5/5

5/5 sterren op Google

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Urios Handleiding: Algemeen gebruikDossiers & RelatiesDocumenten & E-mailsTijdschrijvenVerschottenDeclarerenHerinneren & AanmanenAgenda & TermijnenExport/koppeling boekhoudingDerdengeldadministratieRapportenInstallatie & BeheerWeb App

Herinneren en aanmanen

Debiteurenbeheer

Helaas betaalt niet iedere cliënt op tijd en openstaande declaraties herinneren is niet het leukste werk. Wel wordt dit minst leuke onderdeel van uw administratie makkelijker door Urios.

In Urios kunt u op verschillende manieren betalingsherinneringen maken. Dit kan in batches op dossierniveau, maar ook op relatieniveau door eenvoudig te zoeken op de naam van uw cliënt of debiteur.

Eén debiteur herinneren

Doorloop onderstaande stappen om één debiteur te herinneren:

 1. Klik in het linkermenu op de knop Herinneringen maken.
 2. Klik op de bovenste knop 1 relatie.
 3. Controleer de verzenddatum. Deze staat standaard op de datum van vandaag, maar u kunt dit aanpassen.
 4. Zoek de relatie op voor wie u de betalingsherinnering wilt maken.
 5. Na het selecteren van de relatie kunt u aangeven of u een eerste, tweede of laatste herinnering wilt maken. In de tabel eronder kunt u zien welke declaraties er door de betreffende cliënt nog niet zijn voldaan en of voor deze declaraties al eerder een herinnering is verstuurd.
 6. Selecteer één of meerdere declaraties waarvoor u de betalingsherinnering wilt maken. Als u meerdere nog openstaande declaraties aanvinkt, worden deze onder elkaar op één betalingsherinnering getoond. Eventuele ontvangen deelbetalingen worden op de herinnering verrekend, zodat voor de relatie duidelijk is welk bedrag er nog moet worden voldaan.
 7. Klik op de knop Volgende om de herinnering te genereren. De herinnering verschijnt nu als concept op uw beeldscherm. U kunt dit concept tekstueel nog aanpassen middels de knop Bewerken aan de rechterkant.
 8. Als de herinnering akkoord is, kunt u deze definitief maken. U geeft op dat moment aan of u de herinnering wilt printen of direct wilt versturen per e-mail. Daarna kunt u de herinnering terugvinden op het tabblad Herinneringen. Op het tabblad Declaraties kunt u terugzien dat de relatie aan de betreffende openstaande declaratie herinnerd is.

Batchherinneringen maken

U kunt in Urios met enkele muisklikken alle openstaande declaraties in één keer herinneren, zowel voor een eerste, tweede of laatste maal. Het maken van meerdere herinneringen in batches doet u als volgt:

 1. Klik in het hoofdmenu op de knop Herinneringen maken.
 2. Kies voor Eerste herinnering, Tweede herinnering of Laatste herinnering.
 3. Indien gewenst kunt u de verzenddatum nog aanpassen. In de tabel er onder worden alle declaraties getoond die in aanmerking komen voor een eerste, tweede of laatste herinnering op basis van de declaratiedatum en/of datum van eerder verzonden herinnering. U kunt alle declaraties die u wilt herinneren per stuk aanvinken, maar u kunt ook de linkjes links onderin het scherm gebruiken om alle declaraties in een keer uit of aan te vinken.
 4. Klik op de knop Volgende om voor alle aangevinkte declaraties de herinnering te genereren. Deze betalingsherinneringen verschijnen nu in concept op uw scherm.
 5. U kunt de herinneringen desgewenst nog stuk voor stuk controleren door met de knoppen rechts onderin uw beeldscherm naar de volgende herinnering te bladeren. Via de Bewerken-knop kunt u nog aanpassingen maken per herinnering. Eventuele aanpassingen die u via de Bewerken-knop maakt, zijn alleen van toepassing op die betreffende herinnering. Indien u iets wilt wijzigen voor alle betalingsherinneringen, bijvoorbeeld een formulering in uw begeleidende tekst, dan kunt u dit doen via Instellingen wijzigen > Herinneringen > Standaard teksten. Als u in het instellingenscherm wijzigingen aanbrengt, worden deze zichtbaar op alle nog te maken herinneringen en weet u zeker dat uw teksten op nieuwe herinneringen goed staan.
 6. Als alle betalingsherinneringen akkoord zijn, klikt u op de knop Definitief maken. Alle conceptherinneringen die op dat moment open staan worden met één klik definitief gemaakt. De betalingsherinneringen worden allemaal geprint en/of per e-mail naar uw cliënten verzonden.

Herinneringstermijnen

Hoe snel u een cliënt herinnert aan een openstaande nota is aan u. Dit kunt u aangeven in het Instellingenscherm Herinneringen > Termijnen en kosten.

Voor het uitsturen van de eerste herinnering kunt u kiezen uit:

 1. een vast aantal dagen na het uitsturen van de declaratie; of
 2. een vast aantal dagen na het verlopen van de betalingstermijn.

De herinneringstermijnen voor de opvolgende herinneringen zijn gebaseerd op de datum van de voorgaande herinnering.

Mocht uw eerste of tweede herinnering een zogenaamde veertiendagenbrief zijn voor het ophogen met incassokosten volgens de WIK, let er dan op dat het aantal gekozen dagen voldoende is, minimaal 15 dagen. Dit aangezien de cliënt 14 dagen de tijd moet hebben na ontvangst van deze veertiendagenbrief. Houd dus bij het per post verzenden van uw herinnering rekening met weekenden en eventuele feestdagen waardoor de veertiendagenbrief niet binnen 1 dag is ontvangen door uw cliënt.

Administratiekosten, rente of incassokosten (WIK) in rekening brengen

Afhankelijk van de door u gehanteerde algemene voorwaarden mag u de herinneringen ophogen met extra kosten.

Urios biedt de mogelijkheid om herinneringen te verhogen met:

 • rente
 • administratiekosten
 • incassokosten volgens WIK

Deze kosten stelt u in via het instellingenscherm Herinneringen > Termijnen en Kosten.

Extra uitleg effectieve rente en enkelvoudige rente

 • Effectieve rente. Percentage op jaarbasis. Is rente op rente.
  Effectieve rente = basisbedrag * (1 + rentepercentage / 100) ^ (aantal dagen / 365)
 • Enkelvoudige rente. Percentage per (deel van een) maand. Wordt alleen berekend over het oorspronkelijk ingelegde bedrag.
  Enkelvoudige rente = basisbedrag * (rentepercentage / 100) * aantal maanden
  Voorbeeld: stel, er is een bedrag van 1000 euro met een rentepercentage van 1% per maand dat 14 maanden openstaat. Dan is het rentebedrag na 14 maanden: 1000 * (1/100) * 14 = 140 euro.

Ophogen met WIK

Ophogen met incassokosten volgens de WIK is tegenwoordig de meest gebruikelijke methode. Deze ophoging mag u doorvoeren bij uw tweede of derde herinnering mits u op de voorgaande/eerste herinnering (de zogenaamde veertiendagenbrief) de debiteur heeft geïnformeerd over deze ophoging en het exacte bedrag.

U kunt dit eenvoudig doen door op de eerste herinnering de volgende afsluitende tekst op te nemen

Indien u binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd niet tot betaling van het openstaande bedrag ad € [%herinnering.bedrag%] overgaat, bent u € [%herinnering.incassokosten%] incassokosten verschuldigd conform de Wet op de IncassoKosten (WIK).

Let er op dat de opvolgende herinnering met ophoging van de incassokosten op z’n vroegst 15 dagen (of soms meer) na de voorgaande herinnering wordt verstuurd. Neem bij verzending per post ook trage postbezorging rond feestdagen mee in de termijn voor het versturen van deze herinnering. De cliënt moet echt minimaal 14 dagen de tijd gehad hebben. Tevens mogen er geen andere aanvullende kosten in rekening worden gebracht, zoals administratiekosten.

Voor details over de WIK zie: https://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik

Lees ook de aanbeveling over de veertiendagenbrief van de Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/aanbeveling-over-de-veertiendagenbrief.pdf

Indien u op de herinneringen rente in rekening wilt brengen kunt u conform uw algemene voorwaarden de rente per jaar of maand invoeren, of kiezen voor wettelijke rente.

Om de herinnering op te hogen met deze rente vinkt u in het instellingescherm bij Herinnering > Termijnen en kosten “rente in rekening brengen” aan bij de eerste, tweede en/of laatste herinnering. Om de herinnering op te hogen met deze incassokosten vinkt u aan “verhoog met incassokosten volgens Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten” aan bij de tweede en/of laatste herinnering.

Elektronisch herinneringen versturen

Als u gebruikmaakt van de module Elektronisch factureren, en dus uw declaraties per e-mail verzendt naar (een deel van) uw cliënten, worden de herinneringen op dezelfde manier verzonden. Hier hoeft u verder geen aanpassingen voor te doen op relatieniveau, want de relaties die u per e-mail wilt factureren staan immers al aangemerkt met facturatiemethode ‘E-mail‘. Wel is het belangrijk dat het bericht bij uw begeleidende e-mail is aangepast aan het versturen van een betalingsherinnering. Dit kunt u doen op de volgende manier.

 1. Gaat u naar Instellingen wijzigen > Herinneringen > E-herinnering.

 2. Vult u een Onderwerp in, bijvoorbeeld Betalingsherinnering, en geef aan in welke map u de PDF-bestanden wilt opslaan. Belangrijk is dat deze map op een plaats staat waar iedere computer/collega bij kan komen. Kies dus een map op een gezamenlijke schijf of in een cloudomgeving.

 3. Het bericht van de begeleidende e-mail voert u in bij het tabje E-mail. Ook hier
  is het mogelijk om de iDEAL-knop toe te voegen.

  Voorbeeldtekst:

  [%client.aanhef%]

  Bijgaand treft u de herinnering aan voor de bij ons nog openstaande facturen. Ik verzoek u het totaal bedrag ad € [%herinnering.bedrag%] over te maken naar rekening [%brief.iban%] t.n.v. [%brief.afzender%] of [%kantoor.naam%] onder vermelding van factuurnummer [%herinnering.declaraties%]. U kunt ook de factuur direct voldoen met iDEAL via uw eigen bank middels onderstaande knop.

 4. Als u uw mailbericht hebt opgemaakt, kunt u terugkeren naar het tabblad Instellingen en klikken op de knop ‘Verzend test e-herinnering aan test@urios.nl’. U zult zelf een CC-bericht ontvangen op het e-mailadres dat u als CC-mailadres heeft ingevuld bij Declaraties > E-Factuur.

Wanneer u nu meerdere herinneringen tegelijk opmaakt, batch herinneringen maakt en deze conceptherinneringen definitief maakt, sorteert Urios voor u uit welke herinneringen er per e-mail worden verzonden en welke betalingsherinneringen er worden geprint. Ook hier kunt u deze beide methoden, post en elektronisch, door elkaar heen gebruiken.

Opmaak herinneringen

Ook bij herinneringen kiest u voor de opmaak één van de standaardsjablonen, of het voor u gemaakte sjabloon in de huisstijl van uw kantoor.

Bij de herinnering heeft u voor het middendeel twee keuzes voor de indeling.

 • tabel
  Met deze indeling kunt u zelf aangeven welke kolommen u zichtbaar wilt hebben en hoe breed deze kolommen moeten zijn.     

 • 1 kolom
  Geeft alleen het nummer en de datum van de declaratie.              

Kopteksten

Hier kunt u de kopteksten invullen die op de factuur komen te staan, bijvoorbeeld:

 • ‘Betalingsherinnering’ bij Inzake eerste herinnering
 • ‘Tweede betalingsherinnering’ bij Inzake tweede herinnering
 • ‘Laatste herinnering’ bij Koptekst laatste herinnering

Wilt u deze kopteksten overnemen in het onderwerp van uw herinneringsmail? Dan kunt u hiervoor de code [%brief.kop%] gebruiken.

Om dit in te stellen:

 1. Ga naar Instellingen wijzigen > Herinnering > E-herinnering.
 2. Vul hier bij kopje E-mail, Onderwerp de code [%brief.kop%] in.

Wanneer u vervolgens een eerste herinnering stuurt, komt in het onderwerp van de mail automatisch de tekst te staan die u bij Herinnering > Kopteksten, ‘Koptekst eerste herinnering’ heeft ingevuld.

Standaard teksten voor herinneringen

Net als voor de declaraties kunt u inleidende en afsluitende zinnen definiëren. Dit doet u in instellingen­scherm Herinnering > Standaardteksten.

Codes specifiek voor herinneringen

[%herinnering.declaraties%] Het declaratienummer / de declaratienummers van de declaratie(s) die worden herinnerd.
[%herinnering.declaratiedata%] De datum / de data van de declaratie(s) die worden herinnerd.
[%herinnering.eerdereherinneringen%] De datum / de data van de eerdere herinneringen. Gebruik deze code alleen op tweede en laatste herinneringen.
[%herinnering.bedrag%] Totaalbedrag te voldoen. Dit is de som van de openstaande declaraties vermeerderd met eventuele administratiekosten, incassokosten en rente, en verminderd met deelbetalingen.
[%herinnering.incassokosten%] De toegestane incassokosten zoals bepaald in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Deze code kunt u bijvoorbeeld gebruiken op de eerste herinnering om de cliënt te waarschuwen voor de verhoging bij een latere herinnering.
[%herinnering.betalingstermijn%] Met ingang van versie 2021.3. Het aantal dagen zoals opgenomen in de afsluitende zin van de herinnering. Stel de afsluitende zin van de herinnering bevat de tekst “binnen vijf dagen” dan geeft deze code het getal 5 terug. Deze code is bijvoorbeeld handig om in de begeleidende e-mail exact dezelfde termijn te hanteren als op de herinnering die in de bijlage als pdf is meegezonden.

Voorbeeld inleidende zin voor eerste herinnering

[%client.aanhef%]

Uit mijn administratie is gebleken dat onderstaande declaratie(s) nog niet is/zijn voldaan. De termijn(en) van deze declaratie(s) is/zijn verstreken.

Voorbeeld afsluitende zin voor eerste herinnering

Wij verzoeken u het totaalbedrag à [%herinnering.bedrag%] euro zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen, aan ons over te maken maken op onze bankrekening [%brief.iban1%] ten name van [%brief.afzender%].

Mocht uw betaling deze brief gekruist hebben, dan kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen.

In afwachting van uw spoedige betaling verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

[%gebruiker.naam%]

Voorbeeld afsluitende zin voor tweede herinnering

Indien u binnen vijf dagen na heden niet tot betaling van bovengemeld bedrag overgaat, zijn wij genoodzaakt de vordering ter incassering uit handen te geven aan NAAM INCASSOBUREAU.

U bent dan, conform de Wet op de Incassokosten (WIK), [%herinnering.incassokosten%] euro incassokosten verschuldigd. Tevens zullen wij dan aanspraak maken op de inmiddels vervallen rente en de nog in de toekomst te vervallen rente.

Mocht uw betaling deze brief gekruist hebben, dan kunt u deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

In afwachting van uw spoedige betaling verblijf ik.

Hoogachtend,

[%gebruiker.naam%]

Voorbeeld begeleidende e-mail

Deze teksten voor de e-mail stelt u in op het instellingenscherm Herinnering > E-Herinnering, tabje E-mail.

[%client.aanhef%]

Uit mijn administratie is gebleken dat declaratie(s) [%herinnering.declaraties%] nog niet is/zijn voldaan. De termijn(en) van deze declaratie(s) is/zijn verstreken.

Wij verzoeken u het totaalbedrag à [%herinnering.bedrag%] euro zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen [%herinnering.betalingstermijn%] dagen, aan ons over te maken maken op onze bankrekening [%brief.iban1%] ten name van [%brief.afzender%].

Met vriendelijke groet,

[%gebruiker.naam%]

Algemene codes

De onderstaande codes kunnen worden gebruikt in de standaard teksten van declaraties en herinneringen en in de begeleidende e-mails voor e-facturen en e-herinneringen.

[%advocaat.naam%] Geeft volledige naam van dossiereigenaar zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Medewerkers.
[%advocaat.naam_zonder_titels%] Naam van de advocaat / dossiereigenaar. Titels zoals “mr.”, “LLM” en afkortingen van mevrouw zoals “mevr.” en “mw.” zijn verwijderd zodat alleen de naam overblijft.
[%advocaat.telefoon%] en [%advocaat.email%] Voor (directe) contactgegevens van de dossiereigenaar
[%advocaat.code%] Geeft afkorting van dossiereigenaar
[%advocaat.bar%] Geeft BAR-nummer van dossiereigenaar
[%brief.adres%] of [%client.adres%] Het volledige adres van de debiteur / cliënt
[%brief.datum%] De verzenddatum van de declaratie / herinnering.
[%brief.maand%] Maand en jaar van de verzenddatum.
[%brief.dossiernummers%] De dossiernummers van de declaratie / herinnering.
[%brief.inzake%] De inzake tekst. Dit is voor declaraties standaard de dossiernaam. Voor herinneringen is dit de tekst zoals ingevoerd op instellingenscherm Herinneringen > Kopteksten.
[%brief.onskenmerk%] De tekst zoals ingevoerd in het Declaratie bewerken scherm op tab Teksten in het vak Ons kenmerk.
[%brief.uwkenmerk%] De tekst zoals ingevoerd in het Dossier bewerken scherm op tab Relaties in het veld Referentie voor deze debiteur / cliënt.
[%brief.kop%] De tekst zoals ingevoerd op het instellingenscherm Declaraties > Kopteksten of Herinneringen > Kopteksten.
[%brief.afzender%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm de naam van het kantoor, de naam van de advocaat of de naam van de ingestelde onderneming.
[%brief.afzendercode%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm de code van de behandelend advocaat / dossiereigenaar, of de code van de ingestelde onderneming.
[%brief.btwnummer%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm het btw-identificatienummer van het kantoor, de advocaat of de ingestelde onderneming.
[%brief.kvknummer%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm het KvK-nummer van het kantoor, de advocaat of de ingestelde onderneming.
[%brief.bank%], [%brief.bank1%] [%brief.bank2%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm het rekeningnummer / de bankgegevens van het kantoor, de advocaat of de ingestelde onderneming.
[%brief.bic%], [%brief.bic1%] [%brief.bic2%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm de BIC (Bank Identification Code) van het kantoor, de advocaat of de ingestelde onderneming.
[%brief.iban%], [%brief.iban1%] [%brief.iban2%] Afhankelijk van de ingestelde rechtsvorm het IBAN (International Bank Account Number) van het kantoor, de advocaat of de ingestelde onderneming.
[%brief.efactuur_aan%] E-mailadres van debiteur / cliënt voor facturatie
[%brief.efactuur_cc%] CC e-mailadres voor facturatie
[%brief.emailrechtstreeks%] Alleen als rechtsvorm staat op zelfstandige advocaten. Het e-mailadres van de advocaat zoals ingesteld in het Medewerker bewerken scherm.
[%brief.telefoonrechtstreeks%] Alleen als rechtsvorm staat op zelfstandige advocaten. Het telefoonnummer van de advocaat zoals ingesteld in het Medewerker bewerken scherm.
[%brief.inleidendezin%] De inleidende zin kunt u gebruiken in de begeleidende tekst van de e-mail bij op instellingenscherm Declaraties > E-factuur tabblad E-mail.
[%brief.afsluitendezin%] De afsluitende zin kunt u gebruiken in de begeleidende tekst van de e-mail bij op instellingenscherm Declaraties > E-factuur tabblad E-mail.
[%brief.voettekst%] De voettekst kunt u gebruiken in de begeleidende tekst van de e-mail bij op instellingenscherm Declaraties > E-factuur tabblad E-mail.
[%client.aanhef%] of [%client.aanhefvm%] of [%client.aanhefmv%] Volledige aanhef van de debiteur / cliënt inclusief afsluitende komma. Voorbeeld “Geachte heer Janssen,“. Indien het geslacht onbekend is, maar de achternaam wel bekend, dan wordt de bij codes aanhef en aanhefvm eerst de vrouwelijke vorm gevolgd door de mannelijke vorm, bijvoorbeeld “Geachte mevrouw/mijnheer Pietersen,“. Bij code aanhefmv wordt eerst de mannelijke vorm gevolgd door vrouwelijke vorm. bijvoorbeeld “Geachte heer/mevrouw Pietersen,“. Indien het geslacht en de achternaam onbekend zijn wordt dit bij code aanhef en aanhefvmGeachte mevrouw, mijnheer,“, bij code aanhefmvGeachte heer, mevrouw,“.
[%client.voornaam%] De voornaam van de debiteur / cliënt. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden in een aanhef als “Beste [%client.voornaam%],” of gecombineerde met bovenstaande code “[%client.aanhef%] beste [%client.voornaam%],“.
[%client.achternaam%] Achternaam van de debiteur / cliënt.
[%client.naam%] Volledige naam van de debiteur / cliënt.
[%client.email%] E-mailadres van de de debiteur / cliënt.
[%client.btwnummer%] Btw-identificatienummer van de debiteur / cliënt. Indien u gebruik maakt van de EU btw-verleggingsregeling (artikel 196 van Richtlijn 2006/112/EG) bent u verplicht het btw-identificatienummer van de debiteur / cliënt op de declaratie te vermelden.
[%client.nummer%] Debiteurnummer van de debiteur / cliënt.
[%gebruiker.naam%] Geeft volledige naam van huidige gebruiker zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Medewerkers.
[%gebruiker.naam_zonder_titels%] Naam van de huidige gebruiker. Titels zoals “mr.”, “LLM” en afkortingen van mevrouw zoals “mevr.” en “mw.” zijn verwijderd zodat alleen de naam overblijft.
[%gebruiker.telefoon%] en [%gebruiker.email%] Voor (directe) contactgegevens van huidige gebruiker
[%gebruiker.code%] Geeft afkorting van huidige gebruiker
[%gebruiker.dhr_mevr%] Op basis van geslacht van huidige gebruiker “dhr.” of “mevr.”.
[%gebruiker.deheer_mevrouw%] Op basis van geslacht van huidige gebruiker “de heer” of “mevrouw”.
[%kantoor.naam%] Kantoornaam zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.adres%] Kantooradres zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.postcode%] Postcode zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.plaats%] Plaatsnaam zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.telefoon%] Telefoonnummer zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.fax%] Faxnummer zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.email%] E-mailadres zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.
[%kantoor.website%] Websiteadres zoals ingevuld op instellingenscherm Kantoor > Naam en adres.