5/5

5/5 sterren op Google

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw in versie 2020.1

Activiteiten heten nu tijdregels

Al 20 jaar heten de tijdregels in Urios ‘Activiteiten’. Deze term werd gebruikt bij het allereerste advocatenkantoor dat gebruik maakte van Urios in 1999. Met enerzijds de toevoeging van de agenda aan Urios en anderzijds veel overstappers uit andere pakketten, werd de term activiteit niet altijd begrepen.

Uit vele alternatieve termen zoals ‘werkzaamheden’, ‘uren’, ‘prestaties’, etc. vinden wij de term ’tijdregels’ het meest duidelijk en neutraal. Vandaar dat wij in heel Urios het woord ‘activiteit’ hebben vervangen door ’tijdregel’.

E-mailsjablonen voor Outlook

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Documentenbeheer.

Werkt grotendeels op dezelfde wijze als de bestaande functie voor document-sjablonen voor Microsoft Word. Met deze nieuwe functie kunt u eenvoudig sjablonen / modellen maken voor uw e-mails. Als u vanuit Urios een e-mail maakt met de opdracht “Stuur e-mail” maakt u een keuze uit een van uw sjablonen en vult Urios automatisch enkele codes in die verwijzen naar de relatie aan wie u e-mailt of het dossier waarover u e-mailt.

Deze nieuwe functie zal u veel tijd gaan besparen in het opstellen van uw e-mails. Heeft u reeds de module Documentenbeheer, lees dan in onze handleiding hoofdstuk E-mailsjablonen voor Microsoft Outlook over hoe e-mailsjablonen te maken en in te stellen. Maakt u nog geen gebruik van onze Module Documentenbeheer, vraag deze module dan aan op proef. Dan kunt u dit een maand kosteloos uit proberen.

Declaraties en herinneringen opslaan als pdf in dossiermap

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Elektronisch Factureren en Module Documentenbeheer.

Een veel gehoorde wens bij ons was om de declaraties en herinneringen als pdf-bestand direct in de dossiermap te kunnen opslaan. U kunt dit nu instellen in het instellingenscherm Documentenbeheer > Declaraties en herinneringen. Hier kunt u aangeven waar u de declaraties of herinneringen wilt opslaan.

Deze functie werkt alleen als u zowel Module Elektronisch factureren als ook Module Documentenbeheer heeft. Urios Plus bevat beide modules.

Kleuren voor labels

Beschikbaar voor alle Urios edities.

In het instellingenscherm Gebruiksinstellingen > Labels kunt u nu aan de labels ook een kleur toevoegen. Mocht u bijvoorbeeld een label “Naar deurwaarder” hanteren voor uw declaraties, dan kunt u deze bijvoorbeeld de kleur rood geven, zodat ze meer opvallen in uw lijst.

Verbeteringen in managementrapporten

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Managementrapporten.

Vele kleine verbeteringen in de rapporten waaronder:

 • Betere export naar Microsoft Excel, zodat er voortaan in Excel met de getallen gerekend kan worden.
 • Herhalen van de kolommenkoppen boven de totaalregel voor betere leesbaarheid.
 • Enkele nieuwe rapporten, en verbeteringen aan bestaande rapporten.

Verbeteringen voor insolventies

Beschikbaar voor alle Urios edities.

Voorschotverzoek aanmaken op basis van maximum bedrag

Bij het aanmaken van voorschotverzoeken is een derde optie toegevoegd. Met deze nieuwe optie kan een maximum bedrag worden ingevoerd. Urios zoekt dan voor u uit wat de einddatum moet worden zodat dit bedrag niet overschreden wordt. Handig om verzoeken te maken die het beschikbare boedelactief niet overschrijden.

Verbeteringen urenspecificaties

De voorschotverzoeken bevatten nu (net als de tijdregistratieverslagen) een urenspecificatie. De urenspecificatie is voortaan per medewerker. Hiermee voldoen de urenspecificatie aan de eisen zoals de rechtbanken deze tegenwoordig stellen. Mocht uw rechtbank afwijkende eisen hebben, laat ons dat dan weten.

Overige wijzigingen

Algemeen

 • Beter zoeken bij kiezen van een relatie of dossier. In de oudere versie werden alleen dossiers en relaties getoond die begonnen met de tekst zoals ingetypt. Nu worden alle dossiers of relaties getoond die de getypte tekst bevatten. Dit maakt het makkelijker om dossiers te vinden op basis van naam van de wederpartij bijvoorbeeld. (#2152)
 • Labels kunnen nu een kleur krijgen. (#2180, #2586, #2587)
 • Locatie van Stopwatch wordt onthouden, zodat stopwatch voortaan op zelfde locatie opent. (#2712)
 • Voor gebruikers met meerdere beeldschermen. Schermen worden voortaan geopend op dezelfde monitor als het hoofdprogramma. (#2715)
 • Voor gebruikers met hoge DPI beeldschermen. Schermen blijven voortaan geheel zichtbaar en worden waar nodig verkleind om te voorkomen dat knoppen buiten beeld vallen.
  Urios onthoudt voortaan de ingestelde zichtbare kolommen, de kolomvolgorde en kolombreedte, ook na updates of het toevoegen van extra velden. (#2750)
 • Klein streepje tussen kolomkoppen om het makkelijker te maken de breedte van kolommen te wijzigen. (#2663)

Dossiers en relaties

 • Opgelost: Sorteren van dossier op tariefbeleid. (#2749)
 • Bij dataselectie Fase is optie “Niet gesloten of gearchiveerd” toegevoegd. Op tabblad Dossiers krijgt u zo alle lopende dossiers te zien, ook die op een zelf gedefinieerde fase staan. Op tabblad Relaties krijgt u zo ook relaties te zien die (nog) niet als een partij aan een dossier zijn gekoppeld. (#1836)
 • Zelf gedefinieerde rollen in pop-up menu’s zijn voortaan gesorteerd op naam. (#2722)

Tijdregels

 • De term “activiteit” is vervangen door de term “tijdregel”. (#2645)
 • Toegevoegd opdracht “Tijdregel invoeren” op tabblad Dossiers. (#2613)
 • Bij sorteren op datum staan de tijdregels per dag voortaan in de volgorde van invoer. (#2809)
 • Het tekstveld omschrijving wordt nu vanzelf groter als er veel tekst wordt ingevoerd. Zo blijven lange omschrijvingen volledig leesbaar. (#2795)
 • Nieuwe instelling “Vraag bij afronden van agenda-item om nieuwe tijdregel in te voeren.” op instellingenscherm Termijnen & Agenda > Agenda. (#2740)

Declareren

 • Pdf-bestanden opslaan in dossiermap. (#2051)
 • Periode declareren toont het totaal te declareren bedrag. (#2730)
 • Periode declareren voegde bij abonnementen altijd btw toe, dit is opgelost. (#2693)
 • Tabblad Declaraties heeft nu ook een dataselectie op Dossiereigenaar. (#2752)

Managementrapporten

 • Herhalen van kolomkoppen onder aan rapport boven het totaal. (#2643)
 • Rapporten beginnen nu altijd met de totaal-tabellen. (#2650)
 • Bij exporteren naar Excel worden bedragen voortaan als getallen geëxporteerd. (#2670)
 • Nieuw rapport “Memo: Alle memo’s van één relatie”. (#2639)
 • Rapport “Uren: Per dossier en medewerker” verbeterd. (#2637)
 • Rapport “Wwft: Nog niet geïdentificeerde relaties” verbeterd. (#2638)
 • Rapporten “Relatie: Declaratie en betalingen van één relatie”, “Debiteuren: Openstaande declaraties (bellijst)” en “Relatie: Openstaande declaraties van één relatie” verbetered. (#2642)
 • Nieuw rapport “Uren: Urenstaat”. (#2702)
 • Opgelost: Bij het opslaan van sommige rapporten als XAML-bestand sloot Urios af. (#2690)

Export naar boekhouding

 • Export naar Zoho Books. (#2167)
 • Extra kolommen toegevoegd aan export voor Unit4. (#2691)
 • Waarschuw gebruikers bij exporteren met gewijzigde rechtsvorm instelling. (#2593)
 • Opgelost: cent verschil tussen totaalregel en optelling van factuurregels in exportbestand. (#2625)
 • Opgelost: inlezen Exact Online bestanden met lege of geanonimiseerde adressen. (#2753)

Elektronisch factureren

 • Ondersteuning voor bioPDF en Bullzip PDF Printer. (#2592)
 • Meegezonden UBL bestand is voortaan in UTF-8 in plaats van UTF-16 dit om problemen bij inlezen door uw klanten te voorkomen. (#2724)

Documentenbeheer

 • Correct weergeven van accenten op letters in onderwerp van e-mail. (#2491)
 • E-mailsjablonen. (#2535)
 • Onderwerp van de e-mail is instelbaar middels een patroon. (#2711)
 • Sneller laden van scherm “Dossier bewerken” en tabje “Documenten”. (#2858)
 • Betere ondersteuning voor samenvoegvelden die gekopieerd zijn. (#2882)
 • Extra codes «naam», «bedrijfsnaam», «afdeling», «XXX_hij_zij», «XXX_hem_haar», «XXX_zijn_haar», «XXX_identificatietekst», «XXX_volledigenaam», «XXX_contactpersoon», «XXX_afdeling», «XXX_btwnr», «XXX_geslacht_MMM_VVV» in te zetten als bijvoorbeeld «cl1_geslacht_voogd_voogdes».
 • Instelling “Vraag na opslaan van e-mail om nieuwe tijdregel te schrijven” werkt voortaan ook als de e-mail niet wordt opgeslagen. (#2736)

Agenda

 • Ondersteuning voor labels. (#2473, #2485, #2587)
 • Opgelost: Termijnen en taken zonder dossier waren niet zichtbaar op tab Vandaag. (#2686)
 • Opgelost: Kolom Rolnummer op tabblad Agenda was verdwenen. (#2748)

Insolventies

 • Waarschuw gebruikers bij invoeren van tijdregels voor de datum van uitspraak. (#2602)
 • Mogelijkheid salarisverzoek te maken op basis van beschikbaar boedelactief. (#2681)
 • Toegevoegd: Urenspecificatie bij het salarisverzoek. (#2682)
 • Urenspecificaties zijn nu gesplitst in tabellen per medewerker. (#1945)
 • Rapport “Faillissementen: Onderhanden werk” toont voortaan een verdeling van de omzet over de verschillende medewerkers. Dit na rato van wat de verschillende medewerkers aan omzet gerealiseerd zouden hebben indien er voldoende boedelactief zou zijn geweest. (#2817)
 • Volgorde van medewerkers op verschillende rapporten was willekeurig, is voortaan: eerst curator, dan meewerkende advocaten op volgorde van beëdigingsdatum, en als laatste de faillissementsmedewerkers op volgorde van startdatum. (#2744)
 • Scherm met voorbeeld afdruk van tijdregistratieverslag of voorschotverzoek wordt voortaan niet meer gesloten als u een concept afdrukt. (#2811)

Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.