5/5

5/5 sterren op Google

Nieuw in versie 2021.3

Belangrijk! Update alle PC’s tegelijk naar versie 2021.3. Deze versie werkt namelijk niet feilloos samen met versie 2021.2 en ouder.

Zoeken in documenten
Twinfield: gewijzigde koppeling, OAuth
Koppeling TIQ Time
Nieuwe opties stopwatch
Nieuwe codes voor e-mailsjablonen
Overige wijzigingen

Zoeken in documenten

Voor Urios Plus of Urios Standaard met de module Documentenbeheer.

Tot en met versie 2021.2 was het wel mogelijk te zoeken op bestandsnamen, maar niet in de inhoud van documenten. Vanaf versie 2021.3 is dit wel mogelijk met behulp van de zoekmachine Apache Solr.

Wilt u gebruikmaken van deze functie? Dan dient u deze zoekmachine lokaal te installeren

Ga vervolgens naar Instellingen wijzigen > Documentenbeheer > Zoeken.

In dit scherm vult u de Server, Poort, Solr Core en Solr Cell in. Kies ervoor of u de bestanden automatisch ieder uur wilt indexeren of alleen handmatig.

Raadpleeg onze handleiding voor meer informatie.

Hulp nodig bij de installatie? Bel ons gerust! Wij kunnen deze installatie voor u uitvoeren tegen een meerprijs.

Twinfield: Gewijzigde koppeling OAuth

Voor Urios Plus of Urios Standaard met de module Export naar boekhouding i.c.m. boekhoudpakket Twinfield.

Twinfield is per 31 mei 2021 overgegaan op een nieuwe manier van koppelen: middels OAuth. U heeft hierover half mei 2021 reeds een aparte e-mail ontvangen van ons.

Als u gebruikmaakt van de live-koppeling met Twinfield, dient u hiervoor de koppeling eenmalig opnieuw in te stellen.

Als u dit nog niet heeft gedaan, kunt u daarover meer lezen in onze handleiding:

Instellen live-koppeling Twinfield

Koppeling TIQ Time

Beschikbaar bij een TIQ Time abonnement.

In Urios kunt u handmatig tijdschrijven of tijdschrijven met een stopwatch. Bij sommige handelingen kan deze stopwatch automatisch starten. Deze handelingen moeten op een manier wel zijn gekoppeld aan Urios.

Met deze koppeling wordt voor elk nieuw dossier in Urios automatisch een nieuw dossier in TIQ Time aangemaakt. Andersom ziet u elke geaccordeerde tijdregel uit TIQ Time automatisch terug in Urios.

Lees meer over de TIQ Time-koppeling

Nieuwe opties stopwatch

Beschikbaar voor alle Urios-gebruikers.

 • Open automatisch een nieuwe stopwatch na het opslaan van een tijdregel met de huidige stopwatch. Zo kunt u direct door met de volgende taak, zonder tijd te verliezen op extra klikken.
 • Optie om scherm Tijdregel invoeren te tonen na het afronden van de stopwatch, in plaats van de tijdregel direct op te slaan. Zo kunt u de geklokte tijd, indien gewenst, direct bewerken zonder de tijdregel apart op te hoeven zoeken in het tabblad Tijdregels.
 • De stopwatch kunt u nu ook direct laten starten bij het openen van een bestand vanuit het tabje Documenten in Urios. Als u bijvoorbeeld verder wilt werken aan een eerder begonnen document, dan is dit een handige toevoeging.

U kunt deze opties instellen via Instellingen wijzigen > Tijdregels > Stopwatch > Opties.

Nieuwe codes voor e-mailsjablonen

Voor Urios Plus of Urios Standaard met de module Documentenbeheer.

Codes voor de betrokken partijen

Met deze nieuwe codes kunt u eenvoudiger verschillende partijen uit een dossier opnemen in uw e-mailsjablonen. Zo kunt u zich bijvoorbeeld richten tot de advocaat van de wederpartij en daarin de naam van zowel uw cliënt als de wederpartij uitlezen. Dit was al mogelijk voor Word-sjablonen, maar is nu dus ook mogelijk voor Outlook-sjablonen.

In de onderstaande tabel beginnen de codes met XXX. Deze XXX dient u te vervangen door aan, cl1, cl2, cl3, wp1, wp2, wp3, advwp1, rb1, …. Code “aan” staat voor de aangeschreven partij, gebruik bijvoorbeeld code [%aan.aanhef%] om uw e-mail mee te beginnen. Of [%aan.adres%] om het adres van de aangeschreven partij te vermelden.

Code “cl1” staat voor de eerste cliënt, “cl2” voor de tweede cliënt, “wp1” staat voor eerste wederpartij, “advwp1” advocaat van de wederpartij en “rb1” voor rechtbank.

CodeToelichting
[%XXX.aanhef%] of [%XXX.aanhefvm%] of [%XXX.aanhefmv%]Volledige aanhef van de relatie / partij inclusief afsluitende komma. Voorbeeld “Geachte heer Janssen,“. Indien het geslacht onbekend is, maar de achternaam wel bekend, dan wordt de bij codes aanhef en aanhefvm eerst de vrouwelijke vorm gevolgd door de mannelijke vorm, bijvoorbeeld “Geachte mevrouw/mijnheer Pietersen,“. Bij code aanhefmv wordt eerst de mannelijke vorm gevolgd door mannelijke vorm, bijvoorbeeld “Geachte heer/mevrouw Pietersen,“. Indien het geslacht en de achternaam onbekend zijn wordt dit bij code aanhef en aanhefvm “Geachte mevrouw, mijnheer,“, bij code aanhefmv “Geachte heer, mevrouw,“.
[%XXX.dhr_mevr%]*“dhr.” of “mevr.”. Of niets indien geslacht niet is ingevuld.
[%XXX.deheer_mevrouw%]*“de heer” of “mevrouw”. Of niets indien geslacht niet is ingevuld.
[%XXX.naam%]Initialen en achternaam. Bijvoorbeeld “A.S. van Helvoort”.
[%XXX.volledigenaam%]*Voornamen en achternaam. Bijvoorbeeld “Anya Sofie van Helvoort”.
[%XXX.bedrijfsnaam%]*Naam van onderneming. Bijvoorbeeld “The Coca-Cola Company”.
[%XXX.voornaam%]De voornaam van de relatie / partij. Bijvoorbeeld “Anya Sofie”. Kan gebruikt worden in een aanhef als “Beste [%aan.voornaam%],” of gecombineerd met bovenstaande code “[%aan.aanhef%] beste [%aan.voornaam%],“.
[%XXX.initialen%]*Initalen van de voornamen. Bijvoorbeeld “A.S.”.
[%XXX.achternaam%]Achternaam van de relatie / partij. Bijvoorbeeld “Van Helvoort”.
[%XXX.achternaamtv%]*Achternaam met tussenvoegsel na een komma. Bijvoorbeeld “Helvoort, van”.
[%XXX.adres%]Volledig factuuradres inclusief naamgeving.
[%XXX.straat%]*Straatnaam van het factuuradres. Bijvoorbeeld “Leeuwerikstraat”.
[%XXX.huisnr%]*Huisnummer van het factuuradres. Bijvoorbeeld “141a”.
[%XXX.postcode%]*Postcode van het factuuradres. Bijvoorbeeld “1234 AB”.
[%XXX.plaats%]*Plaatsnaam van het factuuradres met kleine letters. Bijvoorbeeld “Barneveld”.
[%XXX.email%]E-mailadres van de de relatie / partij.
[%XXX.kvk%]*KVK-nummer van de relatie / partij.
[%XXX.btwnummer%]Btw-identificatienummer van de relatie / partij.
[%XXX.nummer%]Debiteurnummer van de relatie / partij.
[%XXX.bsn%]*Burgerservicenummer van de relatie / partij.
[%XXX.vreemdelingennr%]*Vreemdelingennummer van de relatie / partij.
[%XXX.geslacht%]*“man” of “vrouw”. Of niets indien geslacht niet is ingevuld.
[%XXX.hij_zij%]*“hij” of “zij”. Of “hij/zij” indien geslacht niet is ingevuld.
[%XXX.hem_haar%]*“hem” of “haar”. Of “hem/haar” indien geslacht niet is ingevuld.
[%XXX.zijn_haar%]*“zijn” of “haar”. Of “zijn/haar” indien geslacht niet is ingevuld.
[%XXX.contactpersoon%]*Initialen en achternaam van de contactpersoon van deze relatie in dit dossier. Bijvoorbeeld “A.S. van Helvoort”.
[%XXX.afdeling%]*Afdelingsnaam van de contactpersoon van deze relatie in dit dossier. Bijvoorbeeld “Afd. vergunningen”.

Codes voor geselecteerd dossier

CodeToelichting
[%dossier.catcode%]*Code van de dossiercategorie waar dit dossier toe behoort.
[%dossier.catnaam%]*Categorienaam van de dossiercategorie waar dit dossier toe behoort.

* Beschikbaar voor versie 2021.3.72 en hoger.

Overige wijzigingen

Algemeen

 • De knop Start Zoho Assist is gewijzigd naar Hulp op afstand. Deze knop opent de omgeving vanuit waar u een sessie met ons kunt starten, zodat wij kunnen meekijken op uw scherm.
 • We gebruiken nu RealVNC in plaats van Zoho Assist om mee te kijken op uw scherm. De reden hiervoor is dat sessies met Zoho Assist niet altijd even soepel verliepen.

Relaties

De opties Stuur e-mail en Bellen met VoIP zijn nu ook beschikbaar voor relaties die niet aan een dossier zijn gekoppeld. Zo wordt Urios nog bruikbaarder als CRM.

Dossiers

 • Gewijzigd: Open voorblad onthoudt voortaan uw laatste keuze van vinkjes. Zo hoeft u maar één keer uw voorkeuren in te stellen en onthoudt Urios dit ook als u het programma afsluit en weer opnieuw opstart.
 • Gewijzigd: Het is nu ook mogelijk een voorblad en managementrapporten uit te draaien voor gearchiveerde dossiers.
 • Verbeterd: belangenverstrengelingscontrole. Er worden meer controlegegevens meegenomen. Wanneer relaties overduidelijk verschillende personen zijn, komen deze niet meer in de melding naar voren.

Declareren

 • Nieuw: Bij Periode declareren is de optie voorschot verrekenen tot 0 toegevoegd. Hiermee komen in deze reeks ook nulnota’s naar voren. Zo ziet u snel voor welke relaties het voorschot is opgebruikt bij het definitief maken van deze declaratie. Om gebruik te maken van deze nieuwe optie, volgt u onderstaande stappen:
  • Ga in Urios in het linkermenu naar Declaraties maken > Periode / meerdere relaties.

  • Selecteer bij ‘Verrekenen met voorschot’ de optie ‘ja, verreken tot 0’.

  • Zet het vinkje bij ‘Minimum declaratiebedrag’ uit.

  • Klik op Volgende.

   Urios onthoudt de laatst aangevinkte optie en zal dit ook op volgende periodedeclaraties toepassen.

 • Nieuw: Om het crediterenscherm overzichtelijker te houden, toont Urios in de eerste instantie alleen openstaande declaraties. Zet het vinkje ‘Toon alle declaraties’ aan om ook reeds voldane declaraties te tonen.

  Deze vindt u bij Declaraties maken > Declaratie(s) crediteren.

 • Gewijzigd: na het updaten naar de nieuwste versie (vanaf 2021.3.58) dient u de Mollie-koppeling opnieuw in te stellen. Dit ging op basis van klantnummer en gaat vanaf heden op basis van een API-koppeling.
  Lees hier hoe u de API-koppeling instelt

Herinneren

Nieuwe code voor inleidende en afsluitende zin bij herinneringen en herinneringsmail: [%herinnering.betalingstermijn%].

Wanneer u een eerste, tweede of laatste herinnering stuurt, kunt u ervoor kiezen automatisch de betalingstermijn voor de herinnering op te nemen.
Bijvoorbeeld: “Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk het bedrag van [%herinnering.bedrag%] zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen [%herinnering.betalingstermijn%] dagen te voldoen.”

Deze code toont de termijnen zoals u deze heeft ingevoerd bij Instellingen wijzigen > Herinnering > Termijnen en kosten.

U kunt deze code toevoegen in inleidende en afsluitende zinnen via Instellingen wijzigen > Herinnering > Standaard teksten en in de herinneringsmail via Instellingen wijzigen  > Herinnering > E-herinnering > tabje E-mail.

Agenda & termijnen

Nieuw: Stuur rechtstreeks vanuit het tabblad Agenda e-mails met de opdracht Stuur e-mail.

Documentenbeheer

 • Nieuw: Bij gebruik van Outlook-sjablonen kunt u een standaard Van-adres / Outlook-account instellen voor het versturen van e-mails.
  Dit doet u via Instellingen wijzigen > Documentenbeheer > Microsoft Outlook.
 • Nieuw: Dataselectie voor bestandsextensie op tabje Documenten. Als u bijvoorbeeld al weet dat u op zoek bent naar een afbeelding of pdf kunt u deze voorselectie hier maken.
 • Opgelost: Bij koppeling Epona DMSforLegal, foutmelding in tabje Documenten.
 • Gewijzigd: E-mail ID nu niet meer zichtbaar op een geprinte e-mail. Dit ID wordt wel opgeslagen in het digitale .msg-bestand

Managementrapporten

 • Gewijzigd: de definitie van niet-declarabele uren in het rapport “Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier” is nu gelijk met definitie van andere rapporten.
 • Gewijzigd: u kunt het rapport “Faillissementen: onderhanden werk” nu uitdraaien per zelfgekozen datum, ook met terugwerkende kracht. Dit is bijvoorbeeld handig als u uw onderhanden werkpositie van 1 juni wilt vergelijken met die van 1 mei.
 • Nieuw: Rapport “Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier” bevat nu ook totaaltabellen.
 • Nieuw: Rapport “Dossier: Uren, honorarium en verschotten”. Met name handig als u uw cliënt tussentijds, of achteraf, inzicht wilt geven in uw werkzaamheden over een specifieke periode. Dit rapport bevat zowel reeds gedeclareerde als nog openstaande uren.

Export naar boekhouding

 • Opgelost: Centen verschil in export voor boekhoudprogramma’s. De berekening is aangepast waardoor dit verschil er niet meer is.
 • Nieuw: Optie om betalingen niet te synchroniseren met boekhoudsysteem. Handig wanneer u of uw boekhouder niet dagelijks uw bank inleest in het boekhoudprogramma. Anders overschrijven de gegevens in het boekhoudprogramma de gegevens uit Urios eens per 24 uur.
 • Nieuw: Exportfunctie naar boekhoudpakketten Banana en Reviso.
 • Nieuw: Voor de e-mailkoppeling via Basecone is het nu mogelijk het onderwerp van de e-mail automatisch te starten met [VRK]. Hiermee informeert u Basecone dat het om een verkoopfactuur gaat.

Insolventies

Nieuw: Mogelijkheid om Recofa salarisverzoek te maken op basis van een bedrag exclusief btw.

Deze instelling vindt u bij Rapport maken > Insolventies > Verzoek voorschot op salaris > “Op basis van totaalbedrag”. Hier vindt u de opties “incl. btw” en “excl. btw”.

Split-Online

Nieuw: Mogelijkheid om koppeling met Split-Online te anonimiseren. NAW-gegevens zijn niet relevant voor de berekening. Daarom kunt u ervoor kiezen deze gegevens niet mee te sturen.

Deze optie vindt u bij Instellingen wijzigen > Koppelingen > Split-Online Alimentatie.

Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.