preview.
 • embedded afbeeldingen in de e-mailpreview. Voorheen werden deze getoond als vlak met een kruis erdoor.
 • voorbeelden van .gif-bestanden.

Derdengelden

 • Bij derdengeldenmutaties kunt u nu ook een memo toevoegen.
  Memo derdengelden Urios
 • Op tabblad Dossiers kunt u nu ook filteren op derdengeldensaldo. De filteropties zijn: geen mutaties, is nul, is niet nul, is positief, is negatief, (alle).

Rechtenniveau voor Insolventiezaken

Bij Instellingen wijzigen > Gebruikers kunt u nu ook rechten instellen voor toegang tot insolventierapporten en -verslagen.

Toevoegingen

 • Tijdregels die aan toevoegingsdossiers zijn gekoppeld krijgen nu de status ’toevoeging’ bij de kolom ‘Gedeclareerd’.
 • Nieuw rapport: Reistijd en -afstanden. Toont een urenstaat en een afstandentabel. De urenstaat toont alleen tijdregels met de tekst ‘reistijd’.

Web App

 • Nieuw: mogelijkheid om tijdregel te verwijderen via de Web App.
 • Verbeterd: langer ingelogd blijven, nu eenmaal per dag inloggen.

Urios Web App tijdregel verwijderen

Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.